ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات
 • ۸ آبان ۹۹، ۲۰:۳۸ - ااااا
  عالی

۷۶۰ مطلب با موضوع «دروس پایه ششم» ثبت شده است

۱۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد، آن را اصلاح کنید.

.تکلیف:

تمرین صفحه 40 ، 41 و 42 را بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

فیلم تدریس حکایت علم و عمل ، فارسی پایه ششم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- حکایت و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی بنویسید.

3- 10 واژه مهم املایی از حکایت پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

4- سوال درس را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر هدیه بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- تدبر کنیم صفحه 33 ، کامل کنید صفحه 34، ایستگاه فکر صفحه 36، تحقیق کنید صفحه 36 و با خانواده صفحه 36 در دفتر هدیه ها نوشته شود و جواب داده شود.

3- بگرد و پیدا کن صفحه 34 و بررسی کنید صفحه 35 را در کتاب هدیه بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 ، 2 ، 3 ، 4(قسمت ب) و 6 را در دفتر اجتماعی بنویسید.

3- فعالیت 4(قسمت الف) ، 5 و 7 را در قسمت کاربرگه های آخر کلاس بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- تمرین صفحه 39 را در دفتر ریاضی خود بنویسید.

2- فرهنگ نوشتن صفحه 40 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست، آن را اصلاح کنید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- درک مطلب را در دفتر فارسی خود بنویسید و به سوالات آن پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 38 را در کتاب انجام دهید.

2- کار در کلاس صفحه 38 را در کتاب ریاضی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر علوم خود یادداشت کنید و با توجه به تدریس های انجام شده و نکات گفته شده ، پاسخ صحیح سوالات را بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.
سوال اضافه :

.

تکالیف:

1- سوال اضافه را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- فعالیت صفحه 37 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

3- کار در کلاس صفحه 37 را در دفتر ریاضی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و با استفاده از کامپیوتر ، آموزش های موجود در فیلم را تمرین نمایید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش پرسپکتیو 1 نقطه را با دقت مشاهده کنید و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکلیف:

با توجه به آموزش داده شده ، 9 مربع یا مستطیل در دفتر نقاشی خود بکشید و با استفاده از خط کش ، پرسپکتیو را رسم کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 25 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 36 را در کتاب بنویسید.

2- کاردرکلاس صفحه 36 را در کتاب 

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹
دانش آموزان عزیزم ، بعد از گوش دادن به قرائت آیات درس چهارم و تمرین آیات ، فعالیت خواسته شده را انجام بدهید.

 
 
 
 
 
 
قسمت اول(صفحه 23)
 

 

 

قسمت دوم(صفحه 26)

 
 

.

تکلیف:

کار در کلاس صفحه 25 را در کتاب قرآن بنویسید. 

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

..

تکلیف:

تمرین صفحه 35 را در کتاب یا دفتر انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.
 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیمل تدریس درس باغ سری را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- برایم بگو صفحه 28 در دفتر

2- تدبر کنیم صفحه 29 در دفتر

3- بررسی کنید صفحه 29 در کتاب

4- گفت و گو کنید صفحه 30 در دفتر

5- ایستگاه فکر صفحه 30 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

3- فعالیت 2 و 3 را در قسمت کاربرگه های آخر کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- فعالیت صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود با دقت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.


 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم های تدریس درس سوم علوم ، «کارخانه ی کاغذ سازی» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

فیلم تدریس:

.

فیلم آزمایش کاغذ پی اچ:


.

تکالیف:

فعالیت های زیر را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

1- آزمایش کنید صفحه 23

2- جمع آوری اطلاعات صفحه 23

3- آزمایش کنید صفحه 23 و 24(پایین صفحه)

4- فکر کنید صفحه 24

5- گفت و گو صفحه 24

6- جمع آوری اطلاعات صفحه 24

* (به صورت دلخواه )فیلم آزمایش کنید صفحه 23 و 24 را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.


.

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.
 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس چهارم مطالعات اجتماعی « چگونه تصمیم گیری کنیم؟» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

.

سوالات درس

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- کاربرگه 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به سوالات آن پاسخ بدهید.

3- فعالیت های 2 ، 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس دوم فارسی « پنجره های شناخت» ، «هدهد» و « ای مادر عزیز» را در دفتر فارسی خود تمیز و خوش خط بنویسید و با دقت به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «سخن» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- شعر و معنی در دفتر فارسی

2- واژه نامه در دفتر فارسی

3- 10 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

4- خوانش و فهم صفحه 31 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 30 در کتاب ریاضی

2- تمرین صفحه 30 و 31 در کتاب ریاضی

 • زهرا مهدوی
۲۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید..

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 29 را در کتاب ریاضی خود با دقت بنویسید.

2- فعالیت صفحه 29 و 30 را در کتاب ریاضی خود تمیز و مرتب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.


.

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

.

تکالیف:

1- درک مطلب درس را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 28(بالای صفحه)

2- کاردرکلاس صفحه 28

3- فعالیت صفحه 28(پایین صفحه)

 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم ، اگر در پاسخ های خودتان اشتباهی هست ، آن را اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۹
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس سوم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
بخش اول ، آیات صفحه 16 کتاب درسی

 
 
بخش دوم، آیات صفحه 20 کتاب درسی

.
تکلیف: 
با توجه به معنی آیات در صفحه 17 و 18 کتاب ، کاردرکلاس صفحه 19 را تمیز و مرتب در کتاب قرآن خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنیدو به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و پاسخ بدهید:

2- فعالیت 1 و 2 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 26 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- تمرین صفحه 27 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس فعالیت صفحه 24 ریاضی ، جمع و تفریق کسرها را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشکالی هست ، آن ها را اصلاح کنید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 25 و 26 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به فیلم ، فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید:

.

تکلیف:

1- کار فردی صفحه 18 در کتاب.

2- سوال 3 گفت و گو صفحه 19 در کتاب.

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

بخوان و بیندیش هدهد:

.

آموزش نهاد و فعل ، کارگاه درس پژوهی صفحه 24:

.

تکالیف:

1- درک و دریافت صفحه 23 در دفتر فارسی.

2- واژه نامه درس در دفتر فارسی.

3- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی

4- سوال 1 کارگاه درس پژوهی صفحه 24 در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق زیر ، با دقت تمرین کنید و بعد از تمرین ، 3 بار در دفتر خوشنویسی خود ، تمیز و مرتب بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس سوم هدیه های آسمان، سرور آزادگان را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

سوالات درس

.

تکالیف: 

1- فعالیت هایی که در دفتر می نویسید: برایم بگو و بگرد و پیدا کن صفحه 23 ، ایستگاه فکر صفحه 25 ، گفت و گو کنید و تحقیق کنید صفحه 26

2- فعالیت هایی که در کتاب انجام می دهید: کامل کنید صفحه 24 ، بررسی کنید صفحه 25

3- سوالات درس را در دفتر هدیه های خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، این برگه ، یک نمونه آزمون از آنچه که در فصل اول آموخته اید است. سوالات را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

.
 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم، فیلم تدریس شعر را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- شعر را با دقت بخوانید و آن را حفظ کنید.

2- شعر و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

3- واژه نامه شعر را در دفتر فارسی بنویسید.(با استفاده از درج سخن)

4- 10 واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

5- خوانش و فهم صفحه 19 را در دفتر فارسی بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از گوش دادن به قرائت آیات درس دوم و تمرین آیات ، فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

 

قسمت اول (صفحه 10)

   

قسمت دوم(صفحه 13)

.

تکالیف:

1- با توجه به معنی آیات صفحه 11 ، کار در کلاس صفحه 12 را در کتاب انجام بدهید.

2- از بین صفحه های 10 و 13 ، یکی را انتخاب کنید و بعد از تمرین ، وویس آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، این برگه ، یک نمونه آزمون از آنچه که در فصل اول آموخته اید است. سوالات را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آشنایی با ویندوز را با دقت مشاهده کنید تا با انواع نرم افزارها و ویندوز آشنا بشوید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به داستان رفتار نیکان گوش بدهید و به سوالاتی که در کتاب فارسی نوشته شده پاسخ بدهید.

.

تکلیف:

گوش کن و بگوی صفحه 17 را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فرهنگ خواندن صفحه 22 را با دقت بخوانید.

فصل 1 را با دقت دوره کنید .

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

برای هر کدام از کلمه های زیر ، سه هم خانواده بنویسید.(به سه حرف اصلی هر کلمه توجه کنید)

.

1- مکاتبه:

2- عملیات:

3- فاخر:

4- انضباط:

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، ابتدا فیلم آزمایش رنگبری را با دقت مشاهده کنید، سپس فیلم تدریس بخش دوم درس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

فیلم آزمایش رنگبری

.

فیلم مراحل ساخت کاغذ

.

فیلم تدریس بخش دوم درس

.

سوالات درس

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- گفت و گو کنید صفحه 14 ، فکر کنید صفحه 15 ، فکر کنید صفحه 16 و گفت و گو کنید صفحه 16 را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

سوال اضافه از مفهوم بخش پذیری

.

سوال اضافه مقایسه اعداد صحیح

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 20 و 21 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.برگرفته شده از وب معلم خوانساری tchr.ir

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

مرور فصل صفحه 20 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش اول درس دوم علوم ، سرگذشت دفتر من را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- فکر کنید صفحه 8 را در دفتر بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- جمع آوری اطلاعات صفحه 9 در دفتر نوشته و پاسخ داده شود.

3- جمع آوری اطلاعات صفحه 10 را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به پیام قرلآنی درس اول و معنی آن ، به تصاویر صفحه 8 کتاب خوب نگاه کنید و ارتباط بین آن ها و پیام قرآنی را در پایین هر تصویر بنویسید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس دوم فارسی ، پنجره های شناخت را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- سوالات درک مطلب درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از متن درس پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 19 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 17 و 18 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 16 و 17 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 15 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 15 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 13 و 14 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۲
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس ، فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام دهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 و 3 را در دفتر بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

3- کاربرگه 2 را در کتاب اجتماعی خود بنویسید.(2 صفحه)

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 13 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.
 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده ، پاسخ بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف: 

1- سوالات درس را در دفتر هدیه های آسمان خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

2- برایم بگو صفحه 17 در دفتر ، تدبر کنیم صفحه 17 و 18 در کتاب ، گفت و گو کنید صفحه 18 در دفتر ، ایستگاه فکر و تحقیق کنید صفحه 19 در دفتر.

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 11 و 12 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس درس اول اجتماعی ، به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس اول:

.

تکلیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1، 2 ، 3 و 4 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به صورت انفرادی به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم حکایت ، سوالات اضافه ی درس اول را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

.

سوالات ستایش و درس اول

تکلیف:

1- واژه نامه ی حکایت محبت را در دفتر فارسی خود بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- 10 واژه مهم املایی از درس پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

3- سوالات اضافه را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

تمرین صفحه 10 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 9 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 8 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، به فیلم زیر نگاه کنید تا با سخت افزارهای کامپیوتر آشنا بشوید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

کار در کلاس صفحه 7 و 8 را در کتاب ریاضی خود بنویسید. • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف: 

فعالیت صفحه 7 را در کتاب خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، به فیلم با دقت نگاه کنید و به فعالیت خواسته شده پاسخ بدهید.

.

تکلیف:

بعد از مشاهده فیلم ، کاوشگری صفحه 6 را در دفتر علوم خود بنویسید ، آزمایش خواسته شده را در خانه انجام بدهید و به پرسش کاوشگری در دفتر خود پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیز ، ابتدا در ذهن خود ، 10 کلمه در نظر بگیرید. این کلمه ها می تواند اسم اشخاص ، شهرها ، رنگ ، غذا ، تیم ورزشی یا هرچیز دیگری باشد. 

سپس شما باید این کلمه ها را در سه گروه دسته بندی کنید. شاید در ابتدا کمی سردرگم بشوید ولی ، شما می توانید کلمات را بر اساس شباهت ها و تفاوت ها در دسته های مخصوص به خود قرار دهید. مثلا رنگ ها در یک دسته ، شهر ها در یک دسته یا کلمات یک نقطه در یک دسته ، دو نقطه در دسته دیگر. حتی می توانید بر اساس چند بخشی بودن کلمات آن ها را دسته بندی کنید. در پایان شما باید برای هر دسته عنوان مربوط به خودشان را انتخاب کنید. عنوان دسته باید معرف اعضای آن دسته باشد.

تکلیف:

ابتدا در صفحه 13 کلماتی که انتخاب کردید را بنویسید ، سپس در صفحه 14 و در قسمت کار فردی ، دسته بندی های خودتان را به همراه عنوان دسته بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مطالعه موارد زیر ، نگارش درس «معرفت آفریدگار» را با دقت ، تمیز و خوش خط بنویسید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما به کلمه هایی که در دایره مشخص شده با دقت نگاه کنید و فکر کنید که با دیدن این کلمه ها ، یاد چه چیزهایی در دنیا می افتید. مثلا وقتی کلمه ی «بهار» را می بینید ، چه چیزهای دیگری در ذهن شما می آید.(گل، درخت، شکوفه و ...)

2- در تمرین دوم شما جاهای خالی را با توجه به متن درس باید کامل کنید. هم می توانید خود عبارات درس را بنویسید و هم می توانید معنی کلمات درس را در جای خالی قرار دهید.

3- این تمرین را باید با توجه به «دانش زبانی» صفحه 12 کتاب فارسی خود بنویسید.

.

نگارش:

1- در این کادر شما باید ، با استفاده از قدرت نویسندگی خودتان ، یک متن در یک بند بنویسید و تمام کلمه هایی که در بالای کادر نوشته شده را در آن به کار ببرید.

2- در تمرین دوم ، شما باید ، نوشته ی قرمز رنگ را بخوانید و با سلیقه و خلاقیت خودتان ، متن را کامل کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

برای این که بتوانیم نویسنده خوبی بشویم ، لازم است به نکات زیر توجه کنیم.

- به هیچ عنوان از کلمه های گفتاری در نوشته های خود استفاده نکنیم. مثلا به جای خانه ، نگوییم «خونه».

- کلمه ها را در متن خود تکرار نکنیم.(من به کتابخانه رفتم و من کتابی را گرفتم و من آن کتاب را دوست داشتم و من آن کتاب را با علاقه خواندم).

- از کلمات دشوار نباید استفاده کنیم ، کلماتی که فهمیدن آن برای خودتان و دیگران مشکل است ، بهتر است در نوشت وجود نداشته باشد. ضمن این که باید توجه داشته باشید ، همیشه خوش خط بنویسید.

1- در این تمرین شما باید ، به ویژگی های فصل بهار دقت کنید و آن ویژگی ها را به گونه ای برای دیگران توصیف کنید که اگر شخصی هیچ اطلاعی از بهار نداشت ، بتواند با توصیفات شما آن را به خوبی تصور کند.

2- در این تمرین ، شما با دقت به محیط زندگی خود نگاه می کنید و تمام زیبایی های آن را با دقت توصیف می کنید.

3- ضرب المثل را برای اعضای خانواده خود بخوانید. این ضرب المثل مصراع اول یک شعر است.هرآن چه درباره این ضرب المثل فهمیدید را در کادر بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، در صفحه 4 کتاب قرآن شما ، آیاتی از قرآن کریم درباره ی نماز نوشته شده است. ابتدا آیات را با دقت مطالعه کنید و به معنی آن ها توجه نمایید.

.

.

تکلیف:

پس از قرائت آیات و توجه به معنی آن ها ، کار در کلاس صفحه 5 را با دقت در کتاب قرآن خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس اول فارسی ، معرفت آفریدگار را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- نثر معرفت آفریدگار را به همراه معنی (با استفاده از نرم افزار درج سخن) در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- شعر معرفت آفریدگار به همراه معنی در دفتر فارسی نوشته شود.

3- واژه نامه ی درس در دفتر فارسی نوشته شود.

4- 20 واژه مهم املایی از درس در دفتر فارسی نوشته شود.

5- سوالات درک مطلب صفحه 12 در دفتر فارسی نوشته و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس اول هدیه های آسمان را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده ، پاسخ بدهید.

.

سوالات اضافه درس یکتا

.

تکالیف:

1- به 2 سوال پایین صفحه 10 در کتاب پاسخ بدهید.

2- تدبر کنیم صفحه 11 در کتاب نوشته شود.

3- کامل کنید صفحه 12 در کتاب نوشته شود.

4- سوالات اضافه درس در دفتر هدیه ها نوشته شود و به آن ها پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

تمرین صفحه 6 را با دقت در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس کار در کلاس و توجه در پاسخ ها ، اگر اشکالی در پاسخ های شما وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

کار در کلاس صفحه 5 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با دقت به فیلم تدریس شعر ستایش (به نام آن که جان را فکرت آموخت) نگاه کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف

1- بعد از مشاهده فیلم ، و با استفاده از نرم افزار درج سخن ، معنی ابیات شعر را به همراه واژه نامه در دفتر فارسی خود بنویسید.

2- 20 واژه مهم املایی از شعر ستایش ،پیدا کنید و در دفتر فارسی خود بنویسید.(واژه هایی که از نظر املایی مهم هستند و یکی از اشکال حروف چند شکلی را در خود دارند.)

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تدریس کار در کلاس و توجه در پاسخ ها ، اگر اشکالی در پاسخ های شما وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.


.

تکالیف:

فعالیت صفحه 4 و 5 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
شهریور
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از این که فیلم را با دقت مشاهده کردید ، اگر در پاسخ های نوشته شده در کتابتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

کار در کلاس صفحه 3 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 142 و 143 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس هفدهم : ستاره روشن ، آوای گنجشکان و نیایش ر دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به تمرین صفحه 141،فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم تمرین صفحه 142 و 143 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که داده می شود ، نگارش درس هفدهم ، ستاره روشن را با دقت انجام بدهید.

املا و دانش زبانی:

1- در این تمرین شما باید بندهایی از درس را پیدا کنید که در آن هر دو واژه به کار رفته باشد. بندهایی که فقط یکی از واژه ها در آن باشد مورد نظر نیست.

2- این تمرین فقط مربوط به درس ستاره روشن نیست. ممکن است واژه ها در بخوان بیندیش یا نیایش باشند.

3- در این تمرین ممکن است در هر قسمت بیشتر از یک متضاد وجود داشته باشد.

.

نگارش:

1- این تمرین یک بازگردانی ساده است. می توانید از درج سخن هم استفاده کنید.

2- ادامه این متن بر عهده شما است. برای تکمیل این قسمت حتی می توانید از احادیث و آیات قرآن و یا حتی شعر هم استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی:

1- این تمرین از شما نمی خواهد معنی حکایت را بنویسید. فقط کافی است بگویید این حکایت می خواهد چه چیزی به شما بگوید .فقط برداشت شخصی خود را بنویسید.

2- برای پاسخ دادن به این تمرین می توانید از بزرگتر های خود هم کمک بگیرید.

.

درک متن:

در این صفحه شما با کاربرد های مختلف « تا » آشنا می شوید. توضیحات کتاب به اندازه کافی خوب هست و نیازی به توضیح اضافه ندارد.

.

هنر و سرگرمی:

1- یادتان باشد ، خوش خط و مرتب با «مداد» بنویسید.

2- سوالاتی که شما برای واژه های داخل جدول می نویسید ، لازم نیست حتما در کتاب باشد. از اطلاعات شخصی خودتان هم می توانید سوالاتی بنویسید که پاسخشان واژه های داخل جدول باشد.

3- در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر کتاب نگارش خود (بخش هنر و سرگرمی) را دوره کنید. در هر درس شما دو بیت از شعرهای فردوسی را به صورت زیبا خوشنویسی کردید. در این تمرین از شما خواسته شده یک بار دیگر آن بیت ها را به صورت پیوسته در این قسمت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم فیلم پاسخ به  فعالیت 140 ، کار در کلاس 140 و 141 را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از مشاهده این فیلم ، تمرین صفحه 141 و فرهنگ نوشتن صفحه 142 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس شعر «نیایش» را با دقت مشاهده کنید و به موارد خواسته شده پاسخ بدهید.

.

بازگردانی نیایش

واژه نامه:

پستی: گودی

خرد:عقل

روشن بصر: پاک نظر-بینا

برون: بیرون

فرجام: عاقبت

حالا به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- شعر و معنی در دفتر فارسی

- واژه نامه در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فصل پنجم و ششم مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی » و « سفری به اصفهان» که شامل درس های 9 تا 12 می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته از نکات مهم این درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، 20 نکته خیلی مهم از درس های 6 تا 10 هدیه های آسمان خود بیابید و در دفتر هدیه های خود بنویسید.(سعی کنید نکاتی را بیابید که از همه مهم تر هست)

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و بیندیش «آوای گنجشکان» را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

واژه نامه:

تشکچه: زیر انداز کوچک

لطف: نرمی-نیکویی

طبع:سرشت-نهاد

مجنون: دیوانه

مدعی: ادعا کننده

قاضی: راضی

حصیر: فرشی که با نی یا برگ درخت خرما بافته شده باشد

فلک: وسیله ای که در گذشته از آن برای تنبیه استفاده می کردند

محفل: مجلس

حالا به فعالیت های زیر با دقت پاسخ بدهید:

-درک و دریافت

-کارگاه درس پژوهی(سوال 2)

-واژه نامه درس 

-20 کلمه مهم املایی از درس

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 140 و کار در کلاس صفحه 140 و 141 را با دقت انجام بدهید.

فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس علوم شما به پایان رسیده است ، به منظور یادآوری آن چه آموخته اید ، می خواهیم کتاب را دوره کنیم. برای همین شما 30 نکته مهم از درس های 1 تا 3 علوم خود پیدا کنید و آن ها را در دفتر علوم خود بنویسید.(نکات باید کلیدی و کامل باشند)

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس و تمرین صفحه 138 ریاضی  را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، فعالیت صفحه 138 و 139 و کار در کلاس صفحه 139 و 140 (بالای صفحه) را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل «کشاورزی در ایران» و «ایران و منابع انرژی» که شامل دروس 5 تا 8  می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس ستاره روشن را با دقت مشاهده کنید. و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

بازگردانی ستاره روشن

.

واژه نامه:

حالا ، بعد از دیدن این فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

- معنی نثر را در دفتر فارسی 

- واژه نامه در دفتر فارسی

- 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

-درک مطلب در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین صفحه 136 ریاضی را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا ، فعالیت صفحه 137 ، کار در کلاس صفحه 138 و تمرین صفحه 138 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس از گذشته تا آینده را با دقت مشاهده کنید و به سوالات و فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

با توجه به فیلمی که شماهده کردید ، علم و زندگی صفحه 102 و گفت و گو کنید صفحه 103 را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

سوالات درس :

1- سه مورد از راه های ارتباطی در گذشته را بنویسید.

2- سه وسیله که امروز برای برقراری ارتباط استفاده می شود را نام ببرید.

3- وسایل ارتباطی در حال حاضر چه فایده هایی دارند؟(3 مورد)

4- وسایل ارتباطی امروزی چه ضررهایی دارند؟(3 مورد)

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، همه شما در خانه وسایل دور ریختنی زیادی دارید که قابل استفاده نیستند.یکی از این وسایل ، ظروف شوینده ، بطری نوشابه و ... هست که بر خلاف چیزی که ما تصور می کنیم ممکن است با کمی تغییر قابل استفاده شود.

در این جلسه من از شما می خواهم با استفاده از ایده هایی که دارید ، تغییراتی در این ظروف ایجاد کنید و آن ها را تبدیل به یک گلدان کنید . آن ها را رنگ آمیزی کنید و داخل آن ها خاک بریزید. حالا شما می توانید یک دانه گیاه ، سبزی یا گل در آن خاک بکارید و از آن مراقبت کنید. بعد از جوانه زدن گیاه ، تصویر گلدان خود را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به  فعالیت صفحه 134، کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا تمرین صفحه 136 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا شما فعالیت صفحه 134 و کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت در کتاب خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان خرسی که میخواست خرس باقی بماند را با دقت بخوانید و به سوالات و فعالیت های صفحه 95 و 96 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل دوستی و تصمیم گیری که شامل 4 درس اول کتاب می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم سوالات درس شانزدهم ، «آداب مطالعه و به گیتی به از راستی پیشه نیست» را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس های کتاب هدیه های آسمان به پایان رسیده است ، زمان این رسیده است که محتوای کتاب را یک بار دیگر دوره کنیم تا در صورتی که نکات مهم آن را فراموش کرده ایم ، دوباره برایمان یادآوری بشود.

برای این کار شما محتوای دروس یک تا پنج هدیه های آسمان را با دقت بخوانید و حداقل بیست نکته مهم از این پنج درس را به صورت جداگانه و با شماره بندی در دفتر هدیه های خود بنویسید.

برای مثال:

1- اولین اصل اصول دینی ما مسلمانان ، توحید است.

2- توحید یعنی خداوند یکتا است و هیچ همانندی ندارد.

.

.

.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش اعداد تقریبی را با دقت نگاه کنید.

.

.

حالا قسمت بالای صفحه 132 را با دقت بخوانید و به فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس سیزدهم علوم ، سالم بمانیم را در دفتر علوم خود بنویسید و با استفاده از کتاب و با توجه به فیلم های تدریس به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، پیام قرآنی بالا را با دقت بخوانید و به معنی آن توجه کنید.

.

حالا شعر را بخوانید و به ارتباط آن با آیه بالا فکر کنید:

.

بیت اول: بخشش های خداوند را چه کسی می تواند شمارش کند؟چه کسی وجود دارد که بتواند به خاطر هزاران نعمت خداوند یک بار به درستی شکر و سپاس را به جا بیاورد؟

بیت دوم: خداوند ، دریا و بیابان و درخت ها و انسان ها را آفرید.همچنین خورشید و ماه و ستاره ها و شب و روز را خلق کرد.

بیت سوم:فقط انسان ها نیستند که شکر و سپاس خدا را به جا می آورند.هر پرنده ای که روی شاخه می خواند هم در حال گفتن ذکر خداوند است.

بیت چهارم: پرهیزگاری پیشه کن که خالق آسمان ها ، جایگاه انسان های پرهیزگار را در بهترین جای بهشت قرار داده است.

بیت پنجم: کسی که رنج نبرد به گنج دست پیدا نمی کند.(سعدی می گوید)برادر جان آن شخصی مزد و پاداش می گیرد که به سختی کار کند.

.

حالا با توجه به آموخته های خود در کتاب قرآن ، یادآوری صفحه 99 را در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

نمونه آزمون فصل 6 ، تناسب و درصد

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحات زیر ، نگارش درس شانزدهم ، « آداب مطالعه» را با دقت و خوش خط در کتاب نگارش خود بنویسید.

.

املا و واژه آموزی:

1- منظور این فعالیت ، شکل صحیح کلمات از نظر املایی است.

2- در این سوال ، حروف کلماتی که شما پیدا می کنید باید دنبال همدیگر باشند و نه حروف جدا از هم.

3- واژه هایی که برای این تمرین می نویسید ، باید با هر دوکلمه ی «خوان» و «خوانی» معنی داشته باشند ؛ نه اینکه با یکی معنی داشته باشند و با دیگری بی معنی بشوند.

.

نگارش:

1- برای این تمرین می توانید از قوه تخیل خود استفاده کنید.هیچ اشکالی ندارد اگر متن شما تخیلی باشد.یادتان باشد عنوانی متناسب با متنی که می نویسید برای نوشته خود انتخاب کنید.

2- در این قسمت می توانید هم حکایت های درس را بنویسید و هم حکایت هایی که در کتاب های دیگر خوانده اید.حتی می توانید از حکایت هایی استفاده کنید که در تلوزیون دیده اید.ولی حتما به زبان ساده باشد.

کارگاه نویسندگی:

1 و 2- برای این و فعالیت می توانید از بزرگ تر های خود کمک بگیرید.همچنین از بحث هایی که در کلاس انجام شد هم می توانید استفاده کنید . فقط باید توضیح بیشتری بدهید.می توانید از مثال هم استفاده کنید.

3- برای پاسخ به این سوال حتما باید از کتاب های فارسی اول تا ششم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل دوازدهم مطالعات اجتماعی « آزادی خرمشهر» را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید و تصویری که کشیده اید را برای من ارسال کنید:

.

1- یک مربع 15 در 15 رسم کنید.

.

2- داخل مربع با خطوط صاف(با استفاده از خط کش) 20 خط بکشید.خطوط باید نامنظم باشند.

.

3- داخل مربع 15 در 15 قسمت های مختلفی درست شده. حالا باید داخل هر قسمت به یک شکل متفاوت رنگ بشود ولی نباید مستقیما رنگ آمیزی شود.

.

4- برای هر قسمت شما باید از یک بافت مشخص استفاده کنید. یعنی سطوحی که وقتی روی آن دست می کشید زبری متفاوت یا شکل متفاوتی دارند. مثل سکه ، رومیزی ، شال بافتنی ، فرش  و چیزهایی مثل این ها.

.

5- بافت های مورد نظر را زیر کاغذ قرار دهید و در هر قسمت از مربع 15 در 15 با مداد رنگی متفاوتی روی کاغذ به آرامی بکشید تا شکل بافت روی کاغذ منتقل شود.

.

6- در پایان دقت داشته باشید هیچ بافتی نباید در قسمت های داخل مربع کنار هم تکرار شود مگر اینکه رنگ متفاوتی داشته باشد.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش دوم درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

 بعد از دیدن فیلم ، کاوشگری صفحه 99 و گفت و گو کنید صفحه 100 را در دفتر علوم خود بنویسید و پاسخ بدهید.(برای کاوشگری شما 5 بیماری واگیر و 5 غیر واگیر را بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم اشکالات خود را در کتاب اصلاح نمایید.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید 

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان میمون های گران بها را با دقت بخوانید و به سوالات صفحه 89 و 90 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست و چهارم اجتماعی ، خرمشهر در دامان میهن را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های صفحه 125 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح کنید.

.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 124 ، کار در کلاس صفحه 125 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح کنید.

.

حالا تمرین صفحه 125 را در دفتر ریاضی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هفدهم هدیه های آسمان «دانش آموز نمونه» را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس دانش آموز نمونه را در دفتر هدیه های خود بنویسید و پاسخ بدهید.

.

کامل کنید صفحه 102 در کتاب ، بررسی کنید صفحه 103 در کتاب ، ایستگاه فکر صفحه 105 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را با دقت بخوانید و آن را به همراه خود شعر در دفتر فارسی بنویسید.

.

معنی واژه های درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت آن ها را بخوانید تا خوب یادبگیرید

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش اول درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، فکر کنید صفحه 96 در دفتر علوم

گفت و گو کنید صفحه 98 در دفتر علوم

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 122 و 123 و کاردرکلاس صفحه 123 ریاضی پایه ششم را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا فعالیت صفحه 124 و کار در کلاس صفحه 125 را در کتاب خود انجام دهید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم بعد از خواندن با دقت از روی پیام قرآنی و معنی آن و همچنین با توجه به داستان زیبای صفحه 96 ، برداشت خود از این پیام را در صفحه 96 کتاب درسی خود بنویسید و برای من ارسال کنید.

.

کار در کلاس صفحه 94 را در کتاب انجام بدهید.

.

انس با قرآن صفحه 97 را انجام داده و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ، «خرمشهر در دامان میهن» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

فعالیت 2، 3، 4 و 6 در دفتر و فعالیت 5 در کاربرگه ها

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «به گیتی به از راستی پیشه نیست » را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

شعر را با دقت بخوانید و حفظ کنید

بیست واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

خوانش و فهم صفحه 105 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 121 و با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح نمایید.

حالا شما ، فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق خوشنویسی زیر ، با دقت و مرتب بنویسید و تصویر را برای من ارسال کنید.(به خط زمینه توجه کنید)


 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، شما تا به حال با کاربرد های زیادی از درصد در زندگی خودتان آشنا شده اید. یکی از این موارد کاربرد درصد در محاسبات مالی است. پس همه شما در زندگی به آموختن شیوه محاسبات درصد مالی نیاز زیادی دارید. به همین منظور:

فعالیت صفحه 121 و کار در کلاس صفحه 121 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست سوم مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن را در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس آداب مطالعه را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

.

دانلود بازگردانی متن درس آداب مطالعه

 

واژه نامه:

احوال:سرگذشت

دویم:دوم

گشاده:باز

سیم:سوم

محنت:رنج،سختی

شدت:عذاب،رنج

تسلی:آرامش یافتن

زوال:نابودی ، از بین رفتن

ملک:دارایی، سرزمین

سطالین: پادشاهان

نظم: شعر

ادا:انجام دادن

چست و چالاک: تند و سریع

لایق:شایسته،سزاوار

راغب:مایل

گزاف:بیهوده

مستمع:شنونده

ملول:ناراحت،آزرده

فاتحه:دعای خیر برای مرده خواندن،اولین سوره قرآن کریم

تکبیر:بزرگ شمردن ، الله و اکبر گفتن

فعالیت های مورد نظر

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات آزمون درس دوازدهم علوم«جنگل برای کیست؟» را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های فعالیت صفحه 119 و 120 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم فعالیت صفحه 118 و کار در کلاس صفحه 118 و 119 را اب دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را در کتاب اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، تمرین صفحه 119 و 120 را در کتاب بنویسید.(هر کدام از سوالات که در کتاب فضای کافی ندارد در دفتر نوشته شود)

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل پنجم فارسی ، راه زندگی را در دفتر فارسی خودتان بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، آیات صفحه ی 93 قرآن را با دقت بخوانید و به معنی آن ها توجه کنید. 

حالا با توجه به معنی آیات ، کار در کلاس صفحه 94 را خوش خط و مرتب در کتاب انجام بدهید.

در پایان پاسخ انس با قرآن در خانه را در کتاب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس 23 مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن را با دقت ببینید و فعالیت های مورد نظر را انجام بدهید.

.

فایل صوتی ممد نبودی

.

حالا فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید

فعالیت 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 در دفتر و فعالیت 3 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم فعالیت صفحه 116 و 117 و کار در کلاس صفحه 117 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم اشکالات خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، فعالیت صفحه 118 و کار در کلاس صفحه 118 و 119 را در کتاب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که در این صفحه برای شما نوشته شده ، تمرینات نگارش درس پانزدهم فارسی ، میوه هنر را با دقت و خط زیبا در کتاب خود بنویسید.

.

.

املا و دانش زبانی

1-در این تمرین فرقی نمی کند حروف مشخص شده در کجای کلمه قرار گرفته باشد.ممکن است ابتدا باشد ، میان کلمه یا انتهای آن

2- برای پیدا کردن پاسخ این سوال، هم متن شعر را بخوانید و هم متن حکایت.

3- به مفهوم شبه جمبه دقت کنید . کلمه هایی که اجزای جمله را ندارند ولی مفهوم جمله را می رسانند.فقط کافی است یک علامت کنار پاسخ های صحیح بزنید.

4- مخفف یعنی کوتاه شده ی کلمه

.

نگارش

1- در کادر دو بند مشخص شده . شما هم طوری شعر میوه هنر را به صورت داستان بنویسید که دو بند مجزا داشته باشد.

2- در این تمرین دقت داشته باشید که حتما از جان بخشی استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی

1- حکایت درخت علم را باید بازسازی کنید. برای این کار می توانید جزئیاتی که در داستان نیامده را با استفاده از خلاقیت و تخیل خودتان به آن اضافه کنید تا داستان زیباتری داشته باشید.

2- شعر شیرخدا را باید طوری به صورت نثر بنویسید که کاملا روان باشد.فکر کنید می خواهید داستان شعر را بنویسید.

3- بهتر است برای پاسخ به این تمرین از بزرگ تر های خودتان کمک بگیرید.یادتان باشد 6 خط کمتر ننویسید. برای این که بهتر توضیح بدهید می توانید از مثال هم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس زیارت را در دفتر هدیه های خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید .

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دلم برای نقاشی های زیبای شما تنگ شده ، دوست دارم یک نقاشی از حال روز خودتون در قرنطینه بکشید و البته با رنگ های هم خانواده رنگ بزنید و تصویر نقاشی خودتون و برای من ارسال کنید.(کادر یادتون نره)

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس دوازدهم علوم ، «جنگل برای کیست؟ » را در دفتر علوم خود بنویسید و پاسخ بدهید.

(پاسخ تعدادی از سوالات در فیلم تدریس هست)

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به آن چه تا به حال آموخته اید ، به فعالیت صفحه 116 و 117 و کار در کلاس صفحه 117 پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هدیه های آسمان را با دقت ببینید و به فعالیت های مشخص شده پاسخ بدهید.

.

.

حالا بعد از دیدن این فیلم فعالیت های زیر را انجام بدهید:

1-ایستگاه فکر صفحه 94 در دفتر

2- برایم بگو صفحه 95 در کتاب

3- بررسی کنید صفحه 96 در دفتر

4- بگرد و پیدا کن صفحه 96 در کتاب

5- کامل کنید صفحه 97 در کتاب

6- گفت و گو کنید، دعا کنید،خاطره گویی، تحقیق کنید صفحه 97 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس میوه هنر و افلاطون و مرد جاهل را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فعالیت صفحه 115 و 116 را با استفاده از فیلم چک کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تکالیف مربوط به این درس را که در ادامه آمده است در دفتر فارسی خود بنویسید.

.

.

واژه نامه:

سر فرو برد: سرش را خم کرد

دلتنگ: اندوهگین -ناراحت

تنگدل: اندوهگین-ناراحت

بستاید: ستایش کند

تکالیف مربوط به این درس:

- نوشتن سوال حکایت و پاسخ به آن در دفتر فارسی

- واژه نامه و معنی آن ها در دفتر فارسی

-15 واژه مهم املایی از حکایت در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

فیلم آموزش درصد ، فعالیت صفحه 115 ریاضی 

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم ، کار در کلاس صفحه 115 و 116 را با دقت در کتاب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس چهاردهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم ادامه درس جنگل برای کیست را با دقت نگاه کنید و با توجه به نکاتی که در ادامه نوشته شده است ، با فعالیت های مشخص شده با دقت پاسخ بدهید.

روابط غذایی در جانداران :

1- همیاری:رابطه ای که در آن هر دو جاندار از وجود همدیگر سود می برند.مثل مورچه و شته یا کروکودیل و پرنده 

2- هم سفرگی:رابطه ای که در آن دو جاندار به هم کاری ندارند و هر کدام از یک منبع غذایی استفاده می کنند .در این رابطه هیچ کدام از وجود همدیگر نه سود می برند و نه ضرر. مثل کرکس و شیر

3- زندگی انگلی: رابطه ای که در آن یک از دو جاندار آسیب می بیند ولی نمی میرد ولی جاندار دیگر سود می برد.مثل اسب و پشه

4 شکار و شکارچی:رابطه ای که در آن یک جاندار خوراک جاندار دیگر می شود .پس یکی سود می برد و دیگری ضرر می کند.مثل آهو و شیر که در آن آهو خوراک شیر می شود.

.

.

حالا با توجه به فیلم و توضیحات ، شما موارد زیر را در دفتر علوم خودتان بنویسید:

- جمع آوری اطلاعات صفحه 92

-گفت و گو کنید صفحه 94

- جمع آوری اطلاعات صفحه 94(با توجه به توضیحات موجود در فیلم)

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق خوشنویسی زیر ، با دقت و مرتب بنویسید و تصویر را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، تمرینات صفحه 114 ریاضی خود را با استفاده از فیلم ها چک کنید و در صورت لزوم آن ها را اصلاح نمایید.

.

.

پارت اول

.

.

پارت دوم

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فعالیت صفحه 112 و 113 و کار در کلاس صفحه 113 و 114 را با دقت نگاه کنید و پاسخ های خود را در کتاب حتما اصلاح کنید.

.

.

فیلم فعالیت صفحه 112 و 113

.

.

فیلم کار در کلاس صفحه 113 و 114

..

.

حالا تمرین صفحه 114 را در دفتر ریاضی ، تمیز و مرتب بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که عین صواب است.

اگر به توصیه های دشمن عمل بکنی کار اشتباهی انجام داده ای ولی خوب است که توصیه های دشمن را بشنوی و بر خلاف آن عمل کنی که این کار درستی است.

حذر کن ، ز آنچه دشمن گوید آن کن     که بر زانو زنی دست تغابن

گرت راهی نماید راست، چون تیر     از آن برگرد و راه دست چپ گیر

اگر به چیزی که دشمنت می گوید عمل کن پشیمان می شوی. پس از گفته های دشمنت دوری کن

اگر دشمن تو بگوید که راه از سمت راست است پس تو برگرد و به سمت چپ حرکت کن(چون او خیر و صلاح تو را نمی خواهد)

.

..

...

دانش آموزان عزیزم بعد از خواندن با دقت از روی پیام قرآنی و معنی آن و همچنین با توجه به حکایت و بازگردانی آن ، برداشت خود را از این پیام را در صفحه 90 کتاب درسی خود بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مطالعه دقیق دو درس مربوط به فصل 11 مطالعات اجتماعی ، آزمون زیر را در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم خفاش دیوانه ، مربوط به فعالیت شکلی دیگر در صفحه 75 کتاب تفکر و پژوهش شماست . فیلم داستان را با دقت ببینید و به پرسش های صفحه ی 91 و 93 خوش خط و مرتب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به تدریس های قبل و فیلم پاسخ ها ، فعالیت صفحه 112 و 113 و همچنین ، کار در کلاس صفحه 113 و 114 را با دقت انجام بدهید و اشکالات خود را بپرسید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 110  و کار در کلاس صفحه 110 ، 111 و 112

.

قسمت اول

.

قسمت دوم

دانش آموزان عزیزم ، حتما پاسخ های خودتون و با فیلم چک کنید و هر جا لازم بود اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

سوالات درس 22 مطالعات اجتماعی ، مبارزه مردم ایران با استعمار

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را با دقت در دفتر خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، قالب میوه هنر ، قطعه هست که من به اشتباه در فیلم گفتم قصیده.قطعه شعری هست که فقط مصراع های دوم با هم قافیه دارند و هیچ مصراع اولی قافیه نداره.

.

(ممنون از محمدامین شوشتری که این نکته را تذکر دادند)

.

.

فیلم تدریس شعر میوه هنر

.

بازگردانی شعر میوه هنر

واژه نامه:

جور:ظلم و ستم

زار: درمانده

سپیدار: نام نوعی درخت

بیخ: ریشه - اصل

بن:اصل-ریشه

کاین: که این

موسم: زمان

حاصل: نتیجه-ثمر

بار: میوه - ثمر

توده: تپه-پشته

هیمه: هیزم

آوخ: افسوس

آتشگر: روشن کننده آتش

گیتی: جهان

ادبار: بدبختی

فرجام: سرانجام

دکه: دکان کوچک-مغازه

مه: ماه

1-دانش آموزان عزیزم ، متن شعر را به همراه معنی آن در دفتر فارسی بنویسید.

2-درک مطلب را به همراه پاسخ در دفتر فارسی بنویسید.

3- واژه نامه را به همراه 20 کلمه املایی مهم از درس را در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

فیلم تدریس درس 12 علوم ، جنگل برای کیست ؟ صفحه 88 ، 89 و 90

دانش آموزان عزیزم بعد از دیدن فیلم تدریس ، فکر کنید صفحه 88 را در دفتر علوم خود بنویسید و کاوشگری صفحه 89 را حتما در خانه انجام بدهید. برای این کاوشگری یک هفته فرصت دارید تا پاسخ های خودتون و ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

فیلم آموزش تناسب و درصد (قسمت اول)

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم آموزش ، فعالیت صفحه 110 و کار در کلاس صفحه 110 ، 111و 112 را با دقت انجام بدهید 

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق زیر با دقت تمرین کنید و تصویر تمرین خود را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مشاهده فیلم توضیحات این درس ، متن درس را با دقت از روی کتاب بخوانید و به فعالیت ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نگارش درس راز زندگی را با دقت و خوش خط در کتاب خود انجام بدهید.

توضیحات تمرینات:

املا و دانش ادبی:

1-این تمرین مربوط به شعر راز زندگی است و مربوط به درس پیاده و سوار نیست. جمله هایی که می نویسید باید کامل باشد.

2- در این تمرین به جهت فلش دقت کنید.مربع های صورتی یعنی در این خانه ها هیچ حرفی قرار نمی گیرد.

3- دقت کنید منظور از مناظره یعنی گفت و گو و منظور از مبالغه، بزرگنمایی است. می توانید از کلیه کتاب های درسی خود و تمام درس هایی که تا به حال تدریس شده استفاده کنید.

نگارش:

1- در این تمرین شما باید به زبان سبز ، باغچه و چمنزار جان بدهید و فرض کنید آن ها زنده هستند و حرف می زنند.نوشتن یک جمله از زبان آن ها کافی است.

2- در این تمرین شما باید تمام ویژگی هایی که در تصویر می بینید طوری شرح بدهید که شخصی که این تصویر را ندیده است بتواند به راحتی آن را تصور کند. یادتان باشد حتما از جان بخشی استفاده کنید و کمتر از چهار خط ننویسید.

3- شما باید در این تمرین فرض کنید بلبل و گل در یک باغ پر ازگل در حال صحبت کردن هستند.گفت و گو را طوری بنویسید که هر دوی آن ها به یک اندازه صحبت کنند.

کارگاه نویسندگی: دانش آموزان عزیزم وقتی می خواهیم خلاصه نویسی کنیم باید طوری متن را خلاصه کنیم که نکات مهم حذف نشود. در خلاصه نویسی کافی است که وقایع مهم بیان شود و جزئیات نوشته نشود.

1- دقت کنید در این تمرین کل متن باید فقط در این چهار خط خلاصه شود نه بیشتر.پس برای این کار شما باید اتفاقات کم اهمیت را حذف کنید و داستان را خیلی کوتاه تعریف کنید طوری که وقایع مهم از قلم نیافتد.

2- شما در این تمرین می توانید هر کدام از داستان های غیر درسی که به تازگی خوانده اید را انتخاب کنید و خلاصه ی آن را بنویسید. خلاصه نباید کمتر یا بیشتر از 5 خط باشد.

درک متن و هنر و سرگرمی فراموش نشود.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس سیزدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

بخش اولبخش دوم
 • زهرا مهدوی
۲۸
اسفند
۹۸

دانلود فیلم پاسخ به مرور فصل و تمرینات پایان فصل 5 ریاضی،اندازه گیری ، صفحه 106 و 107

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم ، حتما پاسخ های خودتون و اصلاح کنید

.

.

قسمت اول

.

.

قسمت دوم

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم سوالات درس چهاردهم فارسی، راز زندگی ، پیاده و سوار را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، مرور فصل و تمرین آخر فصل 5 ریاضی، اندازه گیری را با دقت پاسخ بدهید.

(انجام دادن معما و سرگرمی فراموش نشه)

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ؛ سوالات رو در دفتر اجتماعی بنویسید و با دقت جواب بدید.

دانلود سوالات درس بیست و یکم اجتماعی ، استعمار چیست؟

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

نمونه آزمون مداد کاغذی علوم ، فصل 11 ، شگفتی های برگ

دانش آموزان عزیز، بعد از خواندن متن درس و پاسخ دادن به سوالات ، بهتر است خودتان را امتحان کنید.

ابتدا سوالات را در دفتر علوم بنویسید و بدون نگاه کردن به کتاب به سوالات پاسخ بدهید ، سپس با استفاده از کتاب درسی ، برگه خودتان را تصحیح کنید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

فیلم تدریس درس استعمار چیست؟

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم و مطالعه با دقت درس ، فعالیت های 1 و 3 را در دفتر و فعالیت 2 را در کاربرگه ها بنویسید .

نکته درسی:

مسیر های حرکت:

.

فرانسوی ها:  اقیانوس اطلس - امریکای شمالی

.

هلندی ها: اقیانوس اطلس - امریکای شمالی

.

انگلیسی ها:اقیانوس اطلس-امریکای شمالی-دور زدن امریکای جنوبی-اقیانوس آرام - قاره آسیا -دور زدن چین -اقیانوس هند -دور زدن قاره افریقا

.

پرتغالی ها:دور زدن قاره افریقا-اقیانوس هند-جنوب آسیا

.

اسپانیایی ها:اقیانوس اطلس-امریکای شمالی-دور زدن امریکای جنوبی-اقیانوس آرام-جنوب آسیا-اقیانوس هند-دور زدن قاره افریقا

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به این فیلم ، پاسخ تمرینات خود را اصلاح کنید و اگر سوالی داشتید همینجا بپرسید

 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، به تصویر زیر نگاه کنید و آیه قرآن و معنی آن را با دقت بخوانید.ارتباط بین آیه قرآن و تصویر را ، در صفحه 85 کتاب درسی بنویسید.

حالا با همراهی اولیا یا سایر اعضای خانواده ، فعالیت انس با قرآن در خانه را انجام بدهید

 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سرمشق زیر را با دقت و صبر و حوصله تمرین کنید


 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

فیلم عمو فیتیله ای ها که مضمون داستان پیاده و سوار را می رساند

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم و خواندن متن درس ، درک و دریافت مربوط به این درس رو در دفتر فارسی بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم آموزشی مناظره و تشخیص و همچنین مطالعه دانش ادبی صفحه 94 ، کارگاه درس پژوهی صفحه 94 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.(قسمت ب سوال 1 نیازی به نوشتن ندارد)

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس یازدهم علوم ، شگفتی های برگ و در دفتر علوم خودتون بنویسید و با توجه به کتاب و تدریس کلاس پاسخ بدید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم، تمام تمرین ها و فعالیت های صفحه 105 را بنویسید. اگر سوالی درباره تمرین ها داشتید همین جا بپرسید.

.

به زودی فیلم پاسخ تمرین ها ارسال می شود.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

پیام قرآنی زیر را بخوانید و به معنی آن توجه کنید

با توجه به پیام قرآنی ، زیر هر کدام از تصاویر صفحه ی 84 ، ارتباط بین تصاویر و پیام را بنویسید

.

.

.

دانش آموزان عزیز با توجه به معانی آیات صفحه 81 ، کار در کلاس صفحه 82 را با دقت کامل کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

فیلم آزمایش های درس شگفتی های برگ

.

.

آزمایش تاثیر ید بر نشاسته

.

.

آزمایش وجود نشاسته در برگ

دانش آموزان عزیزم بعد از دیدن فیلم ها و با توجه به تدریس های کلاس تمرین های زیر را انجام دهید.

فکر کنید صفحه 85+جمع آوری اطلاعات،گفت و گو کنید و فکر کنید صفحه 86 و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

فیلم حل تمرین های کار در کلاس صفحه 103 وکار در کلاس صفحه 104

.

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم پاسخ های خودتون و در کتاب اصلاح کنید

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم شعر راز زندگی ، سروده ی زنده یاد «قیصر امین پور» است.دکتر قیصر امین پور ، استاد دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی بود.او در زمینه ی نوشته های ادبی و شعر کودک فعالیت می کرد. قالب این شعر ، نو یا نیمایی هست.

.

.

متن شعر و با دقت بخونید و بازگردانی شعر و دانلود کنید.هرجایی که متوجه منظور شعر نشدید همینجا کامنت کنید تا جواب سوالاتتون و بدم.

.

.

شعر راز زندگی و معنی + درک مطلب شعر راز زندگی به همراه پاسخ سوالات در دفتر فارسی نوشته شود و تصویر آن در همگام یا واتس اپ برای من ارسال شود.

*این درس واژه نامه ندارد*

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، ابتدا متن درس را با دقت بخوانید.

بعد از خواندن متن درس به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

فیلم آموزش زاویه های متقابل به راس

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سرمشق زیر را با دقت و صبر و حوصله تمرین کنید

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس دوازدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

بخش اول

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

بخش دوم

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز بعد از دیدن فیلم ، متن حکایت را در صفحه 92 کتاب فارسی با دقت بخوانید.

معنی حکایت هم در ادامه قابل دریافت هستمدت زمان: 11 دقیقه 49 ثانیه 

واژه نامه:

باری: یک بار    

توانگر:توانا-ثروتمند     

درویش:فقیر-تهی دست     

مشقت:سختی-دشواری     

مذلت:خواری-پستی     

خردمندان:عاقلان

به: بهتر     

زرین:طلایی     

تفته: گداخته     

صرف شد:گذشت     

صبف:تابستان     

شتا:زمستان     

خیره:بدخواه-لجباز

 • زهرا مهدوی
۰۸
آبان
۹۸

دانلود سوالات درس سوم فارسی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۸

دانلود سوالات درس اول فارسی ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی