ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات
۰۴
دی
۹۴

دانلود سوالات درس هشتم هدیه های آسمان ششم ، دوران غیبت

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۳
دی
۹۴

دانلود چک لیست اهداف  درس هدیه های آسمان ششم ، سه درس سوم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
دی
۹۴

دانلود بازگردانی رنج هایی کشیده ام که مپرس

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
دی
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس ریاضی ششم ، فصل سوم ، اندازه گیری طول و زاویه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۰
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس علوم تجربی پایه ششم ، درس پنجم ،زمین پویا

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
آذر
۹۴

دانلود سوالات درس پنجم علوم تجربی پایه ششم ، زمین پویا

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
آذر
۹۴

دانشجویان محترم از بین مکاتب تربیتی مطرح شده به دلخواه  دو مکتب را تحلیل کنید.

دقت کنید در تحلیل مکاتب  به نکات زیر  حتما بپردازید :

(بنیانگذار ،مبنای فکری مابعد الطبیعه ،شناخت شناسی ،ارزش شناسی ،اهداف آموزش و پرورش ، مدرسه ، برنامه درسی ، روش شناسی ، بعد نگرشی ، رابطه معلم و شاگرد )


سوال : آراء تربیتی مکاتب ایدئالیسم ، رئالیسم ، پراگماتیسم ، اسلام را تحلیل کنید .

 • زهرا مهدوی
۲۸
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت هشتم ، مارگیر و اژدها

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی ، فصل هشتم ، پوشاک ما

 • زهرا مهدوی
۲۳
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی ، فصل هفتم، اوقات فراغت

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۴

دانلود سوالات درس دهم مطالعات اجتماعی ، چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟

 • زهرا مهدوی
۲۰
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت هفتم ، مردم پسند ها

 • زهرا مهدوی
۱۹
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی عمر گرانمایه ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطب

 • زهرا مهدوی
۱۸
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی ، فصل ششم ،سفری به اصفهان

 • زهرا مهدوی
۱۷
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی راز زندگی ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطب

 • زهرا مهدوی
۱۶
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت ششم ، بوی خوش مدینه

 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی ز ورزش میاسای ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۴
آذر
۹۴

چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی ، فصل پنجم ، پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۴

درس آزاد پنج گام تا سعادت ، فارسی پایه ششم 

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۴

دانلود تمرین درس آزاد پنج گام تا سعادت ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس علوم تجربی پایه ششم ، درس چهارم ، سفر به اعماق زمین

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی پایه ششم ، فصل پنجم ، نام آوران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
آذر
۹۴

دانلود بازگردانی دوستی و مشاورت ، فارسی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس کار و فن آوری پایه ششم، نقاشی با رایانه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
آذر
۹۴

دانلود سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، پیشرفت های علمی مسلمانان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس هدیه های آسمان پایه ششم، سه درس دوم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۴
آذر
۹۴

سوالات درس چهارم علوم تجربی پایه ششم ، سفر به اعماق زمین

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۳
آذر
۹۴

دانلود آزمونک ریاضی پایه ششم، تقسیم های اعشاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ششم، فصل چهارم ، آداب زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
آذر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ، فصل سوم ، دین و اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۰
آبان
۹۴

چک لیست اهداف درس ریاضی ششم ، فصل دوم ، عددهای اعشاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس ششم هدیه های آسمان پایه ششم ، سرور آزادگان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس اجتماعی پایه ششم، فصل چهارم ، ایران و منابع انرژی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، انرژی را بهتر مصرف کنیم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس علوم تجربی پایه ششم، درس سوم ، کارخانه کاغذ سازی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۵
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس علوم تجربی پایه ششم ، درس دوم ، سرگذشت دفتر من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت پنجم ، خرسی که می خواست خرس باقی بماند

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس پنجم هدیه های آسمان پایه ششم ، شتربان با ایمان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت چهارم ، یک اتفاق عجیب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، طلای سیاه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس اجتماعی پایه ششم، فصل سوم ، کشاورزی در ایران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی نثر اخلاق پسندیده

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۴

دانلود اسلاید ارزشیابی توصیفی ( چکیده بسته جامع ارزشیابی توصیفی )

شامل قالب طراحی آزمون های عملکردی و آزمونک ها

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی شعر زنگ انشا

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
آبان
۹۴

دانلود آزمونک ریاضی پایه ششم ، محاسبات مساحتی کسرها

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس سوم علوم تجربی پایه ششم ، کارخانه کاغذ سازی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس چهارم هدیه های آسمان پایه ششم ، یاد آن روز بزرگ

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی پایه ششم ، فصل دوم ، زبان و ادب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس ششم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ، فصل دوم ، تصمیم گیری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت سوم ، نارنجی پوش امانت دار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، عوامل موثر در کشاورزی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، چگونه تصمیم بگیریم؟

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف سه درس اول هدیه های آسمان پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس سوم هدیه های آسمان پایه ششم ، جهانی دیگر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش ، فعالیت دوم ، دیدنی های سرزمین من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۴
آبان
۹۴

دانلود سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ،  تصمیم گیری چیست؟

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۲
آبان
۹۴

دانلود بازگردانی شعر هفت خان رستم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
آبان
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس کار و فن آوری پایه ششم ، دسته بندی اطلاعات

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس کار و فن آوری پایه ششم، شروع کار با رایانه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس ریاضی پایه ششم ، فصل اول ، کسر متعارفی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر سخن

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۴

دانلود سوالات درس دوم علوم تجربی پایه ششم، سرگذشت دفتر من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر ای مادر عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۴

دانلود سوالات درس دوم هدیه های آسمان پایه ششم ، تنها تو را می پرستیم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
مهر
۹۴

دانلود سوالات درس اول هدیه های آسمان پایه ششم ، تنها او

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس فارسی ، فصل اول ، آفرینش و زیبایی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس علوم تجربی،درس اول ، زنگ علوم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس تفکر و پژوهش، فعالیت اول ، واژه های تصادفی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
مهر
۹۴

دانلود سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، آداب دوستی

 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۴

دانلود سوالات درس اول مطالعات اجتماعی پایه ششم ، دوستی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس مطالعات اجتماعی، فصل اول ، دوستان ما

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی نثر و شعر معرفت آفریدگار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
مهر
۹۴

دانلود چک لیست اهداف درس قرآن

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
مهر
۹۴

دانلود بازگردانی شعر ای یاد تو بر دل و زبان ها (ستایش)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
مهر
۹۴

 • زهرا مهدوی
۰۳
مهر
۹۴

دوستان و همراهان عزیز وب معلم خوانساری ، در چند سال گذشته بیشترین تمرکز این وب روی نمونه سوالات مستمر و پایانی دروس مختلف بوده.فکر میکنم با توجه به حجم نمونه سوالات موجود دیگه نیازی به پست کردن نمونه های جدید نیست.بنا بر این قص دارم در سال جدید مجموعه دیگه ای از بسته های مورد نیاز پایه ششم رو در اختیار همکاران و دانش آموزان عزیزم بگذارم.اما از اونجایی که هیچکس از آینده کوچکترین خبری نداره تاکید میکنم این قصد و نیت من هست ، تا خواست خداوند چی باشه.

با توجه به تغییرات گسترده ای که در سیستم ارزشیابی توصیفی صورت گرفته و نیازهای جدید پایه های درگیر با این نوع ارزشیابی برای سال جاری حدود 60 نمونه چک لیست از دروس ریاضی ، علوم ، فارسی ، قرآن ، هدیه های آسمان ، مطالعات اجتماعی ، کار و فن آوری و تفکر و پژوهش آماده کردم که به تدریج پست میکنم.همچنین قصد دارم تا سوالات و مفاهیم مهم دروس مختلف و در این وب قرار بدم. البته در صورتی که آزمون عملکری جدید و یا آزمونک طراحی کردم حتما در وب قرار میدم.

امیدوارم در سال جاری با کمک خداوند متعال و در کنار هم بهترین و شیرین ترین خاطرات و برای دانش آموزان عزیزمون به تصویر بکشیم.

یا حق

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۴

در ادامه یک سری تصویر قرار میدم که شخصا باشون کلی خاطره دارم...

 • زهرا مهدوی
۱۵
خرداد
۹۴

دانلود نرم افزار تکمیل فرم الف (گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی)

کار گروه آموزشی گردوی دانش.راهنمای استفاده از نرم افزار تو پوشه ای که دانلود می کنید هست

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان ششم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم انشا و نگارش ششم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی ششم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی ششم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی ششم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی ششم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان ششم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم انشا و نگارش ششم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم املا ششم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود متن املا ششم نوبت دوم خرداد 94 ، استان اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود متن املا ششم نوبت دوم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم املا ششم خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
خرداد
۹۴

دانلود آزمون نوبت دوم مطالعه اجتماعی ششم ، خرداد 93 ، شهرستان خوانسار

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
ارديبهشت
۹۴

دانلود الگوهای جعبه سازی

این یکی هم مخصوص دانش آموزای گلم

(توضیح: خط چین ها محل تا و نقطه چین ها محل چسب هستند)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۹
ارديبهشت
۹۴

دانلود الگوهای عروسک فومی

مخصوص دسته گلای قشنگ کلاسم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم  ششم، درس سیزدهم ، سالم بمانیم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۵
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم ششم ، فصل دوازدهم ، جنگل برای کیست؟

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته چهارم شهریور ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته سوم شهریور ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذ مطالعات اجتماعی ششم ، فصل دوازدهم ، آزادی خرمشهر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته دوم شهریور ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم، فصل هفتم ، مختصات و عددهای صحیح

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته اول شهریور ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم ششم، فصل یازدهم ، شگفتی های برگ

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته چهارم مرداد ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی ششم ، فصل یازدهم ، ایستادگی در برابر بیگانگان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته سوم مرداد ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۵
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم ششم ، فصل دهم ، خیلی کوچک خیلی بزرگ

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۴
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته دوم مرداد ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مدا کاغذی مطالعات اجتماعی ششم ، فصل نهم، دریاهای ایران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته اول مرداد ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ، فصل ششم ، اندازه گیری سطح و حجم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۰
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته چهارم تیر ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ، فصل پنجم ، نسبت   تناسب  درصد

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته سوم تیر ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی سه درس پنجم هدیه های آسمان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
ارديبهشت
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته دوم تیر ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


 

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۵
ارديبهشت
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل هفتم ، فرهنگ و هنر

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۷
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات هفته اول تیر ماه ، قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


 

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی ، فصل دهم ، ایران و همسایگان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۵
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس چهاردهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی ششم ، فصل هشتم ، پوشاک ما

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس دوازدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ، فصل چهارم ، اعداد تقریبی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۰
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس یازدهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغدی علوم ششم ، درس نهم ، سفر انرژی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس دهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم ، فصل ششم ، ایران من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
فروردين
۹۴

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس نهم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
فروردين
۹۴

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل پنجم ، نام آوران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
اسفند
۹۳

دانلود پیک بهارانه پایه ششم

ویژه نوروز 1394

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
اسفند
۹۳

به زودی...

پیک بهارانه ویژه نوروز 1394 با اصلاحات و صفحه بندی جدید

دانلود پیک در روز شنبه 23 اسفند ماه 93

 • زهرا مهدوی
۲۴
دی
۹۳

دانلود آزمون های نوبت اول (پنج سری) 

سری ششم آزمون ها رو بعد از اینکه از دانش آموزانم گرفتم به تدریج پست می کنم

آزمون ریاضی نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون علوم تجربی نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون هدیه های آسمان نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون فارسی نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون املا نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   
آزمون انشا و نگارش نوبت اول سری اول    سری دوم    سری سوم    سری چهارم    سری پنجم    سری ششم   

            نمونه متن املا نوبت اول                  سری اول    سری دوم

 • زهرا مهدوی
۲۳
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول هدیه های آسمان پایه ششم (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
دی
۹۳

دانلود آزمون انشا و نگارش پایه ششم نوبت اول (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۳
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه ششم (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
دی
۹۳

دانلود آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
دی
۹۳

دانلود آزمون فارسی پایه ششم نوبت اول (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۱
دی
۹۳

دانلود آزمون املا پایه ششم نوبت اول (سری ششم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول ریاضی پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول علوم تجربی پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول هدیه های آسمان پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۹
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول هدیه های آسمان پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه ششم (سری ششم)

دانلود درا دامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول فارسی پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول فارسی پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول انشا و نگارش پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول انشا و نگارش پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول املا ، پایه ششم (سری پنجم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۸
دی
۹۳

دانلود آزمون نوبت اول املا ، پایه ششم (سری چهارم)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه ششم فصل سوم ، اندازه گیری طول و زاویه

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۷
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم تجربی پایه ششم ، درس ششم ، ورزش و نیرو 1

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی ششم ، فصل ششم سفری به اصفهان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۳
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم ، فصل چهارم ، آداب زندگی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۲
دی
۹۳

پخش آنلاین و دانلود فیلم زیبای دو دریای شور و شیرین در کنار هم ، مربوط به آیات شریفه سوره الرحمن

درس هشتم قرآن پایه ششم

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم  ششم ، فصل پنجم زمین پویا

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی هدیه های آسمان پایه ششم ، سه درس سوم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۹
دی
۹۳

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس هشتم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی


 

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۳

شهادت سرباز سرافراز عرصه امنیت شهید حسین صبوحی را خدمت همکار فرهنگی جناب آقای صبوحی و تمام مردم شریف خوانسار تبریک و تسلیت عرض میکنم.همچنین شهادت سرهنگ هاشمی و سردار مهدوی را خدمت مردم بزرگوار گلپایگان تبریک و تسلیت عرض میکنم.روحشان قرین رحمت الهی.

تصویر برگرفته از سایت خبری خوانسار نیوز

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۳

دانلود تمرین درس آزاد فارسی پایه ششم ، پنج ستاره درخشان در آسمان اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
دی
۹۳

دانلود درس آزاد فارسی ششم ، پنج ستاره درخشان در آسمان اخلاق

کار دانش آموزان خوب پایه ششم آموزشگاه آینده سازان

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۶
دی
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل پنجم مطالعات اجتماعی پایه ششم ، پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۴
دی
۹۳

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس هفتم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 • زهرا مهدوی
۲۸
آذر
۹۳

دانلود و پخش آنلاین فیلم چگونگی وقوع آتش فشان ، علوم ششم

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۸
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ، تبدیل واحد های طول

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم ، فصل دوم ، اعداد اعشاری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۲
آذر
۹۳
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس ششم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 • زهرا مهدوی
۱۸
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم پایه ششم ، درس چهارم ، سفر به اعماق زمین

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
آذر
۹۳
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس پنجم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 
 • زهرا مهدوی
۱۵
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل سوم فارسی ششم ، دین و اخلاق

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی سه درس دوم هدیه های آسمان پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۳
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس چهارم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 
 
 
 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم تجربی پایه ششم ، درس سوم ، کارخانه کاغذ سازی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۳

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس سوم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۱
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی پایه ششم، فصل چهارم ، ایران و منابع انرژی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۸
آذر
۹۳

پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس دوم قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی

 

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

 

 • زهرا مهدوی
۰۷
آذر
۹۳

دانلود سرمشق خوشنویسی(شماره 2)

این سرمشق ها نیاز به آموزش توسط آموزگار و تمرین و تکرار فراگیران داره
دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
آذر
۹۳
پخش آنلاین و دانلود قرائت آیات درس اول قرآن پایه ششم ، با قرائت زیبا و روحانی استاد مشاری رشید العفاسی
 
 
پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب
 
 • زهرا مهدوی
۰۴
آذر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی ششم ، فصل سوم ، کشاورزی در ایران

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم، فصل اول ، کسرهای متعارفی

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم فصل دوم ، زبان و ادب

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
آبان
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی پایه ششم فصل دوم ، تصمیم گیری

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۴
آبان
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی علوم ششم

درس دوم ، سرگذشت دفتر من

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۱
آبان
۹۳

دانلود سرمشق خوشنویسی(شماره 1)، این سرمشق ها نیاز به آموزش توسط آموزگار و تمرین و تکرار فراگیران داره

معلمان عزیز از اجبار برای چند بار نوشتن از روی سرمشق خودداری کنن.هدف فقط آموزش هست
دانلود در ادامه مطلب


 • زهرا مهدوی
۲۷
مهر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فارسی ششم، فصل اول (آفرینش و زیبایی)

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۱۶
مهر
۹۳

دانلود آزمون مداد کاغذی فصل اول مطالعات اجتماعی پایه ششم ، دوستان ما

دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۰۷
مهر
۹۳

دانلود اسلاید آموزش نمایش اعداد کسری روی محور اعداد (کسر های کوچک تر از واحد ، کسر های بزرگ تر از واحد ، اعداد مخلوط)

ریاضی پایه ششم

دانلود در ادامه مطلب 

 • زهرا مهدوی
۰۴
مهر
۹۳

فرم مشخصات و ویژگی های دانش آموزان به این منظور طراحی شده که معلم در ابتدای سال و حتی در طی سال شناخت نسبی نسبت به دانش آموزخودش داشته باشه و از وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموز اطلاعات کافی به دست بیاره.این فرم توسط اولیای دانش آموز تکمیل میشه و تا پایان سال در پوشه کار معلم قرار میگیره.


دانلود در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی
۳۱
شهریور
۹۳
برسد به دست دوستان ، همکاران و دانش آموزان عزیزم
 • زهرا مهدوی
۲۴
شهریور
۹۳

همکار گرامی ، جناب آقای دهاقین ، مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان خوانسار

ضمن تبریک به جناب عالی به سبب تصدی کرسی ریاست آموزش و پرورش شهرستان فرهنگ پرور خوانسار ، از شما خواستارم چند خطی را میهمان این خواهر کوچکتر خود باشید.

به جرات و با تمام وجود می گویم آموزش و پرورش مهم ترین پایگاه فرهنگی کشور است. خواستگاه رشد و پرورش امانت هایی که جامعه در اختیار ما گذاشته است. دوست ندارم به سمت جدید شما عنوان ریاست یا مدیریت بدهم.از نظر این حقیر این جایگاه چیزی جز فرمانداری فرهنگ جامعه نیست.

امیدوارم در طی سالیانی که شما سکان دار این جایگاه هستید نظاره گر تعالی فرزندان این شهر باشیم. بر هیچکس پوشیده نیست طی سالیان اخیر و به دلایل زیاد ، شاهد مشکلات زیادی در جامعه فرهنگی و دانش آموزان خوانسار بودیم که بسیاری از آن ها علل فرا شهرستانی و استانی داشتند.شاهد این موضوع کاهش چشم گیر آمار قبولی دانش آموزان این شهر در رشته های برتر دانشگاهی است. پناه بردن دانش آموزان این شهر به موسسات و کلاس های کنکور آزاد و پرداخت هزینه های سرسام آور خانواده ها، زنگ خطری است برای مسئولین آموزشی. به راستی هیچ راهی برای رهایی از این مشکل نیست؟

امیدوارم ارتباط خود را با فرهنگیان حفظ کنید و گوش شنوایی برای مشکلات آن ها باشید.تمام فرهنگیان این شهر، چه آموزگار ، چه دبیر و مدیر و... همه با تمام وجود در تلاش هستند تا قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای شهر و کشور خود بردارند و اطمینان دارم همه از شما حمایت خواهند کرد.متاسفانه بسیاری از فرهنگیان ، دانش آموزان و اولیای آن ها مشکلاتی دارند که به هیچ وجه شنیده نمی شود.امیدوارم در مشکلات آن ها را تنها نگذارید.

امیدوارم همانند دوره مدیریت های قبلی اولویت کاری شما شایسته سالاری باشد.آموزش و پرورش به چشم هایی نیاز دارد که از بیرون شاهد خودش باشد.گاهی غرق شدن در تلاطم مشکلات و مشغله ها باعث دیده نشدن خیلی مسائل می شود.امیدوارم اصلاح مشکلات کمرنگ نشود.جایگذاری ها در آموزش و پرورش این شهر دچار مشکلات زیادی است.ای کاش در کنار امتیازاتی که ارزش معنوی زیادی ندارند، میزان رضایت اولیا و دانش آموزان نقشی در این جایگذاری ها داشت.این موضوع در مقاطع تحصیلی بالاتر به خصوص "متوسطه"اهمیت بالاتری دارد.

امیدوارم منزلت آموزگاران به آن ها بازگردانده شود.این موضوع بدون حمایت اداره و مسئولین آن غیر ممکن است.

امیدوارم روزی برسد که همه دانش آموزان این شهر با لبخند از دوران تحصیلشان ، و همه فرهنگیان با رضایت از دوره ریاست شما یاد کنند.

 برای شما آرزوی توفیق روز افزون ، و برای فرزندان شهرم آرزوی تعالی دارم.

در پایان از زحماتی که جناب آقای عسکری در طی این چند سال برای آموزش و پرورش خوانسار کشیدند سپاسگزارم.

 • زهرا مهدوی
۱۵
شهریور
۹۳

همکارای گلم میدونم همتون به این مواردی که میگم آگاهید ولی بد نیست تجربیات خودمون و به اشتراک بذاریم.

همونطوری که همه میدونیم شرایط پایه ششم با باقی پایه ها بسیار متفاوته.هم دروس تازه در این پایه ارائه میشه و هم هنوز امکانات بیشتر مدارس با این پایه هماهنگ نشده.پس چه بهتره که با تنظیم یه برنامه خوب و استاندارد یک سال تحصیلی دشوار و برای دانش آموزانمون و البته خودمون تبدیل به یک سال پر از خاطره و انرژی کنیم.

برنامه غیر استاندارد میتونه مارو از اهداف آموزشی خودمون دور کنه و برنامه آموزشی استاندارد روند آموزش و یادگیری و برای دانش آموزانمون تسهیل میکنه،

اما برنامه استاندارد چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟

1- در یک برنامه آموزشی صحیح کیف دانش آموزان در هیچ کدام از روزهای هفته سنگین نیست.

2- یک برنامه آموزشی استاندارد تقسیم ساعات صحیحی به نسبت حجم دروس داره(البته با توجه به اینکه تعداد ساعات تخصیص داده شده به هر درس از طرف وزارت خونه میاد معلم نقشی در تنظیم ساعات نداره.بدیهیه که تمام آموزگاران پایه ششم میدونن توزیع 25 ساعت هفته بین دروس این پایه نقص های اساسی داره و این مشکل و باید خودمون کمرنگش کنیم).

3- در یک برنامه استاندارد چند درس مشکل در یک روز قرار نداره.

4- در بک برنامه صحیح دروسی که حجم نوشتاری بالایی دارند در یک روز قرار ندارن.

5- بعد از تنظیم یک برنامه صحیح دانش آموزان در پایان هفته باید اوقات فراغت به معنای واقعی داشته باشن.

...

و حالا پیشنهادات من برای تنظیم برنامه هفتگی پایه ششم

1- در تنظیم برنامه معلم نقشی در تعیین ساعت ورزش نداره.پس بهتره بعد از مشخص شدن ساعات کار دبیر تربیت بدنی به تنظیم برنامه بپردازیم.پس در مرحله اول دو ساعت تربیت بدنی در برنامه قرار داده میشه.

2- در مرحله دوم با توجه به بخشنامه ای که سال گذشته اومد باید سه ساعت درس قرآن در ساعات اولیه سه روز هفته قرار داده بشه.

3- درس ریاضی بعد از قرآن در اولویت قرار داره.اگر براتون مقدور هست دو ساعت درس ریاضی و در ساعات اولیه روز های هفته و دو ساعت باقی مونده رو در ساعات دوم  قرار بدید.

4- دروس علوم و اجتماعی از جمله دروسی هستند که درجه دشوری تقریبا یکسانی دارند و برای ساعت سوم بهترین گزینه هستند.در تنظیم جایگاه درس اجتماعی ، با توجه به اختصاص سه ساعته این درس در هفته بهتره فاصله بین روزهای تدریس این درس متعادل باشه.بهترین کار هم در مورد اجتماعی و هم در مورد علوم اینه که یک روز در میون در برنامه هفتگی قرار داده بشن.

5- با توجه به این که درس فارسی 5 ساعت در هفته رو اشغال میکنه بهترین کار اینه که هر روز یک ساعت فارسی در برنامه قرار داده بشه.

6- دروسی مثل هدیه های آسمان، هنر ، تفکر و پژوهش و کار و فن آوری هم دروسی هستند که معمولا پویایی و تحرک دانش آموزان و در پی دارند(به جز هدیه های آسمان).میشه این چهار درس و در ساعات چهارم یا پنجم روزهای هفته قرار داد.

7- از قرار دادن دروس تفکر و پژوهش و کارو فن آوری در یک روز خود داری کنید.

8- تا جایی که براتون مقدوره یک درس و دو بار در یک روز قرار ندید.

.

.

.

در آینده نزدیک برنامه هفتگی پیشنهادی که مربوط به کلاس درسی خودم هست و در وب میذارم.

پ ن 1: خواهش میکنم درس هنر و جدی بگیرید و این درس شیرین و زیبا رو قربانی دروس دیگه مخصوصا ریاضی نکنید.

پ ن 2:لطفا اگر هر زمان از سال تحصیلی به اشکالات برنامه هفتگی خودتون پی بردید بدون هیچ نگرانی برنامه رو اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
مرداد
۹۳

امام سجاد علیه السلام: اگر معلم وظیفه معلمی را بداند و به آن عمل کند، خداوند نعمت دانش را بر او بیشتر خواهد کرد.

قبل از هر چیز باید بگویم تمامی این مطالب نظرات شخصی اینجانب است و هرشخصی می تواند با توجه به افکار و عقاید و حتی منافع خود آن را نقد و حتی نفی کند.

من یک معلم هستم.آیا حرفه من شغل انبیاست؟

با این سوال قصد دارم به معیارهای یک معلم نمونه بپردازم.معیارهایی که در برخی مواضع شخصی و در برخی مواضع جنبه اجتماعی و متاثر از سیستم آموزشی است. البته همه ما ترکیب " معلم نمونه" را بسیار شنیده ایم.داستان هزار و یک شبی که کاملا با بحث امروز من متفاوت است.

بدون شک همه ما روزهای تحصیل خود را به یاد داریم.روزهایی که برای گروهی تداعی روزهای شاد و برای گروه دیگر تداعی گر روزهای سخت رنج و تنبیه است.کلاس های شلوغ و نیمکت های چوبی و یک تخته چوبی یا سیمانی سبز و سیاه تمامی اجزای کلاس درس زمان تحصیل ما را تشکیل می داد.تمامی لذتمان گلی بود که معلم در کنار نمره 20 املاهایمان می کشید و دلخوشی هر روزمان صدای زنگ اتمام مدرسه در دو نوبت صبح و عصر بود که با گام های لرزان و شتابی شبیه فرار از کنار میز معلم و خط کش چوبی بلند به سمت در خروجی کلاس هجوم می بردیم...

اما نسل امروز خیلی متفاوت است.کودکان امروز زبان تنبیه و تهدید را نمی فهمند.یا سرخورده می شوند یا سربلند می کنند و رودر روی معلم می ایستند و حرمت ها شکسته می شود. معلم هم جایگاه اجتماعی قبل را ندارد.احترام معلم در بین اولیا و دانش آموزان ، جامعه ، نظام آموزشی و حتی جمع خودشان کمرنگ تر از قبل شده.حال با تمام این موارد می توان گفت معلمی شغل انبیاست؟

گریت ویکتور جمله زیبایی در مورد معلم بیان کرده: اگر مسیح مرده ای را جان می بخشد معلم می تواند امتی را زنده کند.

کاملا درست است.خودمان را دست کم نگیریم.نگذاریم مشکلات شغلی و اجتماعی شان و منزلت شغل مقدسمان را زیر سوال ببرد.اگر خودمان جایگاهمان را دون بدانیم و این باور اشتباه بر جانمان مستولی شود ، نمی توانیم هیچ انتظاری از جامعه داشته باشیم.باور قلبی من این است که یک معلم می تواند خودش را تا عرش بالا ببرد و یکی دیگر برعکس.

اما معیارهای یک معلم نمونه و موفق از دیدگاه شخصی معلم خوانساری:

تسلط بر مواد درسی:

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند:

«لا یستحین احد اذا لم یعلم الشی ء ان یتعلمه» هیچ کس شرم نکند هنگامی که چیزی را نمی داند، آن را بیاموزد .

متاسفانه همه ما شاهد هستیم تعدادی از معلمان به دلایل مختلف پاسخگوی نیازهای علمی دانش آموزان در محدوده کتب درسی نیستند.تغییر روز به روز کتب درسی نیازمند مطالعه مستمر است.همیشه گفته می شد معلم باید یک گام جلوتر از دانش آموزانش باشد ولی در زمان حاضر که نمی توان سقفی برای دانش فراگیران در نظر گرفت یک گام کافی نیست.معلم باید صدها گام جلوتر از دانش آموز باشد.معلم نباید در برابر سوالات فراگیران درمانده باشد.نباید پاسخ اشتباه به سوال فراگیر بدهد.دانش آموز امروز تمامی پاسخ ها را می سنجد.کافی است یک بار اعتبار علمی معلم زیر سوال برود، همه چیز تمام است.

تسلط بر علوم روز:

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:

«اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه» داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خویش افزون کند .

نظام آموزشی تغییر کرده.در زمان حاضر هیچ امروزی مانند دیروز نیست.علوم روز با این که ممکن است هیچ ارتباطی با مواد درسی مورد تدریس در مدارس نداشته باشند، اما آب حیاتی برای معلم هستند.جای بسی تاسف دارد که معلم دانش استفاده از رایانه را نداشته باشد یا از اسمارت تولز ها بهراسد.متاسفانه شاهد این هستیم نعدادی از معلمان حتی روشن و خاموش کردن دیتاپروژکتور را بلد نیستند.

معلمین امروز مخصوصا معلمین ابتدایی باید مجهز ترین افراد جامعه به علوم روز باشند.بگذارید دانش آموز روی شما حساب کند نه این که به شما به عنوان یک انسان معمولی که فقط چند کلاس بیشتر درس خوانده نگاه کند.به خودتان اعتبار بدهید.

زیبایی باطن:

امام علی علیه السلام می فرمایند: کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد باید پیش از آموختن به دیگران،‌خود را پالایش روحی کند و ادب رفتاری اش بیش از ادب گفتاری اش باشد.

در کلام و رفتار صادق باشیم.از الفاظ ناشایست استفاده نکنیم.بین دانش آموزان جدایی نیاندازیم.فراگیران را به جاسوسی و خبرچینی دعوت نکنیم.در برابر صداقت فراگیران به قوه قهریه متوسل نشویم.دانش آموز امروز بیشتر از اینکه به نصایح معلم گوش بدهد تابع رفتار معلم در کلاس، مدرسه و جامعه است.نباید فراموش کنیم کودک و نوجوان امروز چشمان تیزبین تر و گوش های شنواتری نسبت به نسل های قبل از خود دارند.نمی توان آن ها را فریب داد.بلکه می توان با اصلاح خود و تقویت خصایص نیکو در وجود خود به تربیت آن ها پرداخت.

آراستگی ظاهر:

زیباترین و آراسته ترین لباس های خودتان را در حضور دانش آموزانتان بپوشید.کلاس درس کارگاه جوشکاری یا سفالگری نیست که با پوشیدن لباس های کهنه و قدیمی وقت خود را در آن بگذرانیم.همانقدر که دیدن یونی فرم کثیف یک دانش آموز ما را ناراحت می کند دیدن یک معلم شلخته و نازیبا هم دانش آموزان را ناراحت می کند.آراستگی ظاهر احترام به دانش آموز و از آن بیشتر به خودمان است.معلم می تواند با آراستگی خود چشم های دانش آموز را به روی آراستگی های سخیف موجود در جامعه ببندد.دانش آموز را درک کنیم و جامعه را بشناسیم و فراموش نکنیم انسان فطرتا طالب زیباییست.

چند بعدی باشیم:

یک معلم در مدرسه یک معلم است.پس باید در حضور دانش آموزانش فراموش کند یک بدهکار است ، یک مستاجر است، مشکل خانوادگی دارد، یک بیمار است و...

همه ما مشکلاتی در زندگی خصوصی خود داریم که به اندازه کافی می تواند انرژی ما را صرف خود کند ولی "ما در پیشگاه خداوند در برابر فرزندان کشورمان مسئولیم"

نگذاریم کارهای شخصی مان خللی در انجام وظیفه مان ایجاد کند.اگر همزمان با تدریس مشغول تحصیل هستیم نباید کوچکترین کم کاری در قبال دانش آموزان خود داشته باشیم که اگر اینطور باشد قطعا در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.نگذاریم جلسات اداری و غیر اداری و مشکلات نظام آموزشی ما را از دانش آموزانمان غافل کند.خودمان را چند بعدی کنیم.و نگذاریم ابعاد دیگر زندگی ، ما را از انجام وظایفمان باز دارد.

خلاقیت:

در همه چیز خلاق باشیم.نباید همیشه به روش های تدریس و ارزشیابی سنتی اکتفا کردیک معلم همواره باید برای دانش آموزانش چیز تازه ای برای ارائه داشته باشد.دانش آموزانتان را سورپرایز کنید.یک معلم غیر قابل پیش بینی می تواند هیجان را به کلاس درس تزریق کند و دانش آموزان را از رخوت و سستی بیرون بیاورد.البته غیر قابل پیش بینی بودن یک معلم نباید تعارضی با دیسیپلین کلی نظام تدریس در طی یک سال و برنامه ریزی آموزشی داشته باشد.در واقع نباید موجب سردرگمی فراگیران شود. یک معلم باید به دانش آموزانش ثابت کند می توانند به او به عنوان یک دریای بی انتها نگاه کنند.خلاق بودن یک معلم سبب رشد خلاقیت و اعتماد به نفس دانش آموزان شود.کافیست یک بار با یک توپ وارد کلاس شوید و از دانش آموانتان بخواهید نیمکت ها را جمع کنند و ارزشیابی را با یک بازی همراه کنید.یا سر کلاس ریاضی و موقع حل فعالیت های دانش آموزی یک موسیقی متناسب با فضای فکری دانش آموزان پخش کنید.فراموش نکنیم رکود سرانجام تخریب را به دنبال دارد.

نمیدانم:

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند:

«قول " لا اعلم " نصف العلم» " نمی دانم " گفتن نیمی از دانش است .

به دانش آموزان باید آموخت گفتن کلمه "نمیدانم" دلیلی بر نقص نیست.متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از مردم با وجود عدم آگاهی کامل، در مورد هر موضوعی اظهار نظر می کنند و همین مباحث کارشناسی توسط افراد غیر متخصص باعث کاهش اعتبار موضوع می شود.اما یک آموزگار با به کار بستن و یاد دادن گفتن بجای " نمیدانم" هم به دانش آموزانش می فهماند در صورت ندانستن اظهار نظر نکنند و هم آن ها را به صورت غیر مستقیم تشویق به تحقیق می کند.هستند معلمانی که ارائه پاسخ اشتباه را به گفتن " نمی دانم" ترجیح می دهند و در طول زمان با روشن شدن پاسخ پرسش های فراگیران اعتبار خود را از دست می دهند.

هم دلی و هم زبانی:

چه فرقی می کند چند سال داریم؟ قبل از معلم بودن دوست دانش آموزانمان باشیم و در کنار آن نگذاریم حرمت ها شکسته شود.چه اشکالی دارد به زبان دانش آموزانمان صحبت کنیم؟ چرا باید احترام را به زور برای خود بخریم؟چرا از شوخی و خنده با دانش آموزانمان می ترسیم؟

تقدم بزرگ تر بر کوچکتر را در دلمان کنار بگذاریم.خودمان را برتر نبینیم، اگر اشتباهی کردیم از دانش آموزمان عذرخواهی کنیم، دست نوازش بر سر دانش آموز بکشیم و گاهی او را در آغوش بکشیم.مانند یک دوست روبرویش بنشینیم و دست هایش را در دستمان بفشاریم و به درد و دل هایش گوش بدهیم.متکبرانه نصیحتش نکنیم و برتری های خود را به رخش نکشیم.در این صورت خواهیم دید دانش آموز احترامی قلبی نثارمان می کند نه از روی ترس و اجبار.خواهیم دید فراگیر به خاطر عشقی که معلمش دارد تلاش می کند نه ترس از تحقیر و تنبیه و یا به طمع جایزه و تشویق.

تنبیه ممنوع:

باور داشته باشیم که یک دانش آموز ، چه یک کودک هفت ساله باشد یا یک نوجوان 18 ساله امانتی است که از سوی خانواده که با آرامش خاطر به ما سپرده شده.و بدانیم تنبیه کردن یک انسان که از هر نظر ضعیف تر از ماست نشانه ضعف و سقوط یک معلم است.بشکند دستی که بر روی یک کودک بلند شده و خاموش شود زبانی که بر تحقیر یک دانش آموز در کام چرخیده.اندکی خودمان را جای اولیا و خود دانش آموز بگذاریم.هیچ تنبیهی نیست که جایگزینی نداشته باشد.بگذارید دانش آموز خودش به اشتباه خودش پی ببرد،که اگر اینطور نشود هزاران هزار تنبیه و تهدید و زور و جبر ذره ای ماهیت انسان سازی نخواهد داشت.

کافی است یک بار در هنگام تنبیه به چهره سایر دانش آموزان نگاه کنید و انعکاس تحقیر خود را در چهره آن ها ببینید.شان معلم بسیار بالاتر از آن است که بر سر یک کودک فریاد بزند.

خاطرم هست یکی از اساتیدمان در دانشکده تربیت معلم میگفت: "تنبیه یک دانش آموز نباید برای تخلیه عصبانیت معلم باشد". اما اعتقاد شخصی من این است که یک معلم اگر تنبیه کند یعنی به پایان راه رسیده.پس خودمان را در پایان راه قرار ندهیم.

.

.

.

مواردی که بیان شد و موارد دیگر که همه فرهنگیان عزیز به آن آگاه هستند ارزش و معنای واقعی یک معلم نمونه را مشخص می کند.فرم قراردادی "معلم نمونه" که هر ساله همه آن را میبینیم ارزش واقعی یک معلم را مشخص نمی کند.ذهن خودمان را به خاطر این مسائل درگیر نکنیم.معیار اصلی برای برتری یک معلم رضایت خداوند و دانش آموز است و این معیار بر روی هیچ کاغذی ثبت نمی شود.دانش آموزانتان را در اولویت قرار دهید. ادامه تحصیل ، دوره ضمن خدمت ، تقدیرنامه از وزیر و غیر وزیر و هزاران مسئله دیگر اگر ذره ای ما را از اشتغال اصلی مان بازدارد ، به هیچ عنوان ارزش ندارد و بار پاسخگویی در آخرتمان را به دنبال دارد.این بحث را با جمله ای از شهید رجایی ختم می کنم:

«معلمی شغل نیست، عشق است، اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن و اگر عشق توست، مبارک باد»

 • زهرا مهدوی
۰۸
مرداد
۹۳

کتاب های درسی سال ششم، چاپ ویژه سال تحصیلی 94-93

کتاب ها رو با کتاب های سال گذشته مقایسه کردم.تفاوت چندانی ندارن.بیشترین تغییر در کتاب ریاضی هست که مربوط به حذف فصل آمار و احتمال از کتاب هست.تغییرات دیگه زیاد خاص و قابل توجه نیست.

برای دانلود محتوای کتب روی تصویر مورد نظر کلیک کنید تا به سایت چاپ کتب درسی هدایت بشید.

          

          

          

 • زهرا مهدوی
۲۵
تیر
۹۳

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

بعد از تعطیلی گودر مدت زیادی لینکدونی وب غیر فعال بود ولی بالاخره پیپس یاهو به دادم رسید و تونستم لینکدونی فیدی و فعال کنم.

برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن فید و بلاگ چرخان چیه خلاصه میگم که هر وبلاگی که آپ کنه میاد بالای لیست لینک ها و وبلاگ های تعطیل میرن انتهای لیست.

هر چند من ظاهر لینکدونی گودری و بیشتر می پسندیدم ولی فکر کنم به زودی همگی به این نوع عادت کنیم.

در آرشیو کامنت هام جستجو کردم تا همکارانی که درخواست تبادل لینک داشتن و وارد پیپس وب معلم خوانساری کنم.ولی با توجه به بالا بودن تعداد کامنت ها امکان جستجوی بیشتر از این نبود.پس لطفا اگر درخواست تبادل لینک دارید در همین پست آدرس وبتون و کامنت کنید تا در لینکدونی ثبت کنم.(وبلاگ های غیر آموزشی لینک نمیشن)

البته اگر دوستان بلاگفایی کد غیر فعال کردن rss وبلاگ و وارد کردن بنده شرمندشون میشم.

 • زهرا مهدوی
۲۰
ارديبهشت
۹۳

20 اردیبهشت روز خوانسار گرامی باد


شهر زیبای گل و آیینه ، شهر دشت و کوه و لاله های آتشین خاکت را می ستایم ای همچون بهشت...


 • زهرا مهدوی
۳۰
فروردين
۹۳

تصاویر مربوط به کاردستی های زیبای منگوله ای دانش آموزان گل کلاسمتصاویر در ادامه مطلب


 • زهرا مهدوی
۲۶
فروردين
۹۳

متن در ادامه مطلب

 • زهرا مهدوی