ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۹، ۱۰:۱۳ - خشکشویی
  ممنون
۲۲
ارديبهشت
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۷
اسفند
۹۸

روی نوشته ی تاریخ مورد نظر کلیک کنید تا تکالیف آن روز برای شما نمایش داده شود

.

دوشنبه 19 اسفند

سه شنبه20 اسفند   چهارشنبه 21 اسفند شنبه 24 اسفند 

 یکشنبه 25 اسفند

دوشنبه 26 اسفند  

چهارشنبه 28 اسفند

تکالیف پیشنهادی نوروز 

 

 

 

 

 • زهرا مهدوی
۲۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 142 و 143 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

- ریاضی: پاسخ به تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142

- فارسی: ارائه سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان ، نیایش

- نگارش: توضیح تمرینات نگارش درس هفدهم

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142 و اصلاح اشکالات احتمالی + نوشتن تمرین صفحه 142 و 143

فارسی: نوشتن سوالات فارسی درس هفدهم در دفتر فارسی و پاسخ به آن ها

نگارش: نوشتن تمرینات نگارش درس هفدهم در کتاب نگارش

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان و نیایش ر دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به تمرین صفحه 141،فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم تمرین صفحه 142 و 143 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که داده می شود ، نگارش درس هفدهم ، ستاره روشن را با دقت انجام بدهید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما باید بندهایی از درس را پیدا کنید که در آن هر دو واژه به کار رفته باشد. بندهایی که فقط یکی از واژه ها در آن باشد مورد نظر نیست.

2- این تمرین فقط مربوط به درس ستاره روشن نیست. ممکن است واژه ها در بخوان بیندیش یا نیایش باشند.

3- در این تمرین ممکن است در هر قسمت بیشتر از یک متضاد وجود داشته باشد.

.

نگارش:

1- این تمرین یک بازگردانی ساده است. می توانید از درج سخن هم استفاده کنید.

2- ادامه این متن بر عهده شما است. برای تکمیل این قسمت حتی می توانید از احادیث و آیات قرآن و یا حتی شعر هم استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

1- این تمرین از شما نمی خواهد معنی حکایت را بنویسید. فقط کافی است بگویید این حکایت می خواهد چه چیزی به شما بگوید .فقط برداشت شخصی خود را بنویسید.

2- برای پاسخ دادن به این تمرین می توانید از بزرگتر های خود هم کمک بگیرید.

.

درک متن:

در این صفحه شما با کاربرد های مختلف « تا » آشنا می شوید. توضیحات کتاب به اندازه کافی خوب هست و نیازی به توضیح اضافه ندارد.

.

هنر و سرگرمی:

1- یادتان باشد ، خوش خط و مرتب با «مداد» بنویسید.

2- سوالاتی که شما برای واژه های داخل جدول می نویسید ، لازم نیست حتما در کتاب باشد. از اطلاعات شخصی خودتان هم می توانید سوالاتی بنویسید که پاسخشان واژه های داخل جدول باشد.

3- در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر کتاب نگارش خود (بخش هنر و سرگرمی) را دوره کنید. در هر درس شما دو بیت از شعرهای فردوسی را به صورت زیبا خوشنویسی کردید. در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر آن بیت ها را به صورت پیوسته در این قسمت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: پاسخ به فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141

فارسی: تدریس نیایش

اجتماعی: مرور دو فصل سوم

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141 + انجام تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142

فارسی: 

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

اجتماعی: نوشتن 30 نکته مهم از دروس 9 تا 12 در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم فیلم پاسخ به  فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از مشاهده این فیلم ، تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس شعر «نیایش» را با دقت مشاهده کنید و به موارد خواسته شده پاسخ بدهید.

.

بازگردانی نیایش

واژه نامه:

پستی: گودی

خرد:عقل

روشن بصر: پاک نظر-بینا

برون: بیرون

فرجام: عاقبت

حالا به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فصل پنجم و ششم مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی » و « سفری به اصفهان» که شامل درس های 9 تا 12 می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته از نکات مهم این درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

-ریاضی: پاسخ به فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140

- فارسی: تدریس بخوان و بیندیش آوای گنجشکان

-هدیه: دوره 5 درس دوم

.

تکالیف: 

- ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 و اصلاح اشتباهات در صورت لزوم+ انجام فعالیت صفحه 140 و کار در کلاس صفحه 140 و 141

- فارسی: نوشتن 

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

- هدیه: نوشتن 20 نکته خیلی مهم از درس های 6 تا 10

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، 20 نکته خیلی مهم از درس های 6 تا 10 هدیه های آسمان خود بیابید و در دفتر هدیه های خود بنویسید.(سعی کنید نکاتی را بیابید که از همه مهم تر هست)

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و بیندیش «آوای گنجشکان» را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

واژه نامه:

تشکچه: زیر انداز کوچک

لطف: نرمی-نیکویی

طبع:سرشت-نهاد

مجنون: دیوانه

مدعی: ادعا کننده

قاضی: راضی

حصیر: فرشی که با نی یا برگ درخت خرما بافته شده باشد

فلک: وسیله ای که در گذشته از آن برای تنبیه استفاده می کردند

محفل: مجلس

حالا به فعالیت های زیر با دقت پاسخ بدهید:

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 140 و کار در کلاس صفحه 140 و 141 را با دقت انجام بدهید.

فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: آزمون قرائت شفاهی

ریاضی : پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138

علوم: دوره سه درس اول

.

تکالیف:

قرآن: مطالعه قرائت آیات و پیام های قرآنی به منظور آزمون هفته آینده

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138+فعالیت صفحه 138 و 139 و کار در کلاس صفحه 139 و 140 (بالای صفحه)

علوم: نوشتن 30 نکته مهم و کلیدی از درس 1 تا 3 علوم در دفتر علوم

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس علوم شما به پایان رسیده است ، به منظور یادآوری آن چه آموخته اید ، می خواهیم کتاب را دوره کنیم. برای همین شما 30 نکته مهم از درس های 1 تا 3 علوم خود پیدا کنید و آن ها را در دفتر علوم خود بنویسید.(نکات باید کلیدی و کامل باشند)

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138 ریاضی  را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 138 و 139 و کار در کلاس صفحه 139 و 140 (بالای صفحه) را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:حل تمرین صفحه 136

فارسی:تدریس درس ستاره روشن

اجتماعی: دوره فصل 3 و 4

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل تمرین و اصلاح اشتباهات احتمالی+ پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس صفحه 138 و تمرین صفحه 138

فارسی: نوشتن:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

اجتماعی: مطالعه دروس 5 تا 8 و نوشتن 30 نکته مهم در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «کشاورزی در ایران» و «ایران و منابع انرژی» که شامل دروس 5 تا 8  می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس ستاره روشن را با دقت مشاهده کنید. و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

بازگردانی ستاره روشن

.

واژه نامه:

حالا ، بعد از دیدن این فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین صفحه 136 ریاضی را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا ، فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس صفحه 138 و تمرین صفحه 138 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی