ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۷۸ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

۳۰
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

..

تکلیف:

تمرین صفحه 35 را در کتاب یا دفتر انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.
 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیمل تدریس درس باغ سری را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- برایم بگو صفحه 28 در دفتر

2- تدبر کنیم صفحه 29 در دفتر

3- بررسی کنید صفحه 29 در کتاب

4- گفت و گو کنید صفحه 30 در دفتر

5- ایستگاه فکر صفحه 30 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

3- فعالیت 2 و 3 را در قسمت کاربرگه های آخر کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

- ریاضی: 1- فعالیت صفحه 32

             2- کاردرکلاس صفحه 32

             3- فعالیت صفحه 33 + تکالیف

- علوم: تدریس درس سوم«کارخانه ی کاغذ سازی» + تکالیف

- فارسی: سوالات درس سوم

- قرآن: از بین صفحات 16 و 20 یک صفحه را انتخاب کنید و بعد از تمرین ، قرائت آیات آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- فعالیت صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود با دقت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.


 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم های تدریس درس سوم علوم ، «کارخانه ی کاغذ سازی» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

فیلم تدریس:

.

فیلم آزمایش کاغذ پی اچ:


.

تکالیف:

فعالیت های زیر را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

1- آزمایش کنید صفحه 23

2- جمع آوری اطلاعات صفحه 23

3- آزمایش کنید صفحه 23 و 24(پایین صفحه)

4- فکر کنید صفحه 24

5- گفت و گو صفحه 24

6- جمع آوری اطلاعات صفحه 24

* (به صورت دلخواه )فیلم آزمایش کنید صفحه 23 و 24 را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

برای دسترسی به کلیه محتواها و تدریس ها به صورت دسته بندی شده ، صفحه معلم خوانساری ‌را در آپارات دنبال کنید.

برای ورود به آپارات «معلم خوانساری» روی تصویر بالا بزنید.

سپس صفحه را دنبال کنید تا از به روز شدن محتوا اطلاع پیدا کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۸
مهر
۹۹

- ریاضی: فعالیت و کار در کلاس صفحه 32 را در کتاب ریاضی با دقت بنویسید.

- علوم: جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 22 را در دفتر علوم خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۹

- ریاضی: 1- کاردرکلاس صفحه 30

             2- تمرین صفحه 30 و 31

- نگارش: انجام کلیه فعالیت های درس سوم «هوشیاری» از ابتدای صفحه 24 تا آخر صفحه 28

- تفکر و پژوهش: انجام دقیق فعالیت در خانه صفحه 24

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.


.

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.
 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس چهارم مطالعات اجتماعی « چگونه تصمیم گیری کنیم؟» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

.

سوالات درس

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- کاربرگه 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به سوالات آن پاسخ بدهید.

3- فعالیت های 2 ، 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس دوم فارسی « پنجره های شناخت» ، «هدهد» و « ای مادر عزیز» را در دفتر فارسی خود تمیز و خوش خط بنویسید و با دقت به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «سخن» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 10 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- خوانش و فهم صفحه 31 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 30 در کتاب ریاضی

2- تمرین صفحه 30 و 31 در کتاب ریاضی

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید..

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 29 را در کتاب ریاضی خود با دقت بنویسید.

2- فعالیت صفحه 29 و 30 را در کتاب ریاضی خود تمیز و مرتب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.


.

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

.

تکالیف:

1- درک مطلب درس را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 28(بالای صفحه)

2- کاردرکلاس صفحه 28

3- فعالیت صفحه 28(پایین صفحه)

 • زهرا مهدوی
۲۰
مهر
۹۹

- علوم: 1- جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 19 در دفتر علوم 

           2- انجام یکی از آزمایش های صفحه 20 و 21 به دلخواه و ارسال فیلم

- تفکر و پژوهش: پاسخ به فعالیت های صفحه 22 و 23

 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم ، اگر در پاسخ های خودتان اشتباهی هست ، آن را اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۹
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس سوم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
بخش اول ، آیات صفحه 16 کتاب درسی

 
 
بخش دوم، آیات صفحه 20 کتاب درسی

.
تکلیف: 
با توجه به معنی آیات در صفحه 17 و 18 کتاب ، کاردرکلاس صفحه 19 را تمیز و مرتب در کتاب قرآن خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنیدو به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و پاسخ بدهید:

2- فعالیت 1 و 2 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 26 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- تمرین صفحه 27 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
مهر
۹۹

- ریاضی: فعالیت صفحه 24 

- نگارش: با توجه به توضیحات داده شده ، نگارش درس دوم، پنجره های شناخت ، از صفحه 15 تا 22 ، تمیز و مرتب در کتاب نگارش نوشته شود.

 • زهرا مهدوی
۱۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس فعالیت صفحه 24 ریاضی ، جمع و تفریق کسرها را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشکالی هست ، آن ها را اصلاح کنید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 25 و 26 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به فیلم ، فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید:

.

تکلیف:

1- کار فردی صفحه 18 در کتاب.

2- سوال 3 گفت و گو صفحه 19 در کتاب.

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

بخوان و بیندیش هدهد:

.

آموزش نهاد و فعل ، کارگاه درس پژوهی صفحه 24:

.

تکالیف:

1- درک و دریافت صفحه 23 در دفتر فارسی.

2- واژه نامه درس در دفتر فارسی.

3- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی

4- سوال 1 کارگاه درس پژوهی صفحه 24 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق زیر ، با دقت تمرین کنید و بعد از تمرین ، 3 بار در دفتر خوشنویسی خود ، تمیز و مرتب بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس سوم هدیه های آسمان، سرور آزادگان را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

سوالات درس

.

تکالیف: 

1- فعالیت هایی که در دفتر می نویسید: برایم بگو و بگرد و پیدا کن صفحه 23 ، ایستگاه فکر صفحه 25 ، گفت و گو کنید و تحقیق کنید صفحه 26

2- فعالیت هایی که در کتاب انجام می دهید: کامل کنید صفحه 24 ، بررسی کنید صفحه 25

3- سوالات درس را در دفتر هدیه های خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، این برگه ، یک نمونه آزمون از آنچه که در فصل اول آموخته اید است. سوالات را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

.
 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم، فیلم تدریس شعر را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- شعر را با دقت بخوانید و آن را حفظ کنید.

2- شعر و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

3- واژه نامه شعر را در دفتر فارسی بنویسید.(با استفاده از درج سخن)

4- 10 واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

5- خوانش و فهم صفحه 19 را در دفتر فارسی بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از گوش دادن به قرائت آیات درس دوم و تمرین آیات ، فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

 

قسمت اول (صفحه 10)

   

قسمت دوم(صفحه 13)

.

تکالیف:

1- با توجه به معنی آیات صفحه 11 ، کار در کلاس صفحه 12 را در کتاب انجام بدهید.

2- از بین صفحه های 10 و 13 ، یکی را انتخاب کنید و بعد از تمرین ، وویس آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، این برگه ، یک نمونه آزمون از آنچه که در فصل اول آموخته اید است. سوالات را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آشنایی با ویندوز را با دقت مشاهده کنید تا با انواع نرم افزارها و ویندوز آشنا بشوید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به داستان رفتار نیکان گوش بدهید و به سوالاتی که در کتاب فارسی نوشته شده پاسخ بدهید.

.

تکلیف:

گوش کن و بگوی صفحه 17 را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فرهنگ خواندن صفحه 22 را با دقت بخوانید.

فصل 1 را با دقت دوره کنید .

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

-قرآن: آیات صفحه 7 کتاب درسی را با دقت تمرین کنید و قرائت آن را در شاد ارسال کنید.

- ریاضی: 1-تمرین صفحه 19

               2- فرهنگ نوشتن صفحه 20

               3- نمونه تمرین فصل 1

- علوم: بخش دوم درس دوم ، سرگذشت دفتر من

- فارسی: تمرین از مفهوم کلمات هم خانواده

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

برای هر کدام از کلمه های زیر ، سه هم خانواده بنویسید.(به سه حرف اصلی هر کلمه توجه کنید)

.

1- مکاتبه:

2- عملیات:

3- فاخر:

4- انضباط:

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، ابتدا فیلم آزمایش رنگبری را با دقت مشاهده کنید، سپس فیلم تدریس بخش دوم درس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

فیلم آزمایش رنگبری

.

فیلم مراحل ساخت کاغذ

.

فیلم تدریس بخش دوم درس

.

سوالات درس

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- گفت و گو کنید صفحه 14 ، فکر کنید صفحه 15 ، فکر کنید صفحه 16 و گفت و گو کنید صفحه 16 را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

سوال اضافه از مفهوم بخش پذیری

.

سوال اضافه مقایسه اعداد صحیح

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 20 و 21 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.برگرفته شده از وب معلم خوانساری tchr.ir

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

مرور فصل صفحه 20 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش اول درس دوم علوم ، سرگذشت دفتر من را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- فکر کنید صفحه 8 را در دفتر بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- جمع آوری اطلاعات صفحه 9 در دفتر نوشته و پاسخ داده شود.

3- جمع آوری اطلاعات صفحه 10 را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به پیام قرلآنی درس اول و معنی آن ، به تصاویر صفحه 8 کتاب خوب نگاه کنید و ارتباط بین آن ها و پیام قرآنی را در پایین هر تصویر بنویسید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس دوم فارسی ، پنجره های شناخت را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- سوالات درک مطلب درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از متن درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 19 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 17 و 18 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 16 و 17 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 15 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 15 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 13 و 14 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس ، فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام دهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 و 3 را در دفتر بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

3- کاربرگه 2 را در کتاب اجتماعی خود بنویسید.(2 صفحه)

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 13 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده ، پاسخ بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف: 

1- سوالات درس را در دفتر هدیه های آسمان خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

2- برایم بگو صفحه 17 در دفتر ، تدبر کنیم صفحه 17 و 18 در کتاب ، گفت و گو کنید صفحه 18 در دفتر ، ایستگاه فکر و تحقیق کنید صفحه 19 در دفتر.

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 11 و 12 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹
دانش آموزان عزیزم، ابتدا صفحه 6 کتاب درسی را مطالعه کنید و با رعایت علائم وقف ، قرائت آیات درس اول را با دقت گوش کنید و تمرین نمایید. 
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 • زهرا مهدوی