ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۹، ۱۰:۱۳ - خشکشویی
  ممنون
۱۷
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: پاسخ به فعالیت صفحه 134، کار در کلاس صفحه 135 و 136

علوم: تدریس درس 14 ، از گذشته تا آینده

هنر: کاردستی 

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح اشکالات احتمالی در صورت لزوم + انجام تمرین صفحه 136

علوم: مشاهده فیلم و پاسخ به علم و زندگی صفحه 102 و گفت و گو کنید صفحه 103

هنر: انجام کار دستی با توجه به توضیحاتی که داده شده

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس از گذشته تا آینده را با دقت مشاهده کنید و به سوالات و فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

با توجه به فیلمی که شماهده کردید ، علم و زندگی صفحه 102 و گفت و گو کنید صفحه 103 را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

سوالات درس :

1- سه مورد از راه های ارتباطی در گذشته را بنویسید.

2- سه وسیله که امروز برای برقراری ارتباط استفاده می شود را نام ببرید.

3- وسایل ارتباطی در حال حاضر چه فایده هایی دارند؟(3 مورد)

4- وسایل ارتباطی امروزی چه ضررهایی دارند؟(3 مورد)

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، همه شما در خانه وسایل دور ریختنی زیادی دارید که قابل استفاده نیستند.یکی از این وسایل ، ظروف شوینده ، بطری نوشابه و ... هست که بر خلاف چیزی که ما تصور می کنیم ممکن است با کمی تغییر قابل استفاده شود.

در این جلسه من از شما می خواهم با استفاده از ایده هایی که دارید ، تغییراتی در این ظروف ایجاد کنید و آن ها را تبدیل به یک گلدان کنید . آن ها را رنگ آمیزی کنید و داخل آن ها خاک بریزید. حالا شما می توانید یک دانه گیاه ، سبزی یا گل در آن خاک بکارید و از آن مراقبت کنید. بعد از جوانه زدن گیاه ، تصویر گلدان خود را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به  فعالیت صفحه 134، کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا تمرین صفحه 136 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133

اجتماعی: دوره دو فصل اول 

تفکر: تدریس فعالیت خرسی که می خواست خرس باقی بماند

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 و اصلاح اشتباهات احتمالی+ پاسخ به فعالیت صفحه 134 و کار در کلاس صفحه 135 و 136

اجتماعی: نوشتن 30 نکته مهم از دو فصل اول(درس های یک تا چهار)

تفکر: خواندن داستان فعالیت و پاسخ به سوالات و فعالیت های صفحه 95 و 96

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم مربوط به حل فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا شما فعالیت صفحه 134 و کار در کلاس صفحه 135 و 136 را با دقت در کتاب خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان خرسی که میخواست خرس باقی بماند را با دقت بخوانید و به سوالات و فعالیت های صفحه 95 و 96 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دو فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی ، یعنی فصل دوستی و تصمیم گیری که شامل 4 درس اول کتاب می شود را با دقت مطالعه کنید و 30 نکته مهم از مجموع این 4 درس در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید.(سعی کنید نکات کلیدی باشد و به صورت کامل بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: تدریس اعداد تقریبی

فارسی: ارائه سوالات درس شانزدهم

هدیه: دوره 5 درس

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و انجام فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133

فارسی: نوشتن سوالات درس در دفتر فارسی و پاسخ به آن ها

هدیه: مطالعه درس 1 تا 5 هدیه های آسمان و نوشتن حداقل 20 نکته مهم از این پنج درس.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم سوالات درس شانزدهم ، «آداب مطالعه و به گیتی به از راستی پیشه نیست» را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، حالا که به یاری خداوند درس های کتاب هدیه های آسمان به پایان رسیده است ، زمان این رسیده است که محتوای کتاب را یک بار دیگر دوره کنیم تا در صورتی که نکات مهم آن را فراموش کرده ایم ، دوباره برایمان یادآوری بشود.

برای این کار شما محتوای دروس یک تا پنج هدیه های آسمان را با دقت بخوانید و حداقل بیست نکته مهم از این پنج درس را به صورت جداگانه و با شماره بندی در دفتر هدیه های خود بنویسید.

برای مثال:

1- اولین اصل اصول دینی ما مسلمانان ، توحید است.

2- توحید یعنی خداوند یکتا است و هیچ همانندی ندارد.

.

.

.

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش اعداد تقریبی را با دقت نگاه کنید.

.

.

حالا قسمت بالای صفحه 132 را با دقت بخوانید و به فعالیت صفحه 132 و 133 و کار در کلاس صفحه 133 پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: یک نکته از هزاران درس چهاردهم

ریاضی: حل مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 + ارائه نمونه آزمون فصل تناسب و درصد

علوم: ارائه سوالات درس سیزدهم ، سالم بمانیم

.

تکالیف:

قرآن: نوشتن یادآوری صفحه 99 در کتاب

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح اشتباهات در صورت لزوم + نوشتن نمونه آزمون در دفتر ریاضی و پاسخ به آن

علوم: نوشتن سوالات درس سیزدهم در دفتر علوم و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس سیزدهم علوم ، سالم بمانیم را در دفتر علوم خود بنویسید و با استفاده از کتاب و با توجه به فیلم های تدریس به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم، پیام قرآنی بالا را با دقت بخوانید و به معنی آن توجه کنید.

.

حالا شعر را بخوانید و به ارتباط آن با آیه بالا فکر کنید:

.

بیت اول: بخشش های خداوند را چه کسی می تواند شمارش کند؟چه کسی وجود دارد که بتواند به خاطر هزاران نعمت خداوند یک بار به درستی شکر و سپاس را به جا بیاورد؟

بیت دوم: خداوند ، دریا و بیابان و درخت ها و انسان ها را آفرید.همچنین خورشید و ماه و ستاره ها و شب و روز را خلق کرد.

بیت سوم:فقط انسان ها نیستند که شکر و سپاس خدا را به جا می آورند.هر پرنده ای که روی شاخه می خواند هم در حال گفتن ذکر خداوند است.

بیت چهارم: پرهیزگاری پیشه کن که خالق آسمان ها ، جایگاه انسان های پرهیزگار را در بهترین جای بهشت قرار داده است.

بیت پنجم: کسی که رنج نبرد به گنج دست پیدا نمی کند.(سعدی می گوید)برادر جان آن شخصی مزد و پاداش می گیرد که به سختی کار کند.

.

حالا با توجه به آموخته های خود در کتاب قرآن ، یادآوری صفحه 99 را در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

نمونه آزمون فصل 6 ، تناسب و درصد

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127

فارسی: نگارش درس آداب مطالعه

اجتماعی: ارائه نمونه آزمون فصل 12 ، آزادی خرمشهر

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 + پاسخ به مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129

فارسی: نوشتن تمرینات نگارش درس آداب مطالعه در کتاب

اجتماعی: نوشتن نمونه آزمون در دفتر اجتماعی و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحات زیر ، نگارش درس شانزدهم ، « آداب مطالعه» را با دقت و خوش خط در کتاب نگارش خود بنویسید.

.

املا و واژه آموزی:

1- منظور این فعالیت ، شکل صحیح کلمات از نظر املایی است.

2- در این سوال ، حروف کلماتی که شما پیدا می کنید باید دنبال همدیگر باشند و نه حروف جدا از هم.

3- واژه هایی که برای این تمرین می نویسید ، باید با هر دوکلمه ی «خوان» و «خوانی» معنی داشته باشند ؛ نه اینکه با یکی معنی داشته باشند و با دیگری بی معنی بشوند.

.

نگارش:

1- برای این تمرین می توانید از قوه تخیل خود استفاده کنید.هیچ اشکالی ندارد اگر متن شما تخیلی باشد.یادتان باشد عنوانی متناسب با متنی که می نویسید برای نوشته خود انتخاب کنید.

2- در این قسمت می توانید هم حکایت های درس را بنویسید و هم حکایت هایی که در کتاب های دیگر خوانده اید.حتی می توانید از حکایت هایی استفاده کنید که در تلوزیون دیده اید.ولی حتما به زبان ساده باشد.

کارگاه نویسندگی:

1 و 2- برای این و فعالیت می توانید از بزرگ تر های خود کمک بگیرید.همچنین از بحث هایی که در کلاس انجام شد هم می توانید استفاده کنید . فقط باید توضیح بیشتری بدهید.می توانید از مثال هم استفاده کنید.

3- برای پاسخ به این سوال حتما باید از کتاب های فارسی اول تا ششم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل دوازدهم مطالعات اجتماعی « آزادی خرمشهر» را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، مرور فصل و تمرین صفحه 128 و 129 را انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 126

علوم: تدریس بخش دوم درس سالم بمانیم

هنر: تکنیک بافت سازی

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم حل فعالیت و کار در کلاس و اصلاح اشکالات احتمالی + پاسخ به فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127

علوم: مشاهده فیلم و انجام کاوشگری صفحه 99 و گفت و گو کنید صفحه 100

هنر: انجام تکنیک در دفتر هنر(طبق آموزش داده شده)

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید و تصویری که کشیده اید را برای من ارسال کنید:

.

1- یک مربع 15 در 15 رسم کنید.

.

2- داخل مربع با خطوط صاف(با استفاده از خط کش) 20 خط بکشید.خطوط باید نامنظم باشند.

.

3- داخل مربع 15 در 15 قسمت های مختلفی درست شده. حالا باید داخل هر قسمت به یک شکل متفاوت رنگ بشود ولی نباید مستقیما رنگ آمیزی شود.

.

4- برای هر قسمت شما باید از یک بافت مشخص استفاده کنید. یعنی سطوحی که وقتی روی آن دست می کشید زبری متفاوت یا شکل متفاوتی دارند. مثل سکه ، رومیزی ، شال بافتنی ، فرش  و چیزهایی مثل این ها.

.

5- بافت های مورد نظر را زیر کاغذ قرار دهید و در هر قسمت از مربع 15 در 15 با مداد رنگی متفاوتی روی کاغذ به آرامی بکشید تا شکل بافت روی کاغذ منتقل شود.

.

6- در پایان دقت داشته باشید هیچ بافتی نباید در قسمت های داخل مربع کنار هم تکرار شود مگر اینکه رنگ متفاوتی داشته باشد.

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش دوم درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

 بعد از دیدن فیلم ، کاوشگری صفحه 99 و گفت و گو کنید صفحه 100 را در دفتر علوم خود بنویسید و پاسخ بدهید.(برای کاوشگری شما 5 بیماری واگیر و 5 غیر واگیر را بنویسید)

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم اشکالات خود را در کتاب اصلاح نمایید.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت ، کار در کلاس و تمرین صفحه 127 را با دقت انجام بدهید 

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی:فیلم حل تمرین های صفحه 125

اجتماعی: ارائه سوالات درس بیست و چهارم ، خرمشهر در دامان میهن

تفکر و پژوهش: تدریس فعالیت میمون های گران بها

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح تمرین ها در صورت لزوم + انجام فعالیت و کار در کلاس صفحه 126

اجتماعی: نوشتن سوالات درس در دفتر و پاسخ به آن ها

تفکر و پژوهش: خواندن داستان میمون های گران بها و انجام فعالیت های صفحه 89 و 90 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، داستان میمون های گران بها را با دقت بخوانید و به سوالات صفحه 89 و 90 با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست و چهارم اجتماعی ، خرمشهر در دامان میهن را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های صفحه 125 را با دقت ببینید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح کنید.

.

بعد از دیدن فیلم ، فعالیت و کار در کلاس صفحه 126 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها

ریاضی: حل فعالیت صفحه 124 ، کار در کلاس صفحه 125
فارسی:تدریس بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست و واژه نامه شعر

هدیه ها: تدریس دانش آموز نمونه

.

تکالیف:

ریاضی: مشاهده فیلم و اصلاح تکالیف در صورت لزوم + تمرین صفحه 125 در دفتر

فارسی: نوشتن شعر به همراه بازگردانی در دفتر + واژه نامه

هدیه ها: نوشتن کامل کنید صفحه 102 در کتاب ، بررسی کنید صفحه 103 در کتاب ، ایستگاه فکر صفحه 105 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 124 ، کار در کلاس صفحه 125 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح کنید.

.

حالا تمرین صفحه 125 را در دفتر ریاضی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هفدهم هدیه های آسمان «دانش آموز نمونه» را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

سوالات درس دانش آموز نمونه را در دفتر هدیه های خود بنویسید و پاسخ بدهید.

.

کامل کنید صفحه 102 در کتاب ، بررسی کنید صفحه 103 در کتاب ، ایستگاه فکر صفحه 105 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بازگردانی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را با دقت بخوانید و آن را به همراه خود شعر در دفتر فارسی بنویسید.

.

معنی واژه های درس را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت آن ها را بخوانید تا خوب یادبگیرید

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

قرآن: پیام قرآنی درس 14

ریاضی: حل فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123

علوم: تدریس بخش اول درس سالم بمانیم

.

تکالیف:

قرآن: انجام کار در کلاس صفحه 94 ، نوشتن برداشت از پیام قرآنی در صفحه 96 ، نوشتن انس با قرآن در صفحه 97

ریاضی: اصلاح فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123 در صورت لزوم ، انجام فعالیت صفحه 124 و کار در کلاس صفحه 125

علوم : گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، فکر کنید صفحه 96 ، گفت و گو کنید صفحه 98

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخش اول درس 13 علوم «سالم بمانیم» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

گفت و گو کنید ، جمع آوری اطلاعات ، فکر کنید صفحه 96 در دفتر علوم

گفت و گو کنید صفحه 98 در دفتر علوم

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل فعالیت صفحه 122 و 123 و کاردرکلاس صفحه 123 ریاضی پایه ششم را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

حالا فعالیت صفحه 124 و کار در کلاس صفحه 125 را در کتاب خود انجام دهید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم بعد از خواندن با دقت از روی پیام قرآنی و معنی آن و همچنین با توجه به داستان زیبای صفحه 96 ، برداشت خود از این پیام را در صفحه 96 کتاب درسی خود بنویسید و برای من ارسال کنید.

.

کار در کلاس صفحه 94 را در کتاب انجام بدهید.

.

انس با قرآن صفحه 97 را انجام داده و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم حل تمرین فعالیت و کار در کلاس صفحه 121

فارسی: تدریس بخوان و حفظ کن « به گیتی به از راستی پیشه نیست»

اجتماعی: تدریس درس 24 ، «خرمشهر در دامان میهن»

.

تکالیف:

ریاضی: دیدن فیلم و اصلاح پاسخ های اشتباه در صورت لزوم + فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123

فارسی: نوشتن 20 واژه مهم املایی از شعر + نوشتن خوانش و فهم صفحه 105 در دفتر فارسی

اجتماعی: نوشتن فعالیت 2، 3، 4 و 6 در دفتر و فعالیت 5 در کاربرگه ها

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ، «خرمشهر در دامان میهن» را با دقت ببینید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، به فعالیت های زیر پاسخ بدهید:

فعالیت 2، 3، 4 و 6 در دفتر و فعالیت 5 در کاربرگه ها

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس بخوان و حفظ کن «به گیتی به از راستی پیشه نیست » را با دقت نگاه کنید و به فعالیت های خواسته شده پاسخ بدهید.

.

شعر را با دقت بخوانید و حفظ کنید

بیست واژه مهم املایی از شعر بیابید و در دفتر فارسی خود بنویسید.

خوانش و فهم صفحه 105 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به فعالیت و کار در کلاس صفحه 121 و با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح نمایید.

حالا شما ، فعالیت صفحه 122 و 123 و کار در کلاس صفحه 123 را با دقت انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی

مطالعات اجتماعی: ارائه سوالات درس بیست و سوم

هنر:ارائه سرمشق خوشنویسی

.

تکالیف:

ریاضی: نوشتن فعالیت صفحه 121 و کار در کلاس صفحه 121 در کتاب

مطالعات اجتماعی: نوشتن سوالات در دفتر و پاسخ به آن ها

هنر: نوشتن از روی سرمشق در دفتر هنر

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق خوشنویسی زیر ، با دقت و مرتب بنویسید و تصویر را برای من ارسال کنید.(به خط زمینه توجه کنید)


 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، شما تا به حال با کاربرد های زیادی از درصد در زندگی خودتان آشنا شده اید. یکی از این موارد کاربرد درصد در محاسبات مالی است. پس همه شما در زندگی به آموختن شیوه محاسبات درصد مالی نیاز زیادی دارید. به همین منظور:

فعالیت صفحه 121 و کار در کلاس صفحه 121 را با دقت در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس بیست سوم مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن را در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم تدریس تمرین های صفحه 119 و 120

فارسی: تدریس درس آداب مطالعه

علوم: ارائه نمونه آزمون درس جنگل برای کیست

.

تکالیف:

ریاضی:مشاهده فیلم و اصلاح اشتباهات احتمالی

فارسی:

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

علوم: نوشتن نمونه آزمون درس جنگل برای کیست در دفتر علوم و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس آداب مطالعه را با دقت مشاهده کنید و به فعالیت های خواسته شده با دقت پاسخ بدهید.

.

.

دانلود بازگردانی متن درس آداب مطالعه

 

واژه نامه:

احوال:سرگذشت

دویم:دوم

گشاده:باز

سیم:سوم

محنت:رنج،سختی

شدت:عذاب،رنج

تسلی:آرامش یافتن

زوال:نابودی ، از بین رفتن

ملک:دارایی، سرزمین

سطالین: پادشاهان

نظم: شعر

ادا:انجام دادن

چست و چالاک: تند و سریع

لایق:شایسته،سزاوار

راغب:مایل

گزاف:بیهوده

مستمع:شنونده

ملول:ناراحت،آزرده

فاتحه:دعای خیر برای مرده خواندن،اولین سوره قرآن کریم

تکبیر:بزرگ شمردن ، الله و اکبر گفتن

فعالیت های مورد نظر

1- متن درس آداب مطالعه به همراه بازگردانی آن در دفتر فارسی نوشته شود.

2- واژه نامه درس در دفتر نوشته شود.

3- درک مطلب صفحه 103 در دفتر نوشته شود و پاسخ داده شود.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات آزمون درس دوازدهم علوم«جنگل برای کیست؟» را در دفتر علوم خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم حل تمرین های فعالیت صفحه 119 و 120 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

تدریس ها: 

قرآن

ریاضی: پاسخ به فعالیت صفحه 118 و کار در کلاس صفحه 118 و 119

فارسی: ارائه نمونه آزمون فصل پنجم

.

تکالیف:

قرآن: خواندن از روی آیات صفحه 93 به همراه معنی آیات و پاسخ به کار در کلاس صفحه 94+انس با قرآن در خانه

ریاضی: مشاهده فیلم فعالیت و کار در کلاس و اصلاح اشتباهات احتمالی در کتاب + انجام تمرین صفحه 119 و 120 

فارسی: نوشتن نمونه آزمون در دفتر فارسی و پاسخ به سوالات آن

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم فعالیت صفحه 118 و کار در کلاس صفحه 118 و 119 را اب دقت نگاه کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را در کتاب اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن این فیلم ، تمرین صفحه 119 و 120 را در کتاب بنویسید.(هر کدام از سوالات که در کتاب فضای کافی ندارد در دفتر نوشته شود)

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل پنجم فارسی ، راه زندگی را در دفتر فارسی خودتان بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۱
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، آیات صفحه ی 93 قرآن را با دقت بخوانید و به معنی آن ها توجه کنید. 

حالا با توجه به معنی آیات ، کار در کلاس صفحه 94 را خوش خط و مرتب در کتاب انجام بدهید.

در پایان پاسخ انس با قرآن در خانه را در کتاب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم پاسخ به فیلم فعالیت صفحه 116 و 117 و کار در کلاس صفحه 117

نگارش: توضیحات درس میوه هنر

اجتماعی: تدریس درس 23 مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن
.

تکالیف:

ریاضی: تطبیق تکالیف با فیلم و اصلاح اشکالات در صورت لزوم

نگارش: انجام فعالیت های نگارش با توجه به توضیحات

اجتماعی: انجام فعالیت های مشخص شده

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس 23 مطالعات اجتماعی ، خرمشهر در چنگال دشمن را با دقت ببینید و فعالیت های مورد نظر را انجام بدهید.

.

فایل صوتی ممد نبودی

.

حالا فعالیت های خواسته شده را با دقت انجام بدهید

فعالیت 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 در دفتر و فعالیت 3 در کتاب

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم فعالیت صفحه 116 و 117 و کار در کلاس صفحه 117 را با دقت نگاه کنید و در صورت لزوم اشکالات خود را اصلاح نمایید.

حالا بعد از دیدن فیلم ، فعالیت صفحه 118 و کار در کلاس صفحه 118 و 119 را در کتاب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به توضیحاتی که در این صفحه برای شما نوشته شده ، تمرینات نگارش درس پانزدهم فارسی ، میوه هنر را با دقت و خط زیبا در کتاب خود بنویسید.

.

.

املا و دانش زبانی

1-در این تمرین فرقی نمی کند حروف مشخص شده در کجای کلمه قرار گرفته باشد.ممکن است ابتدا باشد ، میان کلمه یا انتهای آن

2- برای پیدا کردن پاسخ این سوال، هم متن شعر را بخوانید و هم متن حکایت.

3- به مفهوم شبه جمبه دقت کنید . کلمه هایی که اجزای جمله را ندارند ولی مفهوم جمله را می رسانند.فقط کافی است یک علامت کنار پاسخ های صحیح بزنید.

4- مخفف یعنی کوتاه شده ی کلمه

.

نگارش

1- در کادر دو بند مشخص شده . شما هم طوری شعر میوه هنر را به صورت داستان بنویسید که دو بند مجزا داشته باشد.

2- در این تمرین دقت داشته باشید که حتما از جان بخشی استفاده کنید.

.

کارگاه نویسندگی

1- حکایت درخت علم را باید بازسازی کنید. برای این کار می توانید جزئیاتی که در داستان نیامده را با استفاده از خلاقیت و تخیل خودتان به آن اضافه کنید تا داستان زیباتری داشته باشید.

2- شعر شیرخدا را باید طوری به صورت نثر بنویسید که کاملا روان باشد.فکر کنید می خواهید داستان شعر را بنویسید.

3- بهتر است برای پاسخ به این تمرین از بزرگ تر های خودتان کمک بگیرید.یادتان باشد 6 خط کمتر ننویسید. برای این که بهتر توضیح بدهید می توانید از مثال هم استفاده کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس زیارت را در دفتر هدیه های خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید .

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، دلم برای نقاشی های زیبای شما تنگ شده ، دوست دارم یک نقاشی از حال روز خودتون در قرنطینه بکشید و البته با رنگ های هم خانواده رنگ بزنید و تصویر نقاشی خودتون و برای من ارسال کنید.(کادر یادتون نره)

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس دوازدهم علوم ، «جنگل برای کیست؟ » را در دفتر علوم خود بنویسید و پاسخ بدهید.

(پاسخ تعدادی از سوالات در فیلم تدریس هست)

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به آن چه تا به حال آموخته اید ، به فعالیت صفحه 116 و 117 و کار در کلاس صفحه 117 پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: پاسخ به کار در کلاس صفحه 115 و 116

فارسی:ارائه سوالات درس میوه هنر و افلاطون و مرد جاهل

هدیه های آسمان: تدریس درس زیارت

تکالیف:

ریاضی: چک کردن کار در کلاس صفحه 115 و 116 و اصلاح در صورت لزوم

فارسی: نوشتن سوالات درس میوه هنر و افلاطون و مرد جاهل در دفتر فارسی و پاسخ به آن ها

هدیه های آسمان: پاسخ به :

1-ایستگاه فکر صفحه 94 در دفتر

2- برایم بگو صفحه 95 در کتاب

3- بررسی کنید صفحه 96 در دفتر

4- بگرد و پیدا کن صفحه 96 در کتاب

5- کامل کنید صفحه 97 در کتاب

6- گفت و گو کنید، دعا کنید،خاطره گویی، تحقیق کنید صفحه 97 در دفتر
 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هدیه های آسمان را با دقت ببینید و به فعالیت های مشخص شده پاسخ بدهید.

.

.

حالا بعد از دیدن این فیلم فعالیت های زیر را انجام بدهید:

1-ایستگاه فکر صفحه 94 در دفتر

2- برایم بگو صفحه 95 در کتاب

3- بررسی کنید صفحه 96 در دفتر

4- بگرد و پیدا کن صفحه 96 در کتاب

5- کامل کنید صفحه 97 در کتاب

6- گفت و گو کنید، دعا کنید،خاطره گویی، تحقیق کنید صفحه 97 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس میوه هنر و افلاطون و مرد جاهل را در دفتر فارسی خود بنویسید و با دقت پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فعالیت صفحه 115 و 116 را با استفاده از فیلم چک کنید و در صورت لزوم پاسخ های خودتان را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

تدریس ها:

قرآن: تدریس درس چهاردهم قرآن

ریاضی: تدریس درصد ، فعالیت صفحه 115

فارسی: تدریس حکایت افلاطون و مرد جاهل

.

تکالیف:

قرآن: تمرین قرائت درس چهاردهم قرآن با استفاده از فایل صوتی آیات

ریاضی: نوشتن فعالیت با استفاده از فیلم + کار در کلاس صفحه 115 و 116 در کتاب ریاضی

فارسی: نوشتن سوال حکایت و پاسخ به آن در دفتر فارسی + واژه نامه و معنی آن ها در دفتر فارسی +15 واژه مهم املایی از حکایت در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم تکالیف مربوط به این درس را که در ادامه آمده است در دفتر فارسی خود بنویسید.

.

.

واژه نامه:

سر فرو برد: سرش را خم کرد

دلتنگ: اندوهگین -ناراحت

تنگدل: اندوهگین-ناراحت

بستاید: ستایش کند

تکالیف مربوط به این درس:

- نوشتن سوال حکایت و پاسخ به آن در دفتر فارسی

- واژه نامه و معنی آن ها در دفتر فارسی

-15 واژه مهم املایی از حکایت در دفتر فارسی

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

فیلم آموزش درصد ، فعالیت صفحه 115 ریاضی 

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم ، کار در کلاس صفحه 115 و 116 را با دقت در کتاب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۹

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس چهاردهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

تدریس ها:

ریاضی: فیلم حل تمرین های صفحه 114 

هنر: سرمشق جدید خوشنویسی

علوم: تدریس ادامه درس جنگل برای کیست تا پایان درس

.

تکالیف:

ریاضی: چک کردن تمرین های ریاضی و اصلاح در صورت لزوم

هنر: نوشتن از روی سرمشق در دفتر هنر

علوم: نوشتن جمع آوری اطلاعات صفحه 92 ، گفت و گو کنید صفحه 94، جمع آوری اطلاعات صفحه 94(با توجه به توضیحات موجود در فیلم) • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم ادامه درس جنگل برای کیست را با دقت نگاه کنید و با توجه به نکاتی که در ادامه نوشته شده است ، با فعالیت های مشخص شده با دقت پاسخ بدهید.

روابط غذایی در جانداران :

1- همیاری:رابطه ای که در آن هر دو جاندار از وجود همدیگر سود می برند.مثل مورچه و شته یا کروکودیل و پرنده 

2- هم سفرگی:رابطه ای که در آن دو جاندار به هم کاری ندارند و هر کدام از یک منبع غذایی استفاده می کنند .در این رابطه هیچ کدام از وجود همدیگر نه سود می برند و نه ضرر. مثل کرکس و شیر

3- زندگی انگلی: رابطه ای که در آن یک از دو جاندار آسیب می بیند ولی نمی میرد ولی جاندار دیگر سود می برد.مثل اسب و پشه

4 شکار و شکارچی:رابطه ای که در آن یک جاندار خوراک جاندار دیگر می شود .پس یکی سود می برد و دیگری ضرر می کند.مثل آهو و شیر که در آن آهو خوراک شیر می شود.

.

.

حالا با توجه به فیلم و توضیحات ، شما موارد زیر را در دفتر علوم خودتان بنویسید:

- جمع آوری اطلاعات صفحه 92

-گفت و گو کنید صفحه 94

- جمع آوری اطلاعات صفحه 94(با توجه به توضیحات موجود در فیلم)

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق خوشنویسی زیر ، با دقت و مرتب بنویسید و تصویر را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، تمرینات صفحه 114 ریاضی خود را با استفاده از فیلم ها چک کنید و در صورت لزوم آن ها را اصلاح نمایید.

.

.

پارت اول

.

.

پارت دوم

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

تدریس ها:

قرآن: تدرس پیام قرآنی درس 13

ریاضی: فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 112 و 113 و کار در کلاس صفحه 113 و 114

اجتماعی

.

.

تکالیف:

قرآن: نوشتن برداشت از پیام قرآنی در صفحه 90 کتاب درسی و خواندن از روی پیام قرآنی و معنی آن

ریاضی: چک کردن تکالیف با فیلم و نوشتن تمرین صفحه 114 در دفتر ریاضی

اجتماعی: نوشتن نمونه آزمون فصل 11 در دفتر اجتماعی و پاسخ به سوالات آزمون

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فعالیت صفحه 112 و 113 و کار در کلاس صفحه 113 و 114 را با دقت نگاه کنید و پاسخ های خود را در کتاب حتما اصلاح کنید.

.

.

فیلم فعالیت صفحه 112 و 113

.

.

فیلم کار در کلاس صفحه 113 و 114

..

.

حالا تمرین صفحه 114 را در دفتر ریاضی ، تمیز و مرتب بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که عین صواب است.

اگر به توصیه های دشمن عمل بکنی کار اشتباهی انجام داده ای ولی خوب است که توصیه های دشمن را بشنوی و بر خلاف آن عمل کنی که این کار درستی است.

حذر کن ، ز آنچه دشمن گوید آن کن     که بر زانو زنی دست تغابن

گرت راهی نماید راست، چون تیر     از آن برگرد و راه دست چپ گیر

اگر به چیزی که دشمنت می گوید عمل کن پشیمان می شوی. پس از گفته های دشمنت دوری کن

اگر دشمن تو بگوید که راه از سمت راست است پس تو برگرد و به سمت چپ حرکت کن(چون او خیر و صلاح تو را نمی خواهد)

.

..

...

دانش آموزان عزیزم بعد از خواندن با دقت از روی پیام قرآنی و معنی آن و همچنین با توجه به حکایت و بازگردانی آن ، برداشت خود را از این پیام را در صفحه 90 کتاب درسی خود بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مطالعه دقیق دو درس مربوط به فصل 11 مطالعات اجتماعی ، آزمون زیر را در دفتر اجتماعی خودتان بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

تدریس ها:

هدیه های آسمان: تدریس درس حماسه آفرینان جاودان

تفکر و پژوهش: تدریس فعالیت شکلی دیگر

ریاضی

.

تکالیف: 

ریاضی: پاسخ به فعالیت صفحه 112 و 113 و همچنین ، کار در کلاس صفحه 113 و 114

هدیه های آسمان: پاسخ به فعالیت های صفحه 88 تا 91 در کتاب هدیه ها(ایستگاه خلاقیت و تحقیق کنید صفحه 91 را نیازی نیست بنویسد)

تفکر و پژوهش: پاسخ به پرسش های صفحه 75 و 77

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم خفاش دیوانه ، مربوط به فعالیت شکلی دیگر در صفحه 75 کتاب تفکر و پژوهش شماست . فیلم داستان را با دقت ببینید و به پرسش های صفحه ی 91 و 93 خوش خط و مرتب پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به تدریس های قبل و فیلم پاسخ ها ، فعالیت صفحه 112 و 113 و همچنین ، کار در کلاس صفحه 113 و 114 را با دقت انجام بدهید و اشکالات خود را بپرسید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت نگاه کنید 

حالا یک بار با دقت از روی متن درس بخوانید.

.

.

.

بعد از خواندن از روی متن درس به فعالیت های صفحه 88 تا 91 با دقت در کتاب پاسخ بدهید و تصاویر فعالیت ها را ارسال کنید.

.

ایستگاه خلاقیت و تحقیق کنید صفحه 91 را نیازی نیست بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

تدریس ها:

فارسی: تدریس درس میوه هنر

ریاضی

اجتماعی

.

تکالیف:

فارسی: نوشتن شعر و معنی در دفتر فارسی+ نوشتن واژه نامه در دفتر فارسی+نوشتن درک مطلب در دفتر فارسی+ نوشتن 20 واژه مهم املایی در دفتر فارسی

ریاضی: چک کردن پاسخ فعالیت ها با فیلم

اجتماعی: نوشتن سوالات درس در دفتر اجتماعی و پاسخ به آن ها

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

فیلم پاسخ به فعالیت صفحه 110  و کار در کلاس صفحه 110 ، 111 و 112

.

قسمت اول

.

قسمت دوم

دانش آموزان عزیزم ، حتما پاسخ های خودتون و با فیلم چک کنید و هر جا لازم بود اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

سوالات درس 22 مطالعات اجتماعی ، مبارزه مردم ایران با استعمار

دانش آموزان عزیزم ، سوالات را با دقت در دفتر خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، قالب میوه هنر ، قطعه هست که من به اشتباه در فیلم گفتم قصیده.قطعه شعری هست که فقط مصراع های دوم با هم قافیه دارند و هیچ مصراع اولی قافیه نداره.

.

(ممنون از محمدامین شوشتری که این نکته را تذکر دادند)

.

.

فیلم تدریس شعر میوه هنر

.

بازگردانی شعر میوه هنر

واژه نامه:

جور:ظلم و ستم

زار: درمانده

سپیدار: نام نوعی درخت

بیخ: ریشه - اصل

بن:اصل-ریشه

کاین: که این

موسم: زمان

حاصل: نتیجه-ثمر

بار: میوه - ثمر

توده: تپه-پشته

هیمه: هیزم

آوخ: افسوس

آتشگر: روشن کننده آتش

گیتی: جهان

ادبار: بدبختی

فرجام: سرانجام

دکه: دکان کوچک-مغازه

مه: ماه

1-دانش آموزان عزیزم ، متن شعر را به همراه معنی آن در دفتر فارسی بنویسید.

2-درک مطلب را به همراه پاسخ در دفتر فارسی بنویسید.

3- واژه نامه را به همراه 20 کلمه املایی مهم از درس را در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

تدریس ها:

هنر: ارائه سرمشق خوشنویسی

ریاضی: تدریس تناسب و درصد (قسمت اول)

علوم: تدریس جنگل برای کیست ؟ (قسمت اول)

.

تکالیف:

هنر: تمرین از روی سرمشق و ارسال تصویر تمرین

ریاضی: حل فعالیت صفحه 110 و کار در کلاس صفحه 110 ، 111و 112

علوم: حل فکر کنید صفحه 88 و انجام دادن فعالی کاوشگری صفحه 89


 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

فیلم تدریس درس 12 علوم ، جنگل برای کیست ؟ صفحه 88 ، 89 و 90

دانش آموزان عزیزم بعد از دیدن فیلم تدریس ، فکر کنید صفحه 88 را در دفتر علوم خود بنویسید و کاوشگری صفحه 89 را حتما در خانه انجام بدهید. برای این کاوشگری یک هفته فرصت دارید تا پاسخ های خودتون و ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

فیلم آموزش تناسب و درصد (قسمت اول)

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم آموزش ، فعالیت صفحه 110 و کار در کلاس صفحه 110 ، 111و 112 را با دقت انجام بدهید 

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، از روی سرمشق زیر با دقت تمرین کنید و تصویر تمرین خود را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

تدریس ها:

قرآن: تدریس قرائت آیات درس سیزدهم قرآن

نگارش: توضیح تمرین های نگارش درس راز زندگی

اجتماعی: تدریس درس 22 اجتماعی ، مبارزه مردم ایران با استعمار

تکالیف:

قرآن: تمرین آیات درس با استفاده از کتاب درسی و صوت آیات، توجه به معنی آیات صفحه 87 ، پاسخ به کار در کلاس صفحه 88

نگارش: پاسخ به تمرین های نگارش درس راز زندگی

اجتماعی: پاسخ به فعالیت های 1 ، 2 و 5 در دفتر و پاسخ به فعالیت 3 در کاربرگه کتاب

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مشاهده فیلم توضیحات این درس ، متن درس را با دقت از روی کتاب بخوانید و به فعالیت ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نگارش درس راز زندگی را با دقت و خوش خط در کتاب خود انجام بدهید.

توضیحات تمرینات:

املا و دانش ادبی:

1-این تمرین مربوط به شعر راز زندگی است و مربوط به درس پیاده و سوار نیست. جمله هایی که می نویسید باید کامل باشد.

2- در این تمرین به جهت فلش دقت کنید.مربع های صورتی یعنی در این خانه ها هیچ حرفی قرار نمی گیرد.

3- دقت کنید منظور از مناظره یعنی گفت و گو و منظور از مبالغه، بزرگنمایی است. می توانید از کلیه کتاب های درسی خود و تمام درس هایی که تا به حال تدریس شده استفاده کنید.

نگارش:

1- در این تمرین شما باید به زبان سبز ، باغچه و چمنزار جان بدهید و فرض کنید آن ها زنده هستند و حرف می زنند.نوشتن یک جمله از زبان آن ها کافی است.

2- در این تمرین شما باید تمام ویژگی هایی که در تصویر می بینید طوری شرح بدهید که شخصی که این تصویر را ندیده است بتواند به راحتی آن را تصور کند. یادتان باشد حتما از جان بخشی استفاده کنید و کمتر از چهار خط ننویسید.

3- شما باید در این تمرین فرض کنید بلبل و گل در یک باغ پر ازگل در حال صحبت کردن هستند.گفت و گو را طوری بنویسید که هر دوی آن ها به یک اندازه صحبت کنند.

کارگاه نویسندگی: دانش آموزان عزیزم وقتی می خواهیم خلاصه نویسی کنیم باید طوری متن را خلاصه کنیم که نکات مهم حذف نشود. در خلاصه نویسی کافی است که وقایع مهم بیان شود و جزئیات نوشته نشود.

1- دقت کنید در این تمرین کل متن باید فقط در این چهار خط خلاصه شود نه بیشتر.پس برای این کار شما باید اتفاقات کم اهمیت را حذف کنید و داستان را خیلی کوتاه تعریف کنید طوری که وقایع مهم از قلم نیافتد.

2- شما در این تمرین می توانید هر کدام از داستان های غیر درسی که به تازگی خوانده اید را انتخاب کنید و خلاصه ی آن را بنویسید. خلاصه نباید کمتر یا بیشتر از 5 خط باشد.

درک متن و هنر و سرگرمی فراموش نشود.

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۹

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس سیزدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

بخش اولبخش دوم
 • زهرا مهدوی
۲۸
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، در صورت تمایل می توانید فایل های زیر را دانلود کنید و در ایام نوروز انجام بدهید.برای انجام این تکالیف هیچ اجباری نیست.

ممکن است تعدادی از فعالیت ها و تمرینات از قسمت هایی آمده باشد که هنوز تدریس نشده.نیازی به انجام دادن آن ها نیست..

********************

******************

****************

**************

************

**********

********

******

****

**

*

پیک بهاران

.

.

.

.

.

نمونه تمرین فصل اندازه گیری 

 • زهرا مهدوی
۲۸
اسفند
۹۸

دانلود فیلم پاسخ به مرور فصل و تمرینات پایان فصل 5 ریاضی،اندازه گیری ، صفحه 106 و 107

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم ، حتما پاسخ های خودتون و اصلاح کنید

.

.

قسمت اول

.

.

قسمت دوم

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز، هر چه زودتر به هر کدام از دوستانتون که باشون در ارتباط هستید اطلاع بدید که از تدریس ها و تکالیفشون عقب نمونن.

تکالیف: 

ریاضی : پاسخ به مرور فصل و تمرین آخر فصل 5 ریاضی، اندازه گیری
فارسی: پاسخ به سوالات اضافه درس چهاردهم ، راز زندگی و پیاده و سوار

اجتماعی: پاسخ به سوالات اضافه در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم سوالات درس چهاردهم فارسی، راز زندگی ، پیاده و سوار را در دفتر فارسی بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، مرور فصل و تمرین آخر فصل 5 ریاضی، اندازه گیری را با دقت پاسخ بدهید.

(انجام دادن معما و سرگرمی فراموش نشه)

 • زهرا مهدوی
۲۶
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ؛ سوالات رو در دفتر اجتماعی بنویسید و با دقت جواب بدید.

دانلود سوالات درس بیست و یکم اجتماعی ، استعمار چیست؟

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

نکته اول:

دانش آموزان عزیزم ، تعدادی از شما ، به دلایل مختلف قادر به ارسال تکالیف برای من از طریق سامانه همگام یا روش های دیگر نیستید.

اگر نمی توانید تصویر تکالیف را برای من ارسال کنید، فقط آن ها را به صورت کامل در دفتر خود بنویسید.بعد از باز شدن مجدد مدرسه ، تکالیف شما بازدید می شود.

نکته دوم:

دانش آموزانی که با هر روشی مطالب سایت را دنبال می کنند و تکالیف خود را انجام می دهند در همین پست اسم و فامیل خودشان را حتما بنویسند 

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز، هر چه زودتر به هر کدام از دوستانتون که باشون در ارتباط هستید اطلاع بدید که از تدریس ها و تکالیفشون عقب نمونن.

تدریس ها:

ریاضی: حل تمرینات ریاضی ، صفحه 105

اجتماعی: تدریس درس 21 اجتماعی ، استعمار چیست؟

علوم

.

تکالیف:

ریاضی: چک کردن تمرینات با استفاده از فیلم پاسخ ها

اجتماعی: پاسخ به فعالیت های گفته شده

علوم: نوشتن نمونه آزمون در دفتر علوم و پاسخ به آن

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

نمونه آزمون مداد کاغذی علوم ، فصل 11 ، شگفتی های برگ

دانش آموزان عزیز، بعد از خواندن متن درس و پاسخ دادن به سوالات ، بهتر است خودتان را امتحان کنید.

ابتدا سوالات را در دفتر علوم بنویسید و بدون نگاه کردن به کتاب به سوالات پاسخ بدهید ، سپس با استفاده از کتاب درسی ، برگه خودتان را تصحیح کنید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

فیلم تدریس درس استعمار چیست؟

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم و مطالعه با دقت درس ، فعالیت های 1 و 3 را در دفتر و فعالیت 2 را در کاربرگه ها بنویسید .

نکته درسی:

مسیر های حرکت:

.

فرانسوی ها:  اقیانوس اطلس - امریکای شمالی

.

هلندی ها: اقیانوس اطلس - امریکای شمالی

.

انگلیسی ها:اقیانوس اطلس-امریکای شمالی-دور زدن امریکای جنوبی-اقیانوس آرام - قاره آسیا -دور زدن چین -اقیانوس هند -دور زدن قاره افریقا

.

پرتغالی ها:دور زدن قاره افریقا-اقیانوس هند-جنوب آسیا

.

اسپانیایی ها:اقیانوس اطلس-امریکای شمالی-دور زدن امریکای جنوبی-اقیانوس آرام-جنوب آسیا-اقیانوس هند-دور زدن قاره افریقا

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به این فیلم ، پاسخ تمرینات خود را اصلاح کنید و اگر سوالی داشتید همینجا بپرسید

 • زهرا مهدوی
۲۵
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز، هر چه زودتر به هر کدام از دوستانتون که باشون در ارتباط هستید اطلاع بدید که از تدریس ها و تکالیفشون عقب نمونن.


تدریس ها:

قرآن: یک نکته از هزاران

فارسی: بخوان و بیندیش پیاده و سواره

هنر: سرمشق خوشنویسی

.

تکالیف:

قرآن: نوشتن برداشت از آیات و تصویر یک نکته از هزاران در صفحه 85 کتاب درسی + انس با قرآن در خانه

فارسی: نوشتن درک و دریافت درس پیاده و سوار در دفتر فارسی و پاسخ به آن 

هنر: تمرین از روی سرمشق داده شده در دفتر خوشنویسی

 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، به تصویر زیر نگاه کنید و آیه قرآن و معنی آن را با دقت بخوانید.ارتباط بین آیه قرآن و تصویر را ، در صفحه 85 کتاب درسی بنویسید.

حالا با همراهی اولیا یا سایر اعضای خانواده ، فعالیت انس با قرآن در خانه را انجام بدهید

 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سرمشق زیر را با دقت و صبر و حوصله تمرین کنید


 • زهرا مهدوی
۲۴
اسفند
۹۸

فیلم عمو فیتیله ای ها که مضمون داستان پیاده و سوار را می رساند

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم و خواندن متن درس ، درک و دریافت مربوط به این درس رو در دفتر فارسی بنویسید و تصویر آن را برای من ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز، هر چه زودتر به هر کدام از دوستانتون که باشون در ارتباط هستید اطلاع بدید که از تدریس ها و تکالیفشون عقب نمونن.


تدریس ها:

فارسی: آموزش مناظره و تشخیص

علوم

ریاضی

قرآن

.

تکالیف:

فارسی: کارگاه درس پژوهش صفحه 94 و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

علوم: پاسخ به سوالات درس یازدهم علوم در دفتر علوم و ارسال تصاویر در همگام یا واتس اپ

ریاضی: پاسخ به تمرین های صفحه ی 105 و ارسال تصاویر در همگام یا واتس اپ

قرآن: نوشتن برداشت دانش آموز از تصاویر با توجه به پیام قرآنی در صفحه ی 84 و پاسخ به کار در کلاس صفحه ی 82 و ارسال تصاویر در همگام یا واتس اپ

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم آموزشی مناظره و تشخیص و همچنین مطالعه دانش ادبی صفحه 94 ، کارگاه درس پژوهی صفحه 94 را در دفتر فارسی خود بنویسید و پاسخ بدهید.(قسمت ب سوال 1 نیازی به نوشتن ندارد)

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس یازدهم علوم ، شگفتی های برگ و در دفتر علوم خودتون بنویسید و با توجه به کتاب و تدریس کلاس پاسخ بدید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم، تمام تمرین ها و فعالیت های صفحه 105 را بنویسید. اگر سوالی درباره تمرین ها داشتید همین جا بپرسید.

.

به زودی فیلم پاسخ تمرین ها ارسال می شود.

 • زهرا مهدوی
۲۱
اسفند
۹۸

پیام قرآنی زیر را بخوانید و به معنی آن توجه کنید

با توجه به پیام قرآنی ، زیر هر کدام از تصاویر صفحه ی 84 ، ارتباط بین تصاویر و پیام را بنویسید

.

.

.

دانش آموزان عزیز با توجه به معانی آیات صفحه 81 ، کار در کلاس صفحه 82 را با دقت کامل کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز، هر چه زودتر به هر کدام از دوستانتون که باشون در ارتباط هستید اطلاع بدید که از تدریس ها و تکالیفشون عقب نمونن.

تدریس ها:

1- هدیه: درس 14 هدیه های آسمان «راز موفقیت»

2- ریاضی: فیلم حل تمرین های کار در کلاس صفحه ی 103 و کار در کلاس صفحه ی 104

3- فارسی: تدریس شعر راز زندگی ، به همراه بازگردانی شعر

4- علوم: فیلم آزمایش های درس شگفتی های برگ

تکالیف:

هدیه: پاسخ به سوالات درس به همراه فعالیت های مشخص شده و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

فارسی: نوشتن شعر راز زندگی به همراه بازگردانی در دفتر+ درک مطلب و پاسخ ها و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

علوم: فکر کنید صفحه 85+جمع آوری اطلاعات،گفت و گو کنید و فکر کنید صفحه 86 و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

فیلم آزمایش های درس شگفتی های برگ

.

.

آزمایش تاثیر ید بر نشاسته

.

.

آزمایش وجود نشاسته در برگ

دانش آموزان عزیزم بعد از دیدن فیلم ها و با توجه به تدریس های کلاس تمرین های زیر را انجام دهید.

فکر کنید صفحه 85+جمع آوری اطلاعات،گفت و گو کنید و فکر کنید صفحه 86 و ارسال تصویر در همگام یا واتس اپ

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

فیلم حل تمرین های کار در کلاس صفحه 103 وکار در کلاس صفحه 104

.

.

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن این فیلم پاسخ های خودتون و در کتاب اصلاح کنید

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم شعر راز زندگی ، سروده ی زنده یاد «قیصر امین پور» است.دکتر قیصر امین پور ، استاد دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی بود.او در زمینه ی نوشته های ادبی و شعر کودک فعالیت می کرد. قالب این شعر ، نو یا نیمایی هست.

.

.

متن شعر و با دقت بخونید و بازگردانی شعر و دانلود کنید.هرجایی که متوجه منظور شعر نشدید همینجا کامنت کنید تا جواب سوالاتتون و بدم.

.

.

شعر راز زندگی و معنی + درک مطلب شعر راز زندگی به همراه پاسخ سوالات در دفتر فارسی نوشته شود و تصویر آن در همگام یا واتس اپ برای من ارسال شود.

*این درس واژه نامه ندارد*

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، ابتدا متن درس را با دقت بخوانید.

بعد از خواندن متن درس به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • زهرا مهدوی
۲۰
اسفند
۹۸

دانش اموزان عزیزم،هرچه زودتر به سایر دوستانتون اطلاع بدید که از آموزش های سایت و تکالیفشون عقب نمونن

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

تدریس ها:

1- فارسی : حکایت عمر گرانمایه به همراه معنی حکایت و واژه نامه درس  

2-ریاضی:  تدریس زاویه متقابل به راس

3-قرآن : قرائت آیات درس دوازدهم

4- هنر: ارائه ی سرمشق جدید

تکالیف:

1-فارسی: نوشتن حکایت عمر گرانمایه و معنی به همراه واژه نامه در دفتر فارسی

2-ریاضی:نوشتن صفحه 104 ریاضی و ارسال تصویر در همگام

3-قرآن: تمرین آیات درس دوازدهم

4-هنر: نوشتن از روی سرمشق خوشنویسی در دفتر هنر

.

.

.

اگر در ارسال تکالیف در همگام مشکل دارید ، از طریق واتس اپ ارسال کنید

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

فیلم آموزش زاویه های متقابل به راس

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم ، سرمشق زیر را با دقت و صبر و حوصله تمرین کنید

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس دوازدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

بخش اول

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

بخش دوم

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

 • زهرا مهدوی
۱۹
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیز بعد از دیدن فیلم ، متن حکایت را در صفحه 92 کتاب فارسی با دقت بخوانید.

معنی حکایت هم در ادامه قابل دریافت هستمدت زمان: 11 دقیقه 49 ثانیه 

واژه نامه:

باری: یک بار    

توانگر:توانا-ثروتمند     

درویش:فقیر-تهی دست     

مشقت:سختی-دشواری     

مذلت:خواری-پستی     

خردمندان:عاقلان

به: بهتر     

زرین:طلایی     

تفته: گداخته     

صرف شد:گذشت     

صبف:تابستان     

شتا:زمستان     

خیره:بدخواه-لجباز

 • زهرا مهدوی
۱۸
اسفند
۹۸

دانش آموزانی که پاسخ تمرین ها را تحویل داده اند:

محمد امین شوشتری- محمدحسن استادرحیمی- اشکان جواهری- علی حبیبی

سایر دانش آموزان هرچه سریع تر پاسخ هارا در همگام ارسال کنند

 • زهرا مهدوی
۱۷
اسفند
۹۸

1-ورود به سایت همگام        http://hamgam.medu.ir

2- کلیک روی ورود در بالای صفحه سمت راست

3- در کادر اول کد ملی دانش آموز وارد شود و در کادر دوم رمزی که مدرسه برای شما ارسال کرده

4-کلیک روی دکمه ی ورود

5-در صفحه جدید روی تکالیف کلیک کنید

6-انتخاب مشاهده و انجام تکالیف

7-در صفحه جدید روی پاسخ به تمرین مورد نظر در درس مشخص شده کلیک شود

8- در این صفحه دانش آموزان می توانند هم پاسخ را تایپ کنند:

و هم می توانند تکالیف را در دفتر خود بنویسند و با کلیک بر روی قسمت تعیین شده تصویر تکلیف خود را ارسال کنند:

در آخر حتما دخیره در پایین صفحه سمت چپ انجام شود

معلم بعد از مشاهده تکالیف شما بازخورد مناسب را به شما ارائه می دهد و شما از همین بخش می توانید آن را مشاهده کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۷
اسفند
۹۸

دانش آموزان عزیزم، با توجه به شرایط موجود آموزش های کلاسی و باید به صورت مجازی دنبال کنیم .

آموزش ها رو روی همین سایت قرار میدم و شما تکالیفتون و در سایت همگام انجام میدید.به زودی آموزش استفاده از همگام و براتون می نویسم تا مشکلی نداشته باشید. همین جا هم به تمام سوالاتتون پاسخ میدم.

«نگران نباشید خیلی سخت نیست»

 • زهرا مهدوی
۰۸
آبان
۹۸

دانلود سوالات درس سوم فارسی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
مهر
۹۸

به درخواست همکاران محترم لیست ثبت نتایج تا 40 نفر تنظیم شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

دریافت در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۸

دانلود لیست ثبت نتایج کلاسی الکترونیک

برای استفاده از این لیست باید نرم افزار Adobe reader  یا Acrobat رو سیستم نصب باشد.

بعد از وارد کردن اسامی دانش آموزان و هر بار ثبت نتایج موقع بستن فایل ، باید ذخیره انجام شود.

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۸

همکاران محترم پایه ششم ، به منظور کاهش مصرف کاغذ و سهولت کار ، به زودی چک لیست های الکترونیک دروس پایه ششم در سایت به صورت رایگان قرار می گیرد. 

 • زهرا مهدوی
۰۸
مهر
۹۸

دانلود سوالات درس اول فارسی ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
مهر
۹۸

دانلود سوالات درس اول مطالعات اجتماعی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
مهر
۹۸

آغاز بهار دانایی بر همه معلمان دلسوز و دانش آموزان تلاشگر مبارک

 • زهرا مهدوی
۰۶
آذر
۹۷
 • همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز ، متاسفانه سرور سایت فایل فارسی بدون اطلاع به کاربران از دسترس خارج شده و تمامی فایل هایی که من و سایر همکارانم در این سایت آپلود کرده بودیم از بین رفتند. پیگیری های انجام شده تا الآن نتیجه ای نداشته و مدیران سایت جابگو نیستند. در دسترس نبودن سوالات و چک لیست ها و سایر محتوای سایت به دلیل ذکر شده هست و هیچ علت دیگری ندارد.
 • زهرا مهدوی
۲۵
ارديبهشت
۹۷

               

قرآن(1)                    قرآن(2)                    هدیه(1)                    هدیه(2)

               

ریاضی(1)                 ریاضی(2)                علوم(1)                    علوم(2)

    

               

اجتماعی(1)               اجتماعی(2)                فارسی(1)                 فارسی(2)

  

              

املا(1)                      املا(2)                    متن املا(1)               متن املا(2)

               

انشاو نگارش(1)          انشا و نگارش(2)          تفکروپژوهش(1)          تفکروپژوهش(2)

   

     

کاروفن آوری(1)          کاروفن آوری(2)

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود متن املا نوبت دوم پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود متن املا نوبت دوم پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل هفتم ریاضی ششم، تقریب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم کار و فن آوری پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم کار و فن آوری پایه ششم (سری اول)

دانلود د رادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون قران نوبت دوم پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم قرآن پایه ششم (سری اول)

دانلود د رادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم فارسی پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم فارسی پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم تفکر و پژوهش پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم تفکر و پژوهش پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم نشا و نگارش پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون انشا و نگارش نوبت دوم پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم املا پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم املا پایه ششم(سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم اجتماعی پایه ششم(سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم اجتماعی پایه ششم(سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه ششم (سری دوم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه ششم (سری اول)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۳
ارديبهشت
۹۷

به زودی...

مجموعه آزمون های نوبت دوم پایه ششم

با آخرین تغییرات کتب در سال تحصیلی 97-96

 • زهرا مهدوی
۰۲
ارديبهشت
۹۷

دانلود آزمون ریاضی پایه ششم ، فصل ششم ، تناسب و درصد

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۶

دانلود و خرید نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم

(آزمون های تستی) قابل تصحیح با نرم افزار پاسخ پلاس

آزمون فارسی          آزمون ریاضی          آزمون علوم

آزمون اجتماعی           آزمون املا          آزمون هدیه های آسمان

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۶

آزمون های تشریحی نمونه های موجود:

انشا و نگارش

فارسی

املا

متن املا

ریاضی

علوم

اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۶

خرید و دانلود نرم افزار درج سخن

ویژه اندروید

قابل اجرا در کلیه گوشی ها و تبلت های اندروید

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۶

 نرم افزار

ویژه اندروید

Image result for ‫اندروید‬‎

درسنامه، تاریخ ادبیات،سوالات تستی، معنی و...

.

محیط کاربری روان

.

قابل اجرا در کلیه گوشی ها و تبلت های اندروید

 • زهرا مهدوی
۲۶
دی
۹۵

دانلود آزمون فارسی نوبت اول ، پایه ششم ، تستی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
دی
۹۵

دانلود آزمون تستی نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
دی
۹۵

دانلود آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه ششم ، تستی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
دی
۹۵

دانلود آزمون هدیه های آسمان پایه ششم ، نوبت اول ، تستی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
دی
۹۵

دانلود آزمون تستی املا ، پایه ششم ، نوبت اول

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۵

دانلود آزمون تستی ریاضی نوبت اول ، پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
دی
۹۵

دوستان عزیزی که به فروشگاه وب معلم خوانساری مراجعه می کنید لطفا به تاریخ ارسال مطلب توجه داشته باشید. تعدادی از نمونه سوالاتی که در فروشگاه قرار داده شده مربوط به سال های قبل هست که مشمول تغییر محتوای کتب درسی شده.(دروس ریاضی،فارسی و هدیه). نمونه سوالات جدید به تدریج به فروشگاه اضافه می شود.

پس خواهشمندم به تاریخ ارسال مطلب توجه داشته باشید در صورت خرید نمونه سوالات قدیمی هیچ مسئولیتی بر عهده مدیریت فروشگاه نمی باشد.

 • زهرا مهدوی
۱۵
دی
۹۵

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل نهم ، دریاهای ایران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۴
دی
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، درس نهم ، تهیه غذا (سالاد سبز)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
دی
۹۵

چک لیست فصل ششم فارسی ششم ، علم و عمل

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
دی
۹۵

دانلود چک لیست دو درس پایانی هدیه های آسمان ، پایه ششم 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
دی
۹۵

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل هشتم ، پوشاک ما

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
دی
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، فصل هشتم ، الگوریتم و روند نما

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
دی
۹۵

دانلود چک لیست فصل پنجم فارسی ششم ، راه زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۵

دانلود چک لیست سه درس پنجم هدیه های آسمان ، پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۵

دانلود چک لیست فصل ششم ریاضی ششم ، تناسب و درصد

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
دی
۹۵

دانلود چک لیست فصل هفتم ریاضی ششم ، تقریب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۴
دی
۹۵

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل هفتم ، اوقات فراغت

دانلو در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۳
دی
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، درس هفتم ، کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
دی
۹۵

دانلود چک لیست سه درس چهارم هدیه های آسمان ، پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
دی
۹۵

دانلود چک لیست فصل پنجم ریاضی ششم ، اندازه گیری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۰
آذر
۹۵

دانلود چک لیست فصل چهارم ریاضی ششم ، تقارن و مختصات

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی سه درس دوم هدیه های آسمان پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
آذر
۹۵

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل ششم ، سفری به اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
آذر
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، درس ششم ، نوشتن با رایانه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
آذر
۹۵

دانلود آزمونک ریاضی پایه ششم ، محاسبات مساحتی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۵
آذر
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، درس پنجم ، تایپ در رایانه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل سوم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه ششم ، فصل دوم ، کسر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل دوم ، دانایی و هوشیاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۵

دانلود چک لیست مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل دوم ، تصمیم گیری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی سه درس اول هدیه های آسمان پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
آذر
۹۵

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی پایه ششم ، فصل اول ، آفرینش

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
آذر
۹۵

کارنامه مستمر نوبت اول پایه ششم

همکاران محترم این کارنامه کاملا پیشنهادی هست و هیچ اجباری در استفاده از اون برای همکاران وجود نداره.ضمن این که با توجه به موقعیت و وضعیت کلاس درس ، اهداف، قابل تغییر هست.

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۰
آبان
۹۵

دانلود چک لیست کار و فن آوری پایه ششم ، درس چهارم ، هنر های دستی (دوخت جامدادی)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی