ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۶۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 142 و 143 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

- ریاضی: پاسخ به تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142

- فارسی: ارائه سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان ، نیایش

- نگارش: توضیح تمرینات نگارش درس هفدهم

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142 و اصلاح اشکالات احتمالی + نوشتن تمرین صفحه 142 و 143

فارسی: نوشتن سوالات فارسی درس هفدهم در دفتر فارسی و پاسخ به آن ها

نگارش: نوشتن تمرینات نگارش درس هفدهم در کتاب نگارش

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان و نیایش ر دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به تمرین صفحه 141،فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم تمرین صفحه 142 و 143 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که داده می شود ، نگارش درس هفدهم ، ستاره روشن را با دقت انجام بدهید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما باید بندهایی از درس را پیدا کنید که در آن هر دو واژه به کار رفته باشد. بندهایی که فقط یکی از واژه ها در آن باشد مورد نظر نیست.

2- این تمرین فقط مربوط به درس ستاره روشن نیست. ممکن است واژه ها در بخوان بیندیش یا نیایش باشند.

3- در این تمرین ممکن است در هر قسمت بیشتر از یک متضاد وجود داشته باشد.

.

نگارش:

1- این تمرین یک بازگردانی ساده است. می توانید از درج سخن هم استفاده کنید.

2- ادامه این متن بر عهده شما است. برای تکمیل این قسمت حتی می توانید از احادیث و آیات قرآن و یا حتی شعر هم استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

1- این تمرین از شما نمی خواهد معنی حکایت را بنویسید. فقط کافی است بگویید این حکایت می خواهد چه چیزی به شما بگوید .فقط برداشت شخصی خود را بنویسید.

2- برای پاسخ دادن به این تمرین می توانید از بزرگتر های خود هم کمک بگیرید.

.

درک متن:

در این صفحه شما با کاربرد های مختلف « تا » آشنا می شوید. توضیحات کتاب به اندازه کافی خوب هست و نیازی به توضیح اضافه ندارد.

.

هنر و سرگرمی:

1- یادتان باشد ، خوش خط و مرتب با «مداد» بنویسید.

2- سوالاتی که شما برای واژه های داخل جدول می نویسید ، لازم نیست حتما در کتاب باشد. از اطلاعات شخصی خودتان هم می توانید سوالاتی بنویسید که پاسخشان واژه های داخل جدول باشد.

3- در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر کتاب نگارش خود (بخش هنر و سرگرمی) را دوره کنید. در هر درس شما دو بیت از شعرهای فردوسی را به صورت زیبا خوشنویسی کردید. در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر آن بیت ها را به صورت پیوسته در این قسمت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: پاسخ به فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141

فارسی: تدریس نیایش

اجتماعی: مرور دو فصل سوم

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141 + انجام تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142

فارسی: 

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

اجتماعی: نوشتن 30 نکته مهم از دروس 9 تا 12 در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم فیلم پاسخ به  فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از مشاهده این فیلم ، تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس شعر «نیایش» را با دقت مشاهده کنید و به موارد خواسته شده پاسخ بدهید.

.

بازگردانی نیایش

واژه نامه:

پستی: گودی

خرد:عقل

روشن بصر: پاک نظر-بینا

برون: بیرون

فرجام: عاقبت

حالا به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فصل پنجم و ششم مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی » و « سفری به اصفهان» که شامل درس های 9 تا 12 می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته از نکات مهم این درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

-ریاضی: پاسخ به فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140

- فارسی: تدریس بخوان و بیندیش آوای گنجشکان

-هدیه: دوره 5 درس دوم

.

تکالیف: 

- ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 و اصلاح اشتباهات در صورت لزوم+ انجام فعالیت صفحه 140 و کار در کلاس صفحه 140 و 141

- فارسی: نوشتن 

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

- هدیه: نوشتن 20 نکته خیلی مهم از درس های 6 تا 10

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، 20 نکته خیلی مهم از درس های 6 تا 10 هدیه های آسمان خود بیابید و در دفتر هدیه های خود بنویسید.(سعی کنید نکاتی را بیابید که از همه مهم تر هست)

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و بیندیش «آوای گنجشکان» را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

واژه نامه:

تشکچه: زیر انداز کوچک

لطف: نرمی-نیکویی

طبع:سرشت-نهاد

مجنون: دیوانه

مدعی: ادعا کننده

قاضی: راضی

حصیر: فرشی که با نی یا برگ درخت خرما بافته شده باشد

فلک: وسیله ای که در گذشته از آن برای تنبیه استفاده می کردند

محفل: مجلس

حالا به فعالیت های زیر با دقت پاسخ بدهید:

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 140 و کار در کلاس صفحه 140 و 141 را با دقت انجام بدهید.

فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: آزمون قرائت شفاهی

ریاضی : پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138

علوم: دوره سه درس اول

.

تکالیف:

قرآن: مطالعه قرائت آیات و پیام های قرآنی به منظور آزمون هفته آینده

ریاضی: مشاهده فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138+فعالیت صفحه 138 و 139 و کار در کلاس صفحه 139 و 140 (بالای صفحه)

علوم: نوشتن 30 نکته مهم و کلیدی از درس 1 تا 3 علوم در دفتر علوم

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس علوم شما به پایان رسیده است ، به منظور یادآوری آن چه آموخته اید ، می خواهیم کتاب را دوره کنیم. برای همین شما 30 نکته مهم از درس های 1 تا 3 علوم خود پیدا کنید و آن ها را در دفتر علوم خود بنویسید.(نکات باید کلیدی و کامل باشند)

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138 ریاضی  را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 138 و 139 و کار در کلاس صفحه 139 و 140 (بالای صفحه) را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:حل تمرین صفحه 136

فارسی:تدریس درس ستاره روشن

اجتماعی: دوره فصل 3 و 4

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل تمرین و اصلاح اشتباهات احتمالی+ پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس صفحه 138 و تمرین صفحه 138

فارسی: نوشتن:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

اجتماعی: مطالعه دروس 5 تا 8 و نوشتن 30 نکته مهم در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «کشاورزی در ایران» و «ایران و منابع انرژی» که شامل دروس 5 تا 8  می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس ستاره روشن را با دقت مشاهده کنید. و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

بازگردانی ستاره روشن

.

واژه نامه:

حالا ، بعد از دیدن این فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین صفحه 136 ریاضی را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا ، فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس صفحه 138 و تمرین صفحه 138 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: پاسخ به فعالیت صفحه 134، کار در کلاس صفحه 135 و 136

علوم: تدریس درس 14 ، از گذشته تا آینده

هنر: کاردستی 

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح اشکالات احتمالی در صورت لزوم + انجام تمرین صفحه 136

علوم: مشاهده فیلم و پاسخ به علم و زندگی صفحه 102 و گفت و گو کنید صفحه 103

هنر: انجام کار دستی با توجه به توضیحاتی که داده شده

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس از گذشته تا آینده را با دقت مشاهده کنید و به سوالات و فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

با توجه به فیلمی که شماهده کردید ، علم و زندگی صفحه 102 و گفت و گو کنید صفحه 103 را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

سوالات درس :

1- سه مورد از راه های ارتباطی در گذشته را بنویسید.

2- سه وسیله که امروز برای برقراری ارتباط استفاده می شود را نام ببرید.

3- وسایل ارتباطی در حال حاضر چه فایده هایی دارند؟(3 مورد)

4- وسایل ارتباطی امروزی چه ضررهایی دارند؟(3 مورد)

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، همه شما در خانه وسایل دور ریختنی زیادی دارید که قابل استفاده نیستند.یکی از این وسایل ، ظروف شوینده ، بطری نوشابه و ... هست که بر خلاف چیزی که ما تصور می کنیم ممکن است با کمی تغییر قابل استفاده شود.

در این جلسه من از شما می خواهم با استفاده از ایده هایی که دارید ، تغییراتی در این ظروف ایجاد کنید و آن ها را تبدیل به یک گلدان کنید . آن ها را رنگ آمیزی کنید و داخل آن ها خاک بریزید. حالا شما می توانید یک دانه گیاه ، سبزی یا گل در آن خاک بکارید و از آن مراقبت کنید. بعد از جوانه زدن گیاه ، تصویر گلدان خود را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به  فعالیت صفحه 134، کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا تمرین صفحه 136 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133

اجتماعی: دوره دو فصل اول 

تفکر: تدریس فعالیت خرسی که می خواست خرس باقی بماند

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 و اصلاح اشتباهات احتمالی+ پاسخ به فعالیت صفحه 134 و کار در کلاس صفحه 135 و 136

اجتماعی: نوشتن 30 نکته مهم از دو فصل اول(درس های یک تا چهار)

تفکر: خواندن داستان فعالیت و پاسخ به سوالات و فعالیت های صفحه 95 و 96

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا شما فعالیت صفحه 134 و کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت در کتاب خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان خرسی که میخواست خرس باقی بماند را با دقت بخوانید و به سوالات و فعالیت های صفحه 95 و 96 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل دوستی و تصمیم گیری که شامل 4 درس اول کتاب می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: تدریس اعداد تقریبی

فارسی: ارائه سوالات درس شانزدهم

هدیه: دوره 5 درس

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و انجام فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133

فارسی: نوشتن سوالات درس در دفتر فارسی و پاسخ به آن ها

هدیه: مطالعه درس 1 تا 5 هدیه های آسمان و نوشتن حداقل 20 نکته مهم از این پنج درس.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم سوالات درس شانزدهم ، «آداب مطالعه و به گیتی به از راستی پیشه نیست» را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس های کتاب هدیه های آسمان به پایان رسیده است ، زمان این رسیده است که محتوای کتاب را یک بار دیگر دوره کنیم تا در صورتی که نکات مهم آن را فراموش کرده ایم ، دوباره برایمان یادآوری بشود.

برای این کار شما محتوای دروس یک تا پنج هدیه های آسمان را با دقت بخوانید و حداقل بیست نکته مهم از این پنج درس را به صورت جداگانه و با شماره بندی در دفتر هدیه های خود بنویسید.

برای مثال:

1- اولین اصل اصول دینی ما مسلمانان ، توحید است.

2- توحید یعنی خداوند یکتا است و هیچ همانندی ندارد.

.

.

.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش اعداد تقریبی را با دقت نگاه کنید.

.

.

حالا قسمت بالای صفحه 132 را با دقت بخوانید و به فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: یک نکته از هزاران درس چهاردهم

ریاضی: حل مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 + ارائه نمونه آزمون فصل تناسب و درصد

علوم: ارائه سوالات درس سیزدهم ، سالم بمانیم

.

تکالیف:

قرآن: نوشتن یادآوری صفحه 99 در کتاب

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح اشتباهات در صورت لزوم + نوشتن نمونه آزمون در دفتر ریاضی و پاسخ به آن

علوم: نوشتن سوالات درس سیزدهم در دفتر علوم و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس سیزدهم علوم ، سالم بمانیم را در دفتر علوم خود بنویسید و با استفاده از کتاب و با توجه به فیلم های تدریس به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، پیام قرآنی بالا را با دقت بخوانید و به معنی آن توجه کنید.

.

حالا شعر را بخوانید و به ارتباط آن با آیه بالا فکر کنید:

.

بیت اول: بخشش های خداوند را چه کسی می تواند شمارش کند؟چه کسی وجود دارد که بتواند به خاطر هزاران نعمت خداوند یک بار به درستی شکر و سپاس را به جا بیاورد؟

بیت دوم: خداوند ، دریا و بیابان و درخت ها و انسان ها را آفرید.همچنین خورشید و ماه و ستاره ها و شب و روز را خلق کرد.

بیت سوم:فقط انسان ها نیستند که شکر و سپاس خدا را به جا می آورند.هر پرنده ای که روی شاخه می خواند هم در حال گفتن ذکر خداوند است.

بیت چهارم: پرهیزگاری پیشه کن که خالق آسمان ها ، جایگاه انسان های پرهیزگار را در بهترین جای بهشت قرار داده است.

بیت پنجم: کسی که رنج نبرد به گنج دست پیدا نمی کند.(سعدی می گوید)برادر جان آن شخصی مزد و پاداش می گیرد که به سختی کار کند.

.

حالا با توجه به آموخته های خود در کتاب قرآن ، یادآوری صفحه 99 را در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

نمونه آزمون فصل 6 ، تناسب و درصد

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127

فارسی: نگارش درس آداب مطالعه

اجتماعی: ارائه نمونه آزمون فصل 12 ، آزادی خرمشهر

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 + پاسخ به مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129

فارسی: نوشتن تمرینات نگارش درس آداب مطالعه در کتاب

اجتماعی: نوشتن نمونه آزمون در دفتر اجتماعی و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحات زیر ، نگارش درس شانزدهم ، « آداب مطالعه» را با دقت و خوش خط در کتاب نگارش خود بنویسید.

.

املا و واژه آموزی:

1- منظور این فعالیت ، شکل صحیح کلمات از نظر املایی است.

2- در این سوال ، حروف کلماتی که شما پیدا می کنید باید دنبال همدیگر باشند و نه حروف جدا از هم.

3- واژه هایی که برای این تمرین می نویسید ، باید با هر دوکلمه ی «خوان» و «خوانی» معنی داشته باشند ؛ نه اینکه با یکی معنی داشته باشند و با دیگری بی معنی بشوند.

.

نگارش:

1- برای این تمرین می توانید از قوه تخیل خود استفاده کنید.هیچ اشکالی ندارد اگر متن شما تخیلی باشد.یادتان باشد عنوانی متناسب با متنی که می نویسید برای نوشته خود انتخاب کنید.

2- در این قسمت می توانید هم حکایت های درس را بنویسید و هم حکایت هایی که در کتاب های دیگر خوانده اید.حتی می توانید از حکایت هایی استفاده کنید که در تلوزیون دیده اید.ولی حتما به زبان ساده باشد.

کارگاه نویسندگی:

1 و 2- برای این و فعالیت می توانید از بزرگ تر های خود کمک بگیرید.همچنین از بحث هایی که در کلاس انجام شد هم می توانید استفاده کنید . فقط باید توضیح بیشتری بدهید.می توانید از مثال هم استفاده کنید.

3- برای پاسخ به این سوال حتما باید از کتاب های فارسی اول تا ششم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل دوازدهم مطالعات اجتماعی « آزادی خرمشهر» را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 126

علوم: تدریس بخش دوم درس سالم بمانیم

هنر: تکنیک بافت سازی

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت و کار در کلاس و اصلاح اشکالات احتمالی + پاسخ به فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127

علوم: مشاهده فیلم و انجام کاوشگری صفحه 99 و گفت و گو کنید صفحه 100

هنر: انجام تکنیک در دفتر هنر(طبق آموزش داده شده)

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید و تصویری که کشیده اید را برای من ارسال کنید:

.

1- یک مربع 15 در 15 رسم کنید.

.

2- داخل مربع با خطوط صاف(با استفاده از خط کش) 20 خط بکشید.خطوط باید نامنظم باشند.

.

3- داخل مربع 15 در 15 قسمت های مختلفی درست شده. حالا باید داخل هر قسمت به یک شکل متفاوت رنگ بشود ولی نباید مستقیما رنگ آمیزی شود.

.

4- برای هر قسمت شما باید از یک بافت مشخص استفاده کنید. یعنی سطوحی که وقتی روی آن دست می کشید زبری متفاوت یا شکل متفاوتی دارند. مثل سکه ، رومیزی ، شال بافتنی ، فرش  و چیزهایی مثل این ها.

.

5- بافت های مورد نظر را زیر کاغذ قرار دهید و در هر قسمت از مربع 15 در 15 با مداد رنگی متفاوتی روی کاغذ به آرامی بکشید تا شکل بافت روی کاغذ منتقل شود.

.

6- در پایان دقت داشته باشید هیچ بافتی نباید در قسمت های داخل مربع کنار هم تکرار شود مگر اینکه رنگ متفاوتی داشته باشد.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش دوم درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

 بعد از دیدن فیلم ، کاوشگری صفحه 99 و گفت و گو کنید صفحه 100 را در دفتر علوم خود بنویسید و پاسخ بدهید.(برای کاوشگری شما 5 بیماری واگیر و 5 غیر واگیر را بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم اشکالات خود را در کتاب اصلاح نمایید.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید 

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:فیلم حل تمرین های صفحه 125

اجتماعی: ارائه سوالات درس بیست و چهارم ، خرمشهر در دامان میهن

تفکر و پژوهش: تدریس فعالیت میمون های گران بها

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح تمرین ها در صورت لزوم + انجام فعالیت و کار در کلاس صفحه 126

اجتماعی: نوشتن سوالات درس در دفتر و پاسخ به آن ها

تفکر و پژوهش: خواندن داستان میمون های گران بها و انجام فعالیت های صفحه 89 و 90 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان میمون های گران بها را با دقت بخوانید و به سوالات صفحه 89 و 90 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست و چهارم اجتماعی ، خرمشهر در دامان میهن را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های صفحه 125 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح کنید.

.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها

ریاضی: حل فعالیت صفحه 124 ، کار در کلاس صفحه 125
فارسی:تدریس بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست و واژه نامه شعر

هدیه ها: تدریس دانش آموز نمونه

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح تکالیف در صورت لزوم + تمرین صفحه 125 در دفتر

فارسی: نوشتن شعر به همراه بازگردانی در دفتر + واژه نامه

هدیه ها: نوشتن کامل کنید صفحه 102 در کتاب ، بررسی کنید صفحه 103 در کتاب ، ایستگاه فکر صفحه 105 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 124 ، کار در کلاس صفحه 125 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح کنید.

.

حالا تمرین صفحه 125 را در دفتر ریاضی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هفدهم هدیه های آسمان «دانش آموز نمونه» را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس دانش آموز نمونه را در دفتر هدیه های خود بنویسید و پاسخ بدهید.

.

کامل کنید صفحه 102 در کتاب ، بررسی کنید صفحه 103 در کتاب ، ایستگاه فکر صفحه 105 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را با دقت بخوانید و آن را به همراه خود شعر در دفتر فارسی بنویسید.

.

معنی واژه های درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت آن ها را بخوانید تا خوب یادبگیرید

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: پیام قرآنی درس 14

ریاضی: حل فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123

علوم: تدریس بخش اول درس سالم بمانیم

.

تکالیف:

قرآن: انجام کار در کلاس صفحه 94 ، نوشتن برداشت از پیام قرآنی در صفحه 96 ، نوشتن انس با قرآن در صفحه 97

ریاضی: اصلاح فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123 در صورت لزوم ، انجام فعالیت صفحه 124 و کار در کلاس صفحه 125

علوم : گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، فکر کنید صفحه 96 ، گفت و گو کنید صفحه 98

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش اول درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، فکر کنید صفحه 96 در دفتر علوم

گفت و گو کنید صفحه 98 در دفتر علوم

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 122 و 123 و کاردرکلاس صفحه 123 ریاضی پایه ششم را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا فعالیت صفحه 124 و کار در کلاس صفحه 125 را در کتاب خود انجام دهید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم بعد از خواندن با دقت از روی پیام قرآنی و معنی آن و همچنین با توجه به داستان زیبای صفحه 96 ، برداشت خود از این پیام را در صفحه 96 کتاب درسی خود بنویسید و برای من ارسال کنید.

.

کار در کلاس صفحه 94 را در کتاب انجام بدهید.

.

انس با قرآن صفحه 97 را انجام داده و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم حل تمرین فعالیت و کار در کلاس صفحه 121

فارسی: تدریس بخوان و حفظ کن « به گیتی به از راستی پیشه نیست»

اجتماعی: تدریس درس 24 ، «خرمشهر در دامان میهن»

.

تکالیف:

ریاضی: دیدن فیلم و اصلاح پاسخ های اشتباه در صورت لزوم + فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123

فارسی: نوشتن 20 واژه مهم املایی از شعر + نوشتن خوانش و فهم صفحه 105 در دفتر فارسی

اجتماعی: نوشتن فعالیت 2، 3، 4 و 6 در دفتر و فعالیت 5 در کاربرگه ها

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ، «خرمشهر در دامان میهن» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

فعالیت 2، 3، 4 و 6 در دفتر و فعالیت 5 در کاربرگه ها

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «به گیتی به از راستی پیشه نیست » را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

شعر را با دقت بخوانید و حفظ کنید

بیست واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

خوانش و فهم صفحه 105 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 121 و با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح نمایید.

حالا شما ، فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی

مطالعات اجتماعی: ارائه سوالات درس بیست و سوم

هنر:ارائه سرمشق خوشنویسی

.

تکالیف:

ریاضی: نوشتن فعالیت صفحه 121 و کار در کلاس صفحه 121 در کتاب

مطالعات اجتماعی: نوشتن سوالات در دفتر و پاسخ به آن ها

هنر: نوشتن از روی سرمشق در دفتر هنر

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق خوشنویسی زیر ، با دقت و مرتب بنویسید و تصویر را برای من ارسال کنید.(به خط زمینه توجه کنید)


 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، شما تا به حال با کاربرد های زیادی از درصد در زندگی خودتان آشنا شده اید. یکی از این موارد کاربرد درصد در محاسبات مالی است. پس همه شما در زندگی به آموختن شیوه محاسبات درصد مالی نیاز زیادی دارید. به همین منظور:

فعالیت صفحه 121 و کار در کلاس صفحه 121 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست سوم مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن را در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم تدریس تمرین های صفحه 119 و 120

فارسی: تدریس درس آداب مطالعه

علوم: ارائه نمونه آزمون درس جنگل برای کیست

.

تکالیف:

ریاضی:مشاهده فیلم و اصلاح اشتباهات احتمالی

فارسی:

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

علوم: نوشتن نمونه آزمون درس جنگل برای کیست در دفتر علوم و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس آداب مطالعه را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

.

دانلود بازگردانی متن درس آداب مطالعه

 

واژه نامه:

احوال:سرگذشت

دویم:دوم

گشاده:باز

سیم:سوم

محنت:رنج،سختی

شدت:عذاب،رنج

تسلی:آرامش یافتن

زوال:نابودی ، از بین رفتن

ملک:دارایی، سرزمین

سطالین: پادشاهان

نظم: شعر

ادا:انجام دادن

چست و چالاک: تند و سریع

لایق:شایسته،سزاوار

راغب:مایل

گزاف:بیهوده

مستمع:شنونده

ملول:ناراحت،آزرده

فاتحه:دعای خیر برای مرده خواندن،اولین سوره قرآن کریم

تکبیر:بزرگ شمردن ، الله و اکبر گفتن

فعالیت های مورد نظر

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات آزمون درس دوازدهم علوم«جنگل برای کیست؟» را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های فعالیت صفحه 119 و 120 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی