ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۱۵۶ مطلب با موضوع «دروس پایه ششم :: فارسی» ثبت شده است

۱۰
آبان
۰۰


فصل اول: آفرینش


فارسی پایه ششم ، ستایش ( به نام آن که جان را فکرت آموخت )     درس اول فارسی ششم: معرفت آفریدگار

حکایت محبت، فارسی ششم     درس دوم فارسی ششم ، پنجره های شناخت

بخوان و حفظ کن ، ای مادر عزیز ، فارسی ششم     بخوان و بینیدش ، هدهد ، فارسی ششم

آموزش نهاد و فعل ، فارسی پایه ششم


فصل دوم : دانایی و هوشیاری 


فارسی ششم ، درس سوم، هوشیاری     فارسی ششم ، بخوان و حفظ کن «سخن»

درس چهارم فارسی ششم «داستان من و شما» به همراه واژه آموزی     حکایت علم و عمل ، فارسی ششم

هفت خان رستم، درس پنجم فارسی ششم     آموزش مبالغه و کنایه ، دانش زبانی درس پنجم فارسی ششم

فارسی ششم ، بخوان و بیندیش«دوستان همدل»


فصل سوم : ایران من 


تدریس پایه ششم ، درس ششم فارسی «ای وطن!»     تدریس پایه ششم ، دانش زبانی«ندا و منادا» ، فارسی

تدریس پایه ششم ،حکایت«انواع مردم» ، فارسی ششم     تدریس پایه ششم ، فارسی، بخوان و حفظ کن « همه از خاک پاک ایرانیم»

تدریس پایه ششم ، درس هشتم فارسی «دریاقلی»     فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش«تندگویان»


فصل چهارم : نام آوران


تدریس فارسی پایه ششم ، درس نهم ، رنج هایی کشیده ام که مپرس     آموزش فارسی پایه ششم ، واژه آموزی صفحه 71

فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن «باران»     آموزش فارسی پایه ششم ، درس دهم « عطار و جلال الدین محمد»

فارسی پایه ششم ، حکایت « درخت علم»     تدریس فارسی پایه ششم ، درس یازدهم«شهدا خورشیدند» ، دانش ادبی « جمله ی تشبیهی»

تدریس فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش «بوعلی و بهمنیار»


فصل پنجم: راه زندگی


تدریس فارسی پایه ششم ، درس دوازدهم « دوستی و مشاوره »     تدریس فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن « شیر خدا »

تدریس فارسی پایه ششم ، حکایت « عمر گران مایه »     فیلم حکایت عمر گران مایه

تدریس فارسی پایه ششم ، درس چهاردهم « راز زندگی »     فارسی پایه ششم ، بخوان و بینیدش « پیاده و سوار »


فصل ششم : علم و عمل


فارسی پایه ششم ، درس پانزدهم « میوه ی هنر »     فارسی پایه ششم ، « حکایت افلاطون و مرد جاهل »

فارسی پایه ششم ، درس شانزدهم « آداب مطالعه»     فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن « به گیتی به از راستی پیشه نیست » 

فارسی پایه ششم ، درس هفدهم « ستاره ی روشن »     فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش « آوای گنجشکان »

فارسی پایه ششم ، « نیایش »

 • زهرا مهدوی
۰۵
ارديبهشت
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، فیلم درس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، « نیایش » 

 

4:10

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- ده واژه مهم املایی در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش « آوای گنجشکان » 

 

14:10

.

تکالیف:

1- درک و دریافت در دفتر

2- واژه نامه در دفتر

3- 30 واژه مهم املایی در دفتر

4- کارگاه درس پژوهی در دفتر

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، درس هفدهم « ستاره ی روشن » 

  

15:35

.

تکالیف:

1- متن و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- سی واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- درک مطلب در دفتر نوشته و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۱
فروردين
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن « به گیتی به از راستی پیشه نیست » 

  

5:39

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر

2- واژه نامه درس در دفتر

3- ده واژه مهم املایی در دفتر

4- خوانش و فهم در دفتر

 • زهرا مهدوی
۱۵
فروردين
۰۰

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، درس شانزدهم « آداب مطالعه» 

18:00

.

تکالیف:

1- متن درس و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 30 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- درک مطلب و پاسخ در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، « حکایت افلاطون و مرد جاهل » 

 

5:11

.

تکالیف:

1- واژه نام درس در دفتر فارسی

2- 15 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

3- سوال جکایت در دفتر فارسی نوشته شود و پاسخ داده شود

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سولات را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، درس پانزدهم « میوه ی هنر » 

 

13:26

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۳
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۲
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، بخوان و بینیدش « پیاده و سوار » 

  

8:06


.

تکالیف:

1- واژه نامه درس در دفتر فارسی

2- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

3- درک و دریافت در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۱
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، درس چهاردهم « راز زندگی » 

 

10:51

.

تکالیف:

1- درک مطلب در دفتر فارسی 

2- کارگاه درس پژوهش در دفتر فارسی

3- 10 واژه مهم املایی دردفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۶
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی درس آزاد با خط زیبا و با خودکار آبی یا مشکلی در کتاب فارسی و نگارش خود بنویسید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

درس آزاد 2 (فارسی)

درس آزاد 2 ( نگارش)

.

تکالیف:

1- سوالات درک مطلب را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

2- کلیه تمرینات نگارش درس را در کتاب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را در دفتر فارسی بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
اسفند
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، حکایت « عمر گران مایه » 

    

16:31

.

فیلم « عمر گران مایه »

فیلم حکایت عمر گران مایه 

  

11:50

.

تکالیف:

1- حکایت و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه درس در دفتر فارسی

3- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۷
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن « شیر خدا » 

 

10:01

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- سوالات خوانش و فهم در دفتر فارسی

3- واژه نامه درس در دفتر فارسی

4- 30 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۰
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت ببینید و به سوالات پاسخ بدهید.

فارسی پایه ششم ، گوش کن و بگو « یک قطره عسل» 

  

12:46

.

تکلیف:

سوالات گوش کن و بگو را در دفتر فارسی بنویسید به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، درس دوازدهم « دوستی و مشاوره » 

 

15:31

.

تکالیف:

1- نثر درس و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر 

3- 30 واژه مهم املایی در دفتر

4- درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۵
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را در دفتر فارسی بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را در دفتر فارسی بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش «بوعلی و بهمنیار»   

  

14:01

.

تکالیف:

1- واژه نامه در دفتر

2- بیست واژه مهم املایی در دفتر

3- درک و دریافت در دفتر 

4- کارگاه درس پژوهی در دفتر

 • زهرا مهدوی
۱۴
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، درس یازدهم«شهدا خورشیدند» ، دانش ادبی « جمله ی تشبیهی» 

 

12:11
.
تکالیف:
1- واژه نامه در دفتر
2- 10 واژه مهم املایی در دفتر
3- درک مطلب در دفتر
4- 10 جمله تشبیهی به همراه اجزای جمله های تشبیهی در دفتر
 • زهرا مهدوی
۰۷
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت ببینید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، حکایت « درخت علم» 

 

6:01

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- سوال درس و جواب در دفتر فارسی

4- 10 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۴
بهمن
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

آموزش فارسی پایه ششم ، درس دهم « عطار و جلال الدین محمد» 

 

13:46
.
تکالیف:
1- واژه نامه و معنی در دفتر فارسی
2- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی
3- درک مطلب در دفتر فارسی
 • زهرا مهدوی
۳۰
دی
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را در دفتر فارسی بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
دی
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، بخوان و حفظ کن «باران» 

 

6:21

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 20 واژه مهم املایی از شعر در دفتر فارسی

4- خوانش و فهم و پاسخ آن در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۲
دی
۹۹

دانش آموزان عزیزم فیلم را با دقت ببینید تا با یکی دیگر از راه های ساختن واژه جدید در زبان فارسی آشنا شوید.

آموزش فارسی پایه ششم ، واژه آموزی صفحه 71 

 

3:21

 • زهرا مهدوی
۲۲
دی
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس فارسی پایه ششم ، درس نهم ، رنج هایی کشیده ام که مپرس 

 

18:36

.

سوالات اضافه:

.

تکالیف:

1- واژه نامه و معنی در دفتر فارسی

2- بیست واژه مهم املایی در دفتر فارسی

3- شعر و معنی در دفتر فارسی

4- درک مطلب و پاسخ در دفتر فارسی

5- سوالات اضافه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۶
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

فارسی پایه ششم ، بخوان و بیندیش«تندگویان»   

  

8:40

.

تکالیف:

1- درک و دریافت را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید تا با نشانه های نگارشی آشنا بشوید.

تدریس پایه ششم ، فارسی ششم ،دانش زبانی« نشانه های نگارشی»   

 

6:11

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس پایه ششم ، درس هشتم فارسی «دریاقلی»   

 

10:36

.

تکالیف:

1- شعر درس را به همراه معنی در دفتر فارسی بنویسید.

2- واژه نامه درس در دفتر فارسی

3- 30 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- درک مطلب درس در دفتر فارسی

5- کارگاه درس پژوهش ، 1 مورد به دلخواه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۷
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۱۶
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس پایه ششم ، فارسی، بخوان و حفظ کن « همه از خاک پاک ایرانیم» 

  

6:35

.

تکالیف:

1- شعر و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن دردفتر فارسی بنویسید.

3- 10 واژه مهم املایی از شعر پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

4- خوانش و فهم صفحه 57 را در دفتر فارسی بنویسید.

5- کتاب را در دست خود به صورت بسته نگه دارید و شعر را به صورت حفظی بخوانید و فیلم آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۲
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، متن درس آزاد را در کتاب فارسی خود با خط تحریری بنویسید. سوالات درک مطلب را هم در کتاب بنویسید. سپس سوالات را در دفتر نوشته و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

تدریس پایه ششم ،حکایت«انواع مردم» ، فارسی ششم 

  

5:16
.
تکالیف:
1- واژه نامه در فتر فارسی
2- 5 واژه مهم املایی در دفتر فارسی
 • زهرا مهدوی
۰۱
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید تا با مفهوم «ندا و منادا» آشنا بشوید.

دانش زبانی«ندا و منادا» ، فارسی پایه ششم 

 

3:52

 • زهرا مهدوی
۰۱
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

درس ششم فارسی پایه ششم«ای وطن!» 

 

10:03

.

تکالیف:

1- واژه نامه در دفتر فارسی

2- 10 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

3- درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۱
آذر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان «حماسه هرمز را با دقت گوش بدهید و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید»

.

تکلیف:

سوالات گوش کن و بگو را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- درک و دریافت را در دفتر فارسی بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- کارگاه درس پژوهی را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

3- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی بنویسید.

4- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس چهارم فارسی را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هفت خان را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

فیلم تدریس درس:

.

فیلم آموزش مبالغه و کنایه:

.

تکالیف:

1- درک مطلب صفحه 41 را در دفتر فارسی بنویسید و جواب بدهید.

2- شعرهای درس را به همراه معنی (با استفاده از درج سخن) در دفتر فارسی بنویسید.

3- واژه نامه درس را (با استفاده از درج سخن) در دفتر فارسی خود بنویسید.

4- چهل واژه مهم املایی از متن درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

فیلم تدریس حکایت علم و عمل ، فارسی پایه ششم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- حکایت و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی بنویسید.

3- 10 واژه مهم املایی از حکایت پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

4- سوال درس را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- درک مطلب را در دفتر فارسی خود بنویسید و به سوالات آن پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس دوم فارسی « پنجره های شناخت» ، «هدهد» و « ای مادر عزیز» را در دفتر فارسی خود تمیز و خوش خط بنویسید و با دقت به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «سخن» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 10 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- خوانش و فهم صفحه 31 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

.

تکالیف:

1- درک مطلب درس را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

بخوان و بیندیش هدهد:

.

آموزش نهاد و فعل ، کارگاه درس پژوهی صفحه 24:

.

تکالیف:

1- درک و دریافت صفحه 23 در دفتر فارسی.

2- واژه نامه درس در دفتر فارسی.

3- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی

4- سوال 1 کارگاه درس پژوهی صفحه 24 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم، فیلم تدریس شعر را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- شعر را با دقت بخوانید و آن را حفظ کنید.

2- شعر و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

3- واژه نامه شعر را در دفتر فارسی بنویسید.(با استفاده از درج سخن)

4- 10 واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

5- خوانش و فهم صفحه 19 را در دفتر فارسی بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به داستان رفتار نیکان گوش بدهید و به سوالاتی که در کتاب فارسی نوشته شده پاسخ بدهید.

.

تکلیف:

گوش کن و بگوی صفحه 17 را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

برای هر کدام از کلمه های زیر ، سه هم خانواده بنویسید.(به سه حرف اصلی هر کلمه توجه کنید)

.

1- مکاتبه:

2- عملیات:

3- فاخر:

4- انضباط:

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس دوم فارسی ، پنجره های شناخت را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- سوالات درک مطلب درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از متن درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم حکایت ، سوالات اضافه ی درس اول را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

.

سوالات ستایش و درس اول

تکلیف:

1- واژه نامه ی حکایت محبت را در دفتر فارسی خود بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- 10 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

3- سوالات اضافه را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس اول فارسی ، معرفت آفریدگار را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- نثر معرفت آفریدگار را به همراه معنی (با استفاده از نرم افزار درج سخن) در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- شعر معرفت آفریدگار به همراه معنی در دفتر فارسی نوشته شود.

3- واژه نامه ی درس در دفتر فارسی نوشته شود.

4- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی نوشته شود.

5- سوالات درک مطلب صفحه 12 در دفتر فارسی نوشته و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به فیلم تدریس شعر ستایش (به نام آن که جان را فکرت آموخت) نگاه کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف

1- بعد از مشاهده فیلم ، و با استفاده از نرم افزار درج سخن ، معنی ابیات شعر را به همراه واژه نامه در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- 20 واژه مهم املایی از شعر ستایش ،پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.(واژه هایی که از نظر املایی مهم هستند و یکی از اشکال حروف چند شکلی را در خود دارند.)

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان و نیایش ر دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که داده می شود ، نگارش درس هفدهم ، ستاره روشن را با دقت انجام بدهید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما باید بندهایی از درس را پیدا کنید که در آن هر دو واژه به کار رفته باشد. بندهایی که فقط یکی از واژه ها در آن باشد مورد نظر نیست.

2- این تمرین فقط مربوط به درس ستاره روشن نیست. ممکن است واژه ها در بخوان بیندیش یا نیایش باشند.

3- در این تمرین ممکن است در هر قسمت بیشتر از یک متضاد وجود داشته باشد.

.

نگارش:

1- این تمرین یک بازگردانی ساده است. می توانید از درج سخن هم استفاده کنید.

2- ادامه این متن بر عهده شما است. برای تکمیل این قسمت حتی می توانید از احادیث و آیات قرآن و یا حتی شعر هم استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

1- این تمرین از شما نمی خواهد معنی حکایت را بنویسید. فقط کافی است بگویید این حکایت می خواهد چه چیزی به شما بگوید .فقط برداشت شخصی خود را بنویسید.

2- برای پاسخ دادن به این تمرین می توانید از بزرگتر های خود هم کمک بگیرید.

.

درک متن:

در این صفحه شما با کاربرد های مختلف « تا » آشنا می شوید. توضیحات کتاب به اندازه کافی خوب هست و نیازی به توضیح اضافه ندارد.

.

هنر و سرگرمی:

1- یادتان باشد ، خوش خط و مرتب با «مداد» بنویسید.

2- سوالاتی که شما برای واژه های داخل جدول می نویسید ، لازم نیست حتما در کتاب باشد. از اطلاعات شخصی خودتان هم می توانید سوالاتی بنویسید که پاسخشان واژه های داخل جدول باشد.

3- در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر کتاب نگارش خود (بخش هنر و سرگرمی) را دوره کنید. در هر درس شما دو بیت از شعرهای فردوسی را به صورت زیبا خوشنویسی کردید. در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر آن بیت ها را به صورت پیوسته در این قسمت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس شعر «نیایش» را با دقت مشاهده کنید و به موارد خواسته شده پاسخ بدهید.

.

بازگردانی نیایش

واژه نامه:

پستی: گودی

خرد:عقل

روشن بصر: پاک نظر-بینا

برون: بیرون

فرجام: عاقبت

حالا به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و بیندیش «آوای گنجشکان» را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

واژه نامه:

تشکچه: زیر انداز کوچک

لطف: نرمی-نیکویی

طبع:سرشت-نهاد

مجنون: دیوانه

مدعی: ادعا کننده

قاضی: راضی

حصیر: فرشی که با نی یا برگ درخت خرما بافته شده باشد

فلک: وسیله ای که در گذشته از آن برای تنبیه استفاده می کردند

محفل: مجلس

حالا به فعالیت های زیر با دقت پاسخ بدهید:

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس ستاره روشن را با دقت مشاهده کنید. و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

بازگردانی ستاره روشن

.

واژه نامه:

حالا ، بعد از دیدن این فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم سوالات درس شانزدهم ، «آداب مطالعه و به گیتی به از راستی پیشه نیست» را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحات زیر ، نگارش درس شانزدهم ، « آداب مطالعه» را با دقت و خوش خط در کتاب نگارش خود بنویسید.

.

املا و واژه آموزی:

1- منظور این فعالیت ، شکل صحیح کلمات از نظر املایی است.

2- در این سوال ، حروف کلماتی که شما پیدا می کنید باید دنبال همدیگر باشند و نه حروف جدا از هم.

3- واژه هایی که برای این تمرین می نویسید ، باید با هر دوکلمه ی «خوان» و «خوانی» معنی داشته باشند ؛ نه اینکه با یکی معنی داشته باشند و با دیگری بی معنی بشوند.

.

نگارش:

1- برای این تمرین می توانید از قوه تخیل خود استفاده کنید.هیچ اشکالی ندارد اگر متن شما تخیلی باشد.یادتان باشد عنوانی متناسب با متنی که می نویسید برای نوشته خود انتخاب کنید.

2- در این قسمت می توانید هم حکایت های درس را بنویسید و هم حکایت هایی که در کتاب های دیگر خوانده اید.حتی می توانید از حکایت هایی استفاده کنید که در تلوزیون دیده اید.ولی حتما به زبان ساده باشد.

کارگاه نویسندگی:

1 و 2- برای این و فعالیت می توانید از بزرگ تر های خود کمک بگیرید.همچنین از بحث هایی که در کلاس انجام شد هم می توانید استفاده کنید . فقط باید توضیح بیشتری بدهید.می توانید از مثال هم استفاده کنید.

3- برای پاسخ به این سوال حتما باید از کتاب های فارسی اول تا ششم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را با دقت بخوانید و آن را به همراه خود شعر در دفتر فارسی بنویسید.

.

معنی واژه های درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت آن ها را بخوانید تا خوب یادبگیرید

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «به گیتی به از راستی پیشه نیست » را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

شعر را با دقت بخوانید و حفظ کنید

بیست واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

خوانش و فهم صفحه 105 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس آداب مطالعه را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

.

دانلود بازگردانی متن درس آداب مطالعه

 

واژه نامه:

احوال:سرگذشت

دویم:دوم

گشاده:باز

سیم:سوم

محنت:رنج،سختی

شدت:عذاب،رنج

تسلی:آرامش یافتن

زوال:نابودی ، از بین رفتن

ملک:دارایی، سرزمین

سطالین: پادشاهان

نظم: شعر

ادا:انجام دادن

چست و چالاک: تند و سریع

لایق:شایسته،سزاوار

راغب:مایل

گزاف:بیهوده

مستمع:شنونده

ملول:ناراحت،آزرده

فاتحه:دعای خیر برای مرده خواندن،اولین سوره قرآن کریم

تکبیر:بزرگ شمردن ، الله و اکبر گفتن

فعالیت های مورد نظر

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل پنجم فارسی ، راه زندگی را در دفتر فارسی خودتان بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که در این صفحه برای شما نوشته شده ، تمرینات نگارش درس پانزدهم فارسی ، میوه هنر را با دقت و خط زیبا در کتاب خود بنویسید.

.

.

املا و دانش زبانی

1-در این تمرین فرقی نمی کند حروف مشخص شده در کجای کلمه قرار گرفته باشد.ممکن است ابتدا باشد ، میان کلمه یا انتهای آن

2- برای پیدا کردن پاسخ این سوال، هم متن شعر را بخوانید و هم متن حکایت.

3- به مفهوم شبه جمبه دقت کنید . کلمه هایی که اجزای جمله را ندارند ولی مفهوم جمله را می رسانند.فقط کافی است یک علامت کنار پاسخ های صحیح بزنید.

4- مخفف یعنی کوتاه شده ی کلمه

.

نگارش

1- در کادر دو بند مشخص شده . شما هم طوری شعر میوه هنر را به صورت داستان بنویسید که دو بند مجزا داشته باشد.

2- در این تمرین دقت داشته باشید که حتما از جان بخشی استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی

1- حکایت درخت علم را باید بازسازی کنید. برای این کار می توانید جزئیاتی که در داستان نیامده را با استفاده از خلاقیت و تخیل خودتان به آن اضافه کنید تا داستان زیباتری داشته باشید.

2- شعر شیرخدا را باید طوری به صورت نثر بنویسید که کاملا روان باشد.فکر کنید می خواهید داستان شعر را بنویسید.

3- بهتر است برای پاسخ به این تمرین از بزرگ تر های خودتان کمک بگیرید.یادتان باشد 6 خط کمتر ننویسید. برای این که بهتر توضیح بدهید می توانید از مثال هم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس میوه هنر و افلاطون و مرد جاهل را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تکالیف مربوط به این درس را که در ادامه آمده است در دفتر فارسی خود بنویسید.

.

.

واژه نامه:

سر فرو برد: سرش را خم کرد

دلتنگ: اندوهگین -ناراحت

تنگدل: اندوهگین-ناراحت

بستاید: ستایش کند

تکالیف مربوط به این درس:

- نوشتن سوال حکایت و پاسخ به آن در دفتر فارسی

- واژه نامه و معنی آن ها در دفتر فارسی

-15 واژه مهم املایی از حکایت در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، قالب میوه هنر ، قطعه هست که من به اشتباه در فیلم گفتم قصیده.قطعه شعری هست که فقط مصراع های دوم با هم قافیه دارند و هیچ مصراع اولی قافیه نداره.

.

(ممنون از محمدامین شوشتری که این نکته را تذکر دادند)

.

.

فیلم تدریس شعر میوه هنر

.

بازگردانی شعر میوه هنر

واژه نامه:

جور:ظلم و ستم

زار: درمانده

سپیدار: نام نوعی درخت

بیخ: ریشه - اصل

بن:اصل-ریشه

کاین: که این

موسم: زمان

حاصل: نتیجه-ثمر

بار: میوه - ثمر

توده: تپه-پشته

هیمه: هیزم

آوخ: افسوس

آتشگر: روشن کننده آتش

گیتی: جهان

ادبار: بدبختی

فرجام: سرانجام

دکه: دکان کوچک-مغازه

مه: ماه

1-دانش آموزان عزیزم ، متن شعر را به همراه معنی آن در دفتر فارسی بنویسید.

2-درک مطلب را به همراه پاسخ در دفتر فارسی بنویسید.

3- واژه نامه را به همراه 20 کلمه املایی مهم از درس را در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نگارش درس راز زندگی را با دقت و خوش خط در کتاب خود انجام بدهید.

توضیحات تمرینات:

املا و دانش ادبی:

1-این تمرین مربوط به شعر راز زندگی است و مربوط به درس پیاده و سوار نیست. جمله هایی که می نویسید باید کامل باشد.

2- در این تمرین به جهت فلش دقت کنید.مربع های صورتی یعنی در این خانه ها هیچ حرفی قرار نمی گیرد.

3- دقت کنید منظور از مناظره یعنی گفت و گو و منظور از مبالغه، بزرگنمایی است. می توانید از کلیه کتاب های درسی خود و تمام درس هایی که تا به حال تدریس شده استفاده کنید.

نگارش:

1- در این تمرین شما باید به زبان سبز ، باغچه و چمنزار جان بدهید و فرض کنید آن ها زنده هستند و حرف می زنند.نوشتن یک جمله از زبان آن ها کافی است.

2- در این تمرین شما باید تمام ویژگی هایی که در تصویر می بینید طوری شرح بدهید که شخصی که این تصویر را ندیده است بتواند به راحتی آن را تصور کند. یادتان باشد حتما از جان بخشی استفاده کنید و کمتر از چهار خط ننویسید.

3- شما باید در این تمرین فرض کنید بلبل و گل در یک باغ پر ازگل در حال صحبت کردن هستند.گفت و گو را طوری بنویسید که هر دوی آن ها به یک اندازه صحبت کنند.

کارگاه نویسندگی: دانش آموزان عزیزم وقتی می خواهیم خلاصه نویسی کنیم باید طوری متن را خلاصه کنیم که نکات مهم حذف نشود. در خلاصه نویسی کافی است که وقایع مهم بیان شود و جزئیات نوشته نشود.

1- دقت کنید در این تمرین کل متن باید فقط در این چهار خط خلاصه شود نه بیشتر.پس برای این کار شما باید اتفاقات کم اهمیت را حذف کنید و داستان را خیلی کوتاه تعریف کنید طوری که وقایع مهم از قلم نیافتد.

2- شما در این تمرین می توانید هر کدام از داستان های غیر درسی که به تازگی خوانده اید را انتخاب کنید و خلاصه ی آن را بنویسید. خلاصه نباید کمتر یا بیشتر از 5 خط باشد.

درک متن و هنر و سرگرمی فراموش نشود.

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم سوالات درس چهاردهم فارسی، راز زندگی ، پیاده و سوار را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

فیلم عمو فیتیله ای ها که مضمون داستان پیاده و سوار را می رساند

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم و خواندن متن درس ، درک و دریافت مربوط به این درس رو در دفتر فارسی بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم آموزشی مناظره و تشخیص و همچنین مطالعه دانش ادبی صفحه 94 ، کارگاه درس پژوهی صفحه 94 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.(قسمت ب سوال 1 نیازی به نوشتن ندارد)

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم شعر راز زندگی ، سروده ی زنده یاد «قیصر امین پور» است.دکتر قیصر امین پور ، استاد دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی بود.او در زمینه ی نوشته های ادبی و شعر کودک فعالیت می کرد. قالب این شعر ، نو یا نیمایی هست.

.

.

متن شعر و با دقت بخونید و بازگردانی شعر و دانلود کنید.هرجایی که متوجه منظور شعر نشدید همینجا کامنت کنید تا جواب سوالاتتون و بدم.

.

.

شعر راز زندگی و معنی + درک مطلب شعر راز زندگی به همراه پاسخ سوالات در دفتر فارسی نوشته شود و تصویر آن در همگام یا واتس اپ برای من ارسال شود.

*این درس واژه نامه ندارد*

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز بعد از دیدن فیلم ، متن حکایت را در صفحه 92 کتاب فارسی با دقت بخوانید.

معنی حکایت هم در ادامه قابل دریافت هستمدت زمان: 11 دقیقه 49 ثانیه 

واژه نامه:

باری: یک بار    

توانگر:توانا-ثروتمند     

درویش:فقیر-تهی دست     

مشقت:سختی-دشواری     

مذلت:خواری-پستی     

خردمندان:عاقلان

به: بهتر     

زرین:طلایی     

تفته: گداخته     

صرف شد:گذشت     

صبف:تابستان     

شتا:زمستان     

خیره:بدخواه-لجباز

 • زهرا مهدوی
۰۸
آبان
۹۸

دانلود سوالات درس سوم فارسی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۸

دانلود سوالات درس اول فارسی ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم فارسی پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم فارسی پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۶

خرید و دانلود نرم افزار درج سخن

ویژه اندروید

قابل اجرا در کلیه گوشی ها و تبلت های اندروید

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۶

 نرم افزار

ویژه اندروید

Image result for ‫اندروید‬‎

درسنامه، تاریخ ادبیات،سوالات تستی، معنی و...

.

محیط کاربری روان

.

قابل اجرا در کلیه گوشی ها و تبلت های اندروید

 • زهرا مهدوی
۲۶
دی
۹۵

دانلود آزمون فارسی نوبت اول ، پایه ششم ، تستی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
دی
۹۵

چک لیست فصل ششم فارسی ششم ، علم و عمل

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
دی
۹۵

دانلود چک لیست فصل پنجم فارسی ششم ، راه زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل سوم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل دوم ، دانایی و هوشیاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل اول ، آفرینش

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
آبان
۹۵

دانلود چک لیست فصل چهارم فارسی ششم ، نام آوران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
آبان
۹۵

دانلود چک لیست فصل سوم فارسی ششم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
آبان
۹۵

دانلود چک لیست فصل دوم فارسی ششم ، دانایی و هوشیاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۵

دانلود چک لیست فصل اول فارسی ششم ، آفرینش

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۵

ریاضی توصیفی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

ریاضی کمی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

علوم توصیفی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

علوم کمی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

اجتماعی توصیفی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

اجتماعی کمی

سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم   

فارسی توصیفی

سری اول    سری دوم   

فارسی کمی

سری اول    سری دوم   

هدیه های آسمان توصیفی

سری اول   

هدیه های آسمان کمی

سری اول   

املاو متن املا توصیفی

سری اول   

املاو متن املا کمی

سری اول   

انشا و نگارش توصیفی

سری اول   

انشا و نگارش کمی

سری اول   
 • زهرا مهدوی
۰۵
بهمن
۹۴

دانلود چک لیس اهداف درس فارسی ششم، فصل هفتم ، فرهنگ و هنر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
بهمن
۹۴
 • زهرا مهدوی
۲۰
دی
۹۴

دانلود بازگردانی باران ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
دی
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ششم ، فصل ششم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۴
دی
۹۴

دانلود بازگردانی درخت علم ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
دی
۹۴
 • زهرا مهدوی
۱۲
دی
۹۴

پخش آنلاین و دانلود فیلم عمر گرانمایهمدت زمان: 11 دقیقه 49 ثانیه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
دی
۹۴

دانلود بازگردانی رنج هایی کشیده ام که مپرس

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی عمر گرانمایه ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطب

 • زهرا مهدوی
۱۷
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی راز زندگی ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی ز ورزش میاسای ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۴

درس آزاد پنج گام تا سعادت ، فارسی پایه ششم 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۴

دانلود تمرین درس آزاد پنج گام تا سعادت ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی پایه ششم ، فصل پنجم ، نام آوران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی دوستی و مشاورت ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ششم، فصل چهارم ، آداب زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ، فصل سوم ، دین و اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی نثر اخلاق پسندیده

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی شعر زنگ انشا

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی پایه ششم ، فصل دوم ، زبان و ادب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی شعر هفت خان رستم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر سخن

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر ای مادر عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ، فصل اول ، آفرینش و زیبایی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی نثر و شعر معرفت آفریدگار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر ای یاد تو بر دل و زبان ها (ستایش)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل هفتم ، فرهنگ و هنر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم ، فصل ششم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل پنجم ، نام آوران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
دی
۹۳

دانلود آزمون فارسی پایه ششم نوبت اول (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول فارسی پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول فارسی پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم ، فصل چهارم ، آداب زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۳

دانلود تمرین درس آزاد فارسی پایه ششم ، پنج ستاره درخشان در آسمان اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۳

دانلود درس آزاد فارسی ششم ، پنج ستاره درخشان در آسمان اخلاق

کار دانش آموزان خوب پایه ششم آموزشگاه آینده سازان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل سوم فارسی ششم ، دین و اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم فصل دوم ، زبان و ادب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل اول (آفرینش و زیبایی)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
اسفند
۹۲

دانلود آزمون فارسی پایه ششم ، دوره نیم سال اول

 

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
بهمن
۹۲

دانلود تمرین درس آزاد خاک مهر پرور (فارسی پایه ششم)

 

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
بهمن
۹۲

دانلود درس آزاد خاک مهر پرور (فارسی پایه ششم)

 

 

دانود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
دی
۹۲

دانلود درس آزاد فارسی(پنج کلید سعادت)

به همراه خود ارزیابی،یادآوری و کارگاه درس پژوهی

کار دانش آموزی دانش آموزان آموزشگاه آینده سازان شهرستان خوانسار

 

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۲

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی(سه فصل اول)

 

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
آذر
۹۲

دانلود چک لیست درس اخلاق پسندیده و آداب معاشرت(فارسی)

(این چک لیست توسط اولیای فراگیران تکمیل می شود)

 

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۲

دانلود اسلاید هفت خان رستم

 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۲

دانلود پاسخنامه آزمون تیزهوشان بخوانیم و بنویسیم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۲

دانلود آزمون تیزهوشان بخوانیم و بنویسیم ، پایه ششم ابتدایی

40 سوال 4 گزینه ای از کل کتاب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
بهمن
۹۱

دانلود تمرینات نوشتاری درس آزاد شماره ۲-شکوه جاودانه،پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
بهمن
۹۱

دانلود تمرین های درس آزاد ۲-شکوه جاودانه، پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
بهمن
۹۱

دانلود درس آزاد شماره ۲-شکوه جاودانه ، پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
بهمن
۹۱

برای استفاده همکاران عزیز محل نام استان،شهرستان و آموزشگاه خالی گذاشته شده. پس از دانلود امضای معلم خوانساری را از پایین برگه ها حذف و اقدام به تکثیر برگه ها نمایید.

دانلود نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم.درس فارسی (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۱

دانلود درس آزاد(نوشتاری): باید از چه کسی شرم کرد؟

دانلود در ادامه مطلب

 

پ ن: صفحه بندی در قطع A4 انجام شده است.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آذر
۹۱

 • زهرا مهدوی
۰۵
آذر
۹۱

درس آزاد: باید از چه کسی شرم کرد؟

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۱

 

منبع: دبستان شاهد بندر انزلی

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۱

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی ، پایه ششم

(جهت استفاده همکاران ، نام استان، شهرستان و آموزشگاه در سربرگه سوالات خالی گذاشته شده.در پایین برگه ها امضای وب معلم خوانساری قرار دارد که همکاران پس از دانلود سوالات و پرینت می توانند آن را حذف و برگه ها را تکثیر نمایند.)

 • زهرا مهدوی
۲۲
مرداد
۹۱
دانلود نسخه نهایی و چاپ شده کتاب نوشتاری فارسی ششم ابتدایی:

بخش اول                         

بخش دوم                        

 • زهرا مهدوی
۲۲
مرداد
۹۱
دانلود نسخه نهایی و چاپ شده کتاب خوانداری فارسی ششم دبستان:

 

مقدمه                           

قسمت اول                     

قسمت دوم                    

 • زهرا مهدوی
۱۳
مرداد
۹۱
پیش نویس راهنمای معلم فارسی ششم                              
 • زهرا مهدوی