ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۲۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

۳۱
شهریور
۹۹

- ریاضی:1-  کار در کلاس صفحه 7 و 8 

               2- فعالیت صفحه 8

               3- کار در کلاس صفحه 9

- فارسی: حکایت محبت

- اجتماعی: درس اول ، دوستی

- کار و فن آوری: آموزش سخت افزار

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس درس اول اجتماعی ، به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس اول:

.

تکلیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1، 2 ، 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به صورت انفرادی به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم حکایت ، سوالات اضافه ی درس اول را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

.

سوالات ستایش و درس اول

تکلیف:

1- واژه نامه ی حکایت محبت را در دفتر فارسی خود بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- 10 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

3- سوالات اضافه را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 10 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 9 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 8 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، به فیلم زیر نگاه کنید تا با سخت افزارهای کامپیوتر آشنا بشوید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹
 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 7 و 8 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 7 را در کتاب خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، به فیلم با دقت نگاه کنید و به فعالیت خواسته شده پاسخ بدهید.

.

تکلیف:

بعد از مشاهده فیلم ، کاوشگری صفحه 6 را در دفتر علوم خود بنویسید ، آزمایش خواسته شده را در خانه انجام بدهید و به پرسش کاوشگری در دفتر خود پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیز ، ابتدا در ذهن خود ، 10 کلمه در نظر بگیرید. این کلمه ها می تواند اسم اشخاص ، شهرها ، رنگ ، غذا ، تیم ورزشی یا هرچیز دیگری باشد. 

سپس شما باید این کلمه ها را در سه گروه دسته بندی کنید. شاید در ابتدا کمی سردرگم بشوید ولی ، شما می توانید کلمات را بر اساس شباهت ها و تفاوت ها در دسته های مخصوص به خود قرار دهید. مثلا رنگ ها در یک دسته ، شهر ها در یک دسته یا کلمات یک نقطه در یک دسته ، دو نقطه در دسته دیگر. حتی می توانید بر اساس چند بخشی بودن کلمات آن ها را دسته بندی کنید. در پایان شما باید برای هر دسته عنوان مربوط به خودشان را انتخاب کنید. عنوان دسته باید معرف اعضای آن دسته باشد.

تکلیف:

ابتدا در صفحه 13 کلماتی که انتخاب کردید را بنویسید ، سپس در صفحه 14 و در قسمت کار فردی ، دسته بندی های خودتان را به همراه عنوان دسته بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مطالعه موارد زیر ، نگارش درس «معرفت آفریدگار» را با دقت ، تمیز و خوش خط بنویسید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما به کلمه هایی که در دایره مشخص شده با دقت نگاه کنید و فکر کنید که با دیدن این کلمه ها ، یاد چه چیزهایی در دنیا می افتید. مثلا وقتی کلمه ی «بهار» را می بینید ، چه چیزهای دیگری در ذهن شما می آید.(گل، درخت، شکوفه و ...)

2- در تمرین دوم شما جاهای خالی را با توجه به متن درس باید کامل کنید. هم می توانید خود عبارات درس را بنویسید و هم می توانید معنی کلمات درس را در جای خالی قرار دهید.

3- این تمرین را باید با توجه به «دانش زبانی» صفحه 12 کتاب فارسی خود بنویسید.

.

نگارش:

1- در این کادر شما باید ، با استفاده از قدرت نویسندگی خودتان ، یک متن در یک بند بنویسید و تمام کلمه هایی که در بالای کادر نوشته شده را در آن به کار ببرید.

2- در تمرین دوم ، شما باید ، نوشته ی قرمز رنگ را بخوانید و با سلیقه و خلاقیت خودتان ، متن را کامل کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

برای این که بتوانیم نویسنده خوبی بشویم ، لازم است به نکات زیر توجه کنیم.

- به هیچ عنوان از کلمه های گفتاری در نوشته های خود استفاده نکنیم. مثلا به جای خانه ، نگوییم «خونه».

- کلمه ها را در متن خود تکرار نکنیم.(من به کتابخانه رفتم و من کتابی را گرفتم و من آن کتاب را دوست داشتم و من آن کتاب را با علاقه خواندم).

- از کلمات دشوار نباید استفاده کنیم ، کلماتی که فهمیدن آن برای خودتان و دیگران مشکل است ، بهتر است در نوشت وجود نداشته باشد. ضمن این که باید توجه داشته باشید ، همیشه خوش خط بنویسید.

1- در این تمرین شما باید ، به ویژگی های فصل بهار دقت کنید و آن ویژگی ها را به گونه ای برای دیگران توصیف کنید که اگر شخصی هیچ اطلاعی از بهار نداشت ، بتواند با توصیفات شما آن را به خوبی تصور کند.

2- در این تمرین ، شما با دقت به محیط زندگی خود نگاه می کنید و تمام زیبایی های آن را با دقت توصیف می کنید.

3- ضرب المثل را برای اعضای خانواده خود بخوانید. این ضرب المثل مصراع اول یک شعر است.هرآن چه درباره این ضرب المثل فهمیدید را در کادر بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، در صفحه 4 کتاب قرآن شما ، آیاتی از قرآن کریم درباره ی نماز نوشته شده است. ابتدا آیات را با دقت مطالعه کنید و به معنی آن ها توجه نمایید.

.

.

تکلیف:

پس از قرائت آیات و توجه به معنی آن ها ، کار در کلاس صفحه 5 را با دقت در کتاب قرآن خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس اول فارسی ، معرفت آفریدگار را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- نثر معرفت آفریدگار را به همراه معنی (با استفاده از نرم افزار درج سخن) در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- شعر معرفت آفریدگار به همراه معنی در دفتر فارسی نوشته شود.

3- واژه نامه ی درس در دفتر فارسی نوشته شود.

4- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی نوشته شود.

5- سوالات درک مطلب صفحه 12 در دفتر فارسی نوشته و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس اول هدیه های آسمان را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده ، پاسخ بدهید.

.

سوالات اضافه درس یکتا

.

تکالیف:

1- به 2 سوال پایین صفحه 10 در کتاب پاسخ بدهید.

2- تدبر کنیم صفحه 11 در کتاب نوشته شود.

3- کامل کنید صفحه 12 در کتاب نوشته شود.

4- سوالات اضافه درس در دفتر هدیه ها نوشته شود و به آن ها پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

تمرین صفحه 6 را با دقت در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس کار در کلاس و توجه در پاسخ ها ، اگر اشکالی در پاسخ های شما وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

کار در کلاس صفحه 5 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، یاد آوری اولین بخش از کتاب درسی شماست و مربوط به مطالبی است که در سال های گذشته آموخته اید. تمرین های صفحه ی 2 و 3 را با دقت انجام بدهید ، از روی آیات خواسته شده ، با رعایت علامت «مد»(کشیده خواندن حروف) و رعایت شیوه خواندن حروف نا خوانا ، با دقت بخوانید و تمرین چهارم صفحه 3 را با دقت در کتاب قرآن خود انجام بدهید.(رسم اتصالات)

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به فیلم تدریس شعر ستایش (به نام آن که جان را فکرت آموخت) نگاه کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف

1- بعد از مشاهده فیلم ، و با استفاده از نرم افزار درج سخن ، معنی ابیات شعر را به همراه واژه نامه در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- 20 واژه مهم املایی از شعر ستایش ،پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.(واژه هایی که از نظر املایی مهم هستند و یکی از اشکال حروف چند شکلی را در خود دارند.)

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس کار در کلاس و توجه در پاسخ ها ، اگر اشکالی در پاسخ های شما وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.


.

تکالیف:

فعالیت صفحه 4 و 5 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

کار در کلاس صفحه 3 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی